Інструкції з охорони праці в кабінеті хімії

Розділ присвячений охороні праці в кабінеті хімії, інструкціям і інструктажам, техніці безпеки в кабінеті хімії для учнів школи при виконанні лабораторних робіт. На сторінці представлені інструкції з охорони праці для вчителя хімії, лаборанта кабінету хімії, інструкції з техніки безпеки для учнів при виконанні лабораторних робіт і дослідів з хімії.

Учні школи повинні вивчити і добре знати правила техніки безпеки і правила поведінки в кабінеті хімії, бути особливо обережними і уважними при роботі з реактивами і лабораторним обладнанням, при виконанні практичних робіт та експериментів з використанням спиртівок, лабораторного обладнання зі скла.

Правила техніки безпеки для учнів вівішуються у куточку охорони праці в кабінеті хімії, перед кожною лабораторною роботою на початку урока проводиться первинний інструктаж учнів з охорони праці, у процесі якого діти вивчають безпечні способи і методи виконання практичних робіт з хімії, отримують навички безпечної роботи з лабораторним обладнаням.

Інструкції з охорони праці в кабінеті хімії


У спеціалізованому кабінеті хімії використовується лабораторне устаткування, скляний посуд, спиртівки, хімічні речовини і реактиви для проведення лабораторних дослідів і експериментів. Необхідно суворо дотримуватись інструкцій з охорони праці в кабінеті хімії, їх порушення може привести до отруєння парами і реактивами, до опіків кислотами, лугами, при горінні спиртівок.

Інструкції з охорони праці для вчителя і лаборанта кабінету хімії

Учитель хімії і лаборант виконують підготовку лабораторного устаткування, реактивів до використання на уроках, несуть відповідальність за правильне використання витяжної шафи, лабораторного устаткування, наявності засобів пожежогасіння і медичної аптечки у кабінеті.

Викладач і лаборант зобов'язані дотримуватися інструкцій з охорони праці для вчителя і лаборанта кабінету хімії, оскільки вони несуть повну відповідальність за створення безпечних і здорових умов для навчання учнів школи.

Учитель хімії повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги потерпілим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої надзвичайної ситуації і евакуації, дотримуючись вимог інструкції з охороні праці та техніки безпеки.

Інструкції з охорони праці для учнів у кабінеті хімії

У кабінеті хімії перед кожним новим видом роботи, при виконанні лабораторних робіт необхідно в обов'язковому порядку проводити інструктажі з учнями. Для цих цілей у вчителя на робочому місці знаходяться інструкції з техніки безпеки для учнів в кабінеті хімії і журнал реєстрації інструктажів з охороні праці.

Учитель хімії повинен стежити за тим, щоб підвіконня не були заставлені квітами і іншими предметами, які закривають природне світло, а також, щоб проходи до евакуаційних виходів були завжди вільними.

Інструкції з техніки безпеки для кабінету хімії


Корисними у роботі вчителя і лаборанта кабінету хімії будуть інструкції з охорони праці і техніки безпеки при роботі в кабінеті хімії зі спиртівками, кислотами і лугами, нітратами, різними сполуками металів, солями, роданідом, сульфідами і фторидами, галогенами, аніліном і нітробензолом, а також зі спиртами, вуглеводнями, ефірами, фенолом і формальдегідом, хлоридами і так далі.

Учитель повинен знати правила техніки безпеки і охорони праці при роботі з реактивами, хімічними речовинами, амбулаторним посудом і устаткуванням під час практичних і лабораторних робіт, а також не допускати до практичної роботи учнів, які не пройшли інструктаж з охорони праці в кабінеті хімії.


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: