Інструкції з охорони праці для вчителів школи

У цьому розділі викладені нові інструкції з охорони праці для вчителів школи, а саме для вчителя початкових класів, географії, біології та хімії, вчителя українскої мови і літератури, математики, фізики та інформатики. Присутні інструкції з охорони праці і техніки безпеки для вчителів історії, англійської мови, физкультури і основ здоров'я, учителя образотворчого мистецтва та художньої культури, музики, вчителя трудового навчання та обслуговуючої праці закладу загальної середньої освіти України.

Розроблено інструкції з охорони праці для вихователя ГПД, асистента вчителя та вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога), майстра виробничого навчання школи, керівників гуртків (студій та секцій), посади яких передбачені Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими Наказом № 1205 від 06.12.2010р Міністерства освіти і науки України.

Всі інструкції з охороні праці для педагогічних працівників школи розроблені відповідно до Закону України «Про охорону праці» в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених МОН України 05.06.2001р.

Інструкції
з охорони праці для вчителів


Наступні інструкції з охорони праці і техніки безпеки розроблені для вчителів і викладачів різних предметів у школі. З інструкціями знайомить педагогічних працівників фахівець з охорони праці, або людина, відповідальна за організацію охорони праці у закладі загальної середньої освіти.

Окрім основної інструкції з охорони праці для вчителя, педагог зобов'язаний знати додаткові інструкції з техніки безпеки під час виконання робіт з навчальним обладнанням, технічними засобами навчання, з використанням комп'ютера та іншої оргтехніки. Пропонуємо використовувати в роботі відповідні інструкції з охорони праці при роботі з персональним комп'ютером (ноутбуком), принтером і ксероксом, мультимедійним проектором та іншими електроприладами.

Інструкції
з охорони праці для педагогічних працівників школи


Інструкції з охорони праці потрібні кожному вчителеві школи при виконанні робіт на заміні, у навчальному кабінеті, при роботі з персональним комп'ютером, принтером, технічними засобами навчання та мультимедійним проектором, при виконанні обов'язків класного керівника, завідуючого кабінетом у закладі загальної середньої освіти.

При використанні вчителем школи в процесі роботи комп'ютерної техніки, необхідно керуватися відповідними інструкціями з охороні праці при роботі з комп'ютером і принтером, ксероксом, мультимедійним проектором та інтерактивною дошкою, з надання першої допомоги у разі виникнення нещасного випадку у закладі загальної середньої освіти (навчальному закладі).

Кожен вчитель зобов'язаний знати специфіку правил з охорони праці під час викладання учням свого предмету. Найбільш схильні до ризику вчителі, які мають справу з небезпечними чинниками під час лабораторних і практичних робіт, приміром, вчителі трудового навчання (праці), біології і хімії, фізики та інформатики.

Цей факт обгрунтований тим, що під час роботи з небезпечними речовинами і технічним устаткуванням є вірогідність отримати хімічні і термічні опіки, удар струмом, травмування кінцівок в результаті використання несправного устаткування або зневаги правил охорони праці у закладі загальної середньої освіти.


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: