Інструкція з охорони праці зі з'єднаннями хрому

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при роботі зі з'єднаннями хрому


1. Дана інструкція з охорони праці при роботі зі з’єднаннями хрому в кабінеті хімії визначає основні вимоги безпеки при роботі зі з’єднаннями хрому і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.

2. Відомостей про токсичність металевого хрому немає. Сполуки хрому вищих ступенів окислення надають дратівливу дію на слизові оболонки і шкіру. У тріщинах шкірного покриву або порізах оксид хрому (VI) СrО3 і дихромати здатні викликати виразки, які довго не загоюються. Діхромати більш небезпечні, ніж хромати. Смертельна доза дихроматів при попаданні всередину організму становить 1 г і вище. Менш небезпечні сполуки хрому зі ступенем окислення +3, проте встановлено, що пил оксиду хрому (III) Cr2O3, який утворюється при розкладанні дихромата амонію (NH4) 2Cr2О7 і алюмотермії оксидів хрому, викликає роздратування і здатен в кінцевому рахунку призвести до важких захворювань легенів.

3. Хлорид хрому (III) у вигляді кристалогідрату CrCl3*6Н2О - канцероген. Загальнотоксична дія проявляється в ураженні нирок, печінки, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи.

4. При зважуванні хромових з'єднань застосовують тонкостінні фарфорові чашки (можна бюксікі), тому що папір відновлює оксид хрому (VI) в оксид хрому (III). Стіл для ваг покривають фторопластом або листом звичайного віконного скла, щоб легко можна було помітити і видалити хромові сполуки, які розсипалися. Після закінчення роботи необхідно ретельно вимити руки з милом під проточною водою.

5. Профілактика проти шкідливого впливу сполук хрому - мазі (креми) для шкіри з великим вмістом жирів, миття рук після роботи 5% розчином тіосульфату натрію. Всі пошкодження і мікротравми шкіри перед роботою обробляють плівкоутворюючими препаратами (наприклад, клей БФ-6).

6. При наданні першої допомоги хромати з шкіри змивають водою або 5% розчином тіосульфату натрію. Очі промивають водою не менше 15 хв., потім під повіки закопують альбуцид. Після цього необхідно звернутися до окуліста. При попаданні хроматів всередину організму роблять промивання шлунка, потім дають обволікаюче - білок сирого яйця.

7. При роботі з препаратами хрому не допускати їх потрапляння на шкіру і всередину організму. До препаратів в твердому стані або у вигляді концентрованих розчинів забороняється допускати учнів.

Гранично допустима концентрація в перерахунку на Cr2O3 дорівнює 0,1 мг/м3.

Група зберігання №7 - речовини підвищеної фізіологічної активності.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: