Інструкція з охорони праці при роботі з персональним комп'ютером

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при роботі з персональним комп'ютером

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при роботі з персональним комп'ютером в школі розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція з охорони праці при роботі з персональним комп'ютером встановлює вимоги охорони праці для всіх працівників навчального закладу, що використовують в своїй роботі персональний комп'ютер.
1.3. До самостійної роботи на персональних комп'ютерах допускаються особи, які досягли віку 18 років, які знають цю інструкцію з охорони праці, які пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці та навчання за спеціальною програмою.
1.4. Під час роботи на персональним комп'ютером та інших пристроях на працівника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі фактори:

  • електричний струм;
  • випромінювання;
  • перенапруження зору під час роботи з електронними пристроями, особливо при нераціональному розміщенні екрану по відношенню до очей.

1.5. Освітлювальні установки повинні забезпечувати рівномірне освітлення і не повинні утворювати засліплюючих відблисків на клавіатурі й інших частинах пульта, а також на екрані у напрямку очей оператора.
1.6. Дисплеї повинні розміщуватися при однаковому їх розташуванні на відстані не менше 1 м від стіни; відстань між робочими місцями повинна бути не менше 1,5 м.
Забороняється встановлювати дисплеї екранами один проти одного.
1.7. Кут нахилу екрана дисплея по відношенню до вертикалі повинен складати 10-15 градусів, а відстань до екрану - 400-500 мм.
1.8. У приміщеннях і на робочому місці необхідно підтримувати чистоту і порядок, проводити систематичне провітрювання.
1.9. Про всі виявлені під час роботи несправності обладнання необхідно доповісти керівнику; в разі аварії необхідно зупинити роботу до усунення аварійних обставин.
1.10. Про кожний нещасний випадок очевидець, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні доповісти безпосередньо керівникові робіт і вжити заходів для надання медичної допомоги.
1.11. Керівники, які не забезпечили дотримання вимог даної інструкції з охорони праці при роботі на комп'ютері, а також особи, які допустили порушення цих вимог, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи з комп'ютером

2.1. Перевірити наявність і надійність захисного заземлення устаткування.
2.2. Перевірити стан електричного шнура та вилки.
2.3. Перевірити справність вимикачів та інших органів управління комп'ютером.
2.4. Перевірити наявність і стан захисного екрана на дисплеї.
2.5. При виявленні будь-яких несправностей комп'ютера не вмикати і негайно довести до відома керівника про це.

3. Вимоги безпеки під час роботи з комп'ютером

3.1. Виконуйте тільки ту роботу, яка входить в обов'язки працівника.
3.2. Вмикайте і вимикайте комп'ютер тільки вимикачами, забороняється проводити відключення витягуванням вилки з розетки.
3.3. Забороняється оператору знімати захисні пристрої з обладнання і працювати без них.
3.4. Не допускати до комп'ютера сторонніх осіб, які не беруть участь в роботі.
3.5. Забороняється переміщати і переносити блоки, обладнання під напругою.
3.6. Забороняється поправляти і заправляти фарбувальну стрічку на принтері під час роботи.
3.7. Не палити на робочому місці.
3.8. Строго виконувати загальні вимоги з електробезпеки та з пожежної безпеки.
3.9.Самостійно розбирати і проводити ремонт електронної та електронно-механічної частини комп'ютера категорично забороняється. Ці роботи може виконувати тільки фахівець з технічного обслуговування комп'ютерів.
3.10. Комп'ютер необхідно використовувати у відповідності з експлуатаційною документацією до нього.
3.11. Під час виконання роботи необхідно бути уважним, не звертати уваги на сторонні речі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи з комп'ютером

4.1. Відключити комп'ютер від електромережі, для цього необхідно відключити тумблери, а потім витягнути штепсель з розетки.
4.2. Протерти зовнішню поверхню комп'ютера чистою вологою тканиною. При цьому не допускати використання розчинників, одеколону, препаратів в аерозольній упаковці.
4.3. Прибрати робоче місце. Скласти дискети в відповідне місце збереження.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях при роботі з комп'ютером

5.1. При виникненні несправності в роботі комп'ютера або порушення цілісності заземлення його корпусу слід вимкнути прилад і відключити його від електромережі. Роботу продовжити тільки після усунення несправності.
5.2. При загорянні працівник повинен:

  • негайно відключити електроприлад від мережі живлення;
  • повідомити про те, що трапилась пожежа адміністрації установи і в найближчу пожежну частину за телефоном 101;
  • приступити до гасіння осередка загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

5.3. При отриманні травми слід надати першу допомогу потерпілому, при необхідності відправити його до найближчої лікувальної установи і повідомити про це адміністрацію навчального закладу.

6. Режим праці і відпочинку при роботі на комп'ютері

6.1. При роботі на персональному комп'ютері необхідно чітко виконувати встановлений режим праці і відпочинку, який враховує функціональне напруження праці, динаміку систем організму та працездатності і передбачає обов'язкове виконання регламентованих перерв.
6.2. У режимі роботи за комп'ютером повинні бути перерви через кожну годину роботи на 5-10 хвилин, а через 2 години - на 15 хвилин.
6.3. Кількість знаків, які відпрацьовуються, не повинні перевищувати 30-ти тисяч за 4 години роботи на комп'ютері.
6.4. Під час роботи з текстовою інформацією (у режимі введення даних, редагування тексту або читання з екрану монітора) найбільш фізіологічним є використання чорних знаків на світлому фоні.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: