Інструкція з охорони праці для вчителя хімії при проведенні експериментальних робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці для вчителя хімії
при проведенні експериментальних робіт

1. Загальні положення інструкції

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителя хімії при проведенні експериментальних робіт розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., відповідно до Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 №992 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2012 року за № 1332/21644.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки для вчителя хімії під час проведення експериментальних робіт з предмету «Хімія».
1.3. Викладач хімії при проведенні і демонстрації експериментів, дослідів повинен дотримуватися вимог цієї інструкції.
1.4. Основні джерела небезпеки в кабінеті хімії при виконанні експериментальних робіт:

 • робота з кислотами;
 • робота з лугами;
 • нагрівальні прилади;
 • легкозаймисті та шкідливі речовини, гази (NO 2, SO 2, NO, NH3 та ін.);
 • робота з органічними речовинами;
 • скляні прилади.

Ці фактори і роботи можуть викликати шкідливий вплив на організм:

 • опіки кислотою або лугом;
 • термічні опіки;
 • порізи склом;
 • отруєння газами і органічними речовинами.

1.5. При проведенні експериментів і демонстрації дослідів вчитель хімії повинен бути в халаті, гумових рукавичках, захисних окулярах, зручному взутті без високих каблуків.
1.6. Лаборант кабінету хімії надає допомогу вчителю в проведенні експериментальних робіт, дотримуючись при цьому інструкції з охорони праці для лаборанта в кабінеті хімії школи.
1.7. У кабінеті хімії повинні проводитися тільки уроки хімії та практичні роботи з хімії. Уроки з інших предметів в кабінеті хімії проводити не дозволяється.
1.8. Спецодяг і засоби індивідуального захисту повинні зберігатися в шафах, спеціально призначених для цієї мети.
1.19. Вхід стороннім особам до кабінету хімії під час проведення практичних занять забороняється.
1.20. Доступ учнів до місць зберігання хімічних реактивів повинен бути виключений.
1.21. Кількість розчинників, що є одночасно в кабінеті хімії, не повинна перевищувати потреби для уроку, який проводиться.

2. Вимоги безпеки перед початком проведення експериментальних робіт в кабінеті хімії

2.1. Перед початком уроку вчитель хімії перевіряє:

 • збереження робочих місць учнів, їх стан;
 • цілісність лабораторного обладнання і його наявність;
 • справність електромережі, витяжної шафи;
 • наявність аптечки, вогнегасника і т.д .;
 • відповідність етикеток на склянках з реактивами;
 • цілісність скляного обладнання.
 • наявність води в кранах.

2.2. Перед початком кожної експериментальної роботи, вчитель проводить інструктаж учнів, навчає правилам поведінки під час проведення експериментів.
2.3. При відсутності або несправності обладнання, повідомити адміністрацію школи.

3. Вимоги безпеки під час проведення експериментальних робіт в кабінеті хімії

3.1. Всі роботи в кабінеті хімії починаються тільки з дозволу вчителя і під його контролем.
3.2. Учитель хімії проводить інструктаж з безпечного виконання робіт з учнями перед кожною практичною роботою і новою темою. Навчає безпечним прийомам роботи під час проведення експерименту.
3.3. Не дозволяється залишати учнів без нагляду під час лабораторних робіт, навчально-виховного процесу в кабінеті хімії. Стежити за дотриманням дисципліни учнями на своїх робочих місцях.
3.4. Стежити, щоб учні не приносили в кабінет хімії сторонні предмети і не використовували їх в експерименті.
3.5. Не допускати присутності сторонніх осіб в кабінеті хімії на перервах і під час уроку.
3.6. Стежити, щоб учні не брали їжу і напої в кабінет хімії.
3.7. Уважно стежити за тим, щоб учні не брали незахищеними руками хімічні реактиви, не пробували їх на смак.
3.8. Робота в кабінеті хімії повинна бути припинена у разі:

 • появи неприємного, різкого запаху (в результаті експерименту);
 • непрацюючої витяжної шафи;
 • відсутності освітлення (темний час доби);
 • виникнення пожежі, землетрусу та інших метеорологічних факторів.

4. Вимоги безпеки для вчителя після закінчення експериментальних робіт в кабінеті хімії

4.1. Учитель стежить за збереженням обладнання після виконання лабораторних робіт. Збирає в учнів залишки розчинів, реактивів і використаного роздаткового матеріалу, поміщає їх в спеціальний посуд для подальшої нейтралізації.
4.2. Збирає дидактичний роздатковий матеріал, картки, посібники.
4.3. Вчитель хімії:

 • відключає витяжну шафу, освітлення;
 • стежить за прибиранням лабораторних столів;
 • провітрює кабінет і стежить за його прибиранням.

4.4. Учитель забезпечує миття лабораторного обладнання, посуду.
4.5. Учитель хімії прибирає всі хімічні реактиви в шафу для зберігання.
4.6. Учитель стежить за дотриманням учнями правил особистої гігієни.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях в кабінеті хімії при виконанні експериментальних робіт

5.1. Ознаки аварійної ситуації в кабінетах хімії:

 • поява різкого, неприємного запаху, диму;
 • виникнення пожежі;
 • землетрус та інші природні фактори;
 • порушення цілісності електрообладнання;
 • порушення цілісності скляного обладнання з кислотами, лугами.

5.2. Для запобігання аварійних ситуацій в кабінеті хімії слід дотримуватися: правил експлуатації устаткування і роботи з шкідливими, легкозаймистими, вибухонебезпечними речовинами.
5.3. Учитель хімії повинен вміти:

 • надати першу допомогу;
 • евакуювати учнів згідно з планом евакуації;
 • користуватися вогнегасником;
 • користуватися засобами індивідуального захисту.

5.4. При виникненні аварійних ситуацій в кабінеті хімії:

 • відключити електромережу;
 • вжити заходів щодо евакуації учнів з приміщення;
 • повідомити адміністрацію, директору;
 • повідомити пожежну охорону за телефоном 101.

5.5. Учитель хімії повідомляє директору навчального закладу про кожний нещасний випадок, організовує надання першої допомоги потерпілому, а при необхідності - спеціалізованої медичної допомоги.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: