Інструкція з охорони праці при роботі з мурашиною і оцтовою кислотою, оцтовим ангідридом

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при роботі з мурашиною і оцтовою кислотою, оцтовим ангідридом


1. Дана інструкція з охорони праці при роботі з з мурашиною і оцтовою кислотою, оцтовим ангідридом в кабінеті хімії визначає основні вимоги техніки безпеки при роботі з з мурашиною і оцтовою кислотою, оцтовим ангідридом і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.

2. Оцтова кислота СН3СООН - є типовим представником органічних кисневмісних кислот. Вона є безбарвною прозорою рідиною, більш в'язкою, ніж вода (1,22 мПа*С) з характерним різким запахом.

3. Мурашина кислота НСООН — безбарвна рідина з різким запахом, кипить при 101°С. Розчиняється у воді в будь-яких пропорціях. Викликає опіки на шкірі. Міститься у виділеннях залоз мурашок, а також у деяких рослинах (наприклад, у листі кропиви).
Хімічні властивості. За хімічними властивостями мурашина кислота найбільш реакційноздатна з усіх карбонових кислот. Це пояснюється тим, що її карбоксильна група сполучена з воднем, а не з вуглеводневим радикалом.

4. Пари мурашиної і оцтової кислот сильно подразнюють верхні дихальні шляхи і слизові оболонки очей.

5. При дії на шкіру оцтової або мурашиної кислоти понад 30% концентрації відбувається утворення брудно-білого струпа внаслідок хімічного опіку. Для очей небезпечні кислоти концентрацією вище 2%.

6. Фізіологічна дія оцтового ангідриду виражена сильніше, ніж оцтової кислоти. Його пари високої концентрації можуть викликати отруєння зі смертельним результатом. Внаслідок гігроскопічності ангідрид викликає важкі ураження шкіри.

7. З оцтовим ангідридом працює тільки вчитель! Учням не видавати!

8. Працювати з оцтовим ангідридом, оцтовою і мурашиною кислотою при їх концентрації вище 30% можна тільки в витяжній шафі з використанням засобів індивідуального захисту (рукавички, захисні окуляри, халат, гумовий фартух).

9. Перша допомога при попаданні на шкіру - інтенсивне промивання водою. Очі промивають тільки чистою водою, подальше промивання содовим розчином погіршує стан рогівки.

10. Учням для дослідів видавати тільки розбавлені розчини оцтової та мурашиної кислоти.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: