Інструкція з електробезпеки в кабінеті хімії та хімічній лабораторії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з електробезпеки
в кабінеті хімії та хімічній лабораторії

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з електробезпеки в кабінеті хімії та хімічній лабораторії загальноосвітнього навчального закладу розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., відповідно до Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 №992 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2012 року за № 1332/21644.
1.2. Інструкція встановлює вимоги електробезпеки в кабінеті хімії та хімічній лабораторії.
1.3. У кабінеті хімії треба використовувати електронагрівальне та інше електричне обладнання тільки заводського виготовлення та закритого типу. При експлуатації керуватися паспортом та інструкцією заводу-виготовлювача.
1.4. Пристрій і умови експлуатації електрообладнання в хімічних лабораторіях повинні відповідати вимогам діючих Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.
1.5. Усі електронагрівальні прилади під час їх експлуатації повинні мати достатню теплоізоляцію знизу і з боку стін. Як теплоізоляцію можна використати керамічні плити, аркушевий азбест та інші негорючі матеріали з малою теплопровідністю.
1.6. Електроприлади, що перебувають в експлуатації, періодично повинна оглядати особа, відповідальна за електрогосподарство; вона також перевіряє захисне заземлення, електропроводку і загальний стан електромережі.
1.7. Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до робочих місць забороняється. Подачу струму через загальний рубильник до робочих місць і вимикання його після закінчення робіт виконує тільки вчитель або особа, яка обслуговує електромережу школи.
1.8. Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під струмом на час проведення дослідів.
1.9. Забороняється використовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування плакатів і т. п.
1.10. При експлуатації електронагрівальних приладів необхідно стежити за тим, щоб їх установка виключала безпосередню близькість легкозаймистих речовин, матеріалів, предметів і конструкцій.
1.11. Забороняється працювати на несправних електричних приладах і установках.
1.12. Забороняється переносити ввімкнені електроприлади та залишати їх без нагляду.
1.13. Забороняється захаращувати підходи до електричних пристроїв.
1.14. Огляд та чистка електроприладу виконуються при його відключенні від мережі (особливо в дослідах з електролізу).
1.15. Після підготовки приладу до досліду і складання електричної схеми вона повинна бути перевірена учителем, і тільки після цього можна включити прилад в мережу.
1.16. Після закінчення експериментів подача струму негайно припи¬няється. Шафи з розподільними щитами замикають на замок.

2. Електрична мережа

Електропроводка, встановлене електрообладнання та прилади у кабінеті хімії повинні відповідати вимогам діючих Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).
Крім того:
2.1. Усі доступні для доторкування електротехнічні пристрої надійно ізолюють.
2.2. Вмикати в мережу електроприлади потужністю до 800 Вт можна через штепсельні розетки, що застосовуються для звичайної мережі. Потужніші нагрівачі та інші прилади необхідно приєднувати до рубиль¬ників (закритого типу) або розподільних щитів.
2.3. Розподільні щити вміщують у шафах, виготовлених з негорючих матеріалів.
2.4. Контрольно-вимірювальні прилади монтують на щитах у місцях, які зручні для спостереження і обслуговування.
2.5. Заземлення електрообладнання треба виконувати за інструкцією з техніки безпеки під час експлуатації електроустановок до 1000 В у школах та інших закладах освіти.
2.6. Вмикання і вимикання всієї електромережі кабінету хімії повинно здійснюватися одним загальним рубильником.
2.7. Розетки для вмикання електронагрівальних та інших приладів розміщують на торцевому боці робочого стола або на стіні біля робочого місця.
2.8. Для живлення переносних електроприймачів потрібно застосо¬вувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці.
2.9. Не дозволяється підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, у стулках витяжних шаф, приладах тощо без ізоляційних трубок; залишати незахищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені; залишати без ізоляції оголені проводи; приєднувати проводи один до одного скручуванням; користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.
2.10. У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном 101.
2.11. Про всі виявлені дефекти в ізоляції проводів, про несправності штепсельних вилок, розеток і т.п., а також зануленні слід негайно повідомити адміністрацію. Всі несправності повинен усувати кваліфікований фахівець.

3. Робота з електроприладами

Поводження з електроприладами в кабінетах хімії потребує великої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.
3.1. Живлення електроприладів кабінету (лабораторії) хімії повинно здійснюватися від щита з розподільчими трансформаторами.
3.2. Хімічні лабораторії повинні бути оснащені обладнанням промислового виробництва. Забороняється використовувати саморобні прилади.
3.3. Все електрообладнання, електроінструменти при напрузі понад 42 В, а також обладнання та механізми, які можуть опинитися під напругою, повинні бути надійно занулені.
Не дозволяється заземлювати прилади на батареї парового опалення або водяні труби.
3.4. У разі перебоїв в подачі електроенергії всі електроприлади повинні бути негайно вимкнені.
3.5. Штепсельні розетки, вилки, що застосовуються для напруги 42 В, за конструктивним виконанням повинні відрізнятися від звичайних штепсельних з'єднань, призначених для напруги 220 В, і виключати можливість включення вилок на 42 В в штепсельні розетки на 220 В.
3.6. Всі розетки в хімічній лабораторії повинні бути промарковані із зазначенням напруги, що подається.
3.7. Забороняється подавати на лабораторні столи напругу змінного струму вище 42 В і постійного - вище 110 В.
3.8. Усі струмопровідні елементи електричних приладів повинні бути надійно захищені від випадкового дотику.
3.9. Перед включенням приладу в мережу необхідно переконатися, чи відповідає напруга, на яку розрахований прилад, напрузі мережі.
3.10. Не можна користуватися для включення приладу апаратним шнуром без вилки (голими кінцями проводів), тому що при цьому можна легко отримати електричний удар.
3.11. При отриманні нового електроприладу необхідно перш за все уважно вивчити інструкцію і, в разі неясності деяких питань, отримати консультацію у електрика.
3.12. Всі електронагрівальні прилади повинні мати теплоізолюючі ніжки, і їх потрібно встановлювати на жаростійкі підставки.
3.13. Всі електроприлади необхідно оберігати від вогкості і особливо від наявності в атмосфері шафи, де вони зберігаються, парів соляної та інших кислот.
3.14. Забороняється брати електричні прилади мокрими руками! У разі потрапляння на електричний прилад вологи його необхідно негайно знеструмити. Відновити експлуатацію приладу можливо лише після його повного висихання.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: