Інструкції з охорони праці в кабінеті біології

На сторінці представлені інструкції з охорони праці та техніки безпеки в кабінеті біології для вчителя та учнів школи під час перебування у кабінеті біології, при проведенні дослідів та експериментів, при виконанні лабораторних та практичних робіт з використанням хімічних реактивів і спиртівок, мікроскопу тощо.

Вчитель біології зобов'язаний ознайомитись з інструкціями з охорони праці в кабінеті біології, іншими інструкціями при виконанні робіт з лабораторним обладнанням, пройти первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці у школі. Вчитель є відповідальним за життя та безпеку учнів під час їх знаходження в кабінеті біології.

Необхідно, щоб у кабінеті біології вчитель дотримувався правил та вимог з охорони праці, учні чітко знали правила техніки безпеки при поводженні з лабораторним обаднанням, в лаборантскій кабінету біології знаходилась аптечка з необхідними ліками та матеріалами для надання першої медичної допомоги у разі виникнення травмування.

Інструкції з охорони праці для вчителя в кабінеті біології


Вчителю необхідно уважно контролівати процесс виконання будь-яких практичних робіт у кабінеті біології та слідкувати за дотриманням учнями інструкцій з безпеки життєдіяльності. У кабінеті біології розташовується устаткування, мікроскопи, скляний посуд для проведення лабораторних дослідів і експериментів.

Вчитель біології здійснює включення і відключення електроживлення і освітлення в кабінеті, несе персональну відповідальність за створення безпечних умов для роботи учнів, за безпечний стан лабораторного устаткування кабінету біології. Викладачеві необхідно дотримуватися інструкцій з охорони праці для вчителя біології, бути особливо уважним при роботі з лабораторним устаткуванням, комп'ютером, мультимедійним проектором і іншими ТСО.

Інструкції з техніки безпеки в кабінеті біології


Під час уроків перед лабораторними роботами з нової теми або розділу біології вчитель проводить інструктажі згідно з інструкціями з техніки безпеки для учнів у кабінеті біології, заздалегідь знайомить дітей з правилами охорони та безпеки праці при виконанні робіт з лабораторним устаткуванням. При виконанні експериментів школярам необхідно бути уважними і акуратними, виконувати завдання послідовно за вказівкою викладача.

Вчитель біології несе відповідальність за організацію охорони праці в кабінеті біології, наявність в кабінеті інструкції з охорони праці, проведення ввідного і первинних інструктажів з техніки безпеки з учнями закладу загальної середньої освіти з внесенням відповідних записів у журнал.

Вчитель біології і лаборант кабінету біології повинні контролювати справність технічних засобів начання і інших електроприладів, та у разі порушення їх цілісності не використовувати їх у роботі і не допускати до них учнів, доки пошкодження не буде усунено.


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: