Інструкція з охорони праці при роботі з хімічними реактивами і спиртівками в кабінеті біології

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з біології з використанням хімічних реактивів і спиртівок

1. Загальні положення інструкції

1.1. Ця інструкція з охорони праці при роботі з хімічними реактивами та спиртівками призначена для учнів при виконанні в кабінеті біології лабораторних робіт з використанням хімічних реактивів та спиртівок.
1.2. Небезпеки при виконанні лабораторної роботи з біології:

  • хімічні опіки при попаданні на шкіру та в очі розчинів кислот, лугів та інших шкідливих речовин;
  • отруєння хімічними речовинами при попаданні їх у кишково-шлунковий тракт;
  • алергічні реакції організму на окремі хімічні речовини.

1.3. При виконанні лабораторних робіт з використанням хімічних реактивів, учням необхідно також суворо дотримуватися інструкції з охорони праці при роботі зі скляним лабораторним посудом в кабінеті біології, інструкції з техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт з біології з використанням хімічних реактивів і спиртівок.

2. Вимоги безпеки перед початком лабораторної роботи

2.1. Згідно з інструкцією з охорони праці при роботі з хімічними реактивами та спиртівками перед початком лабораторної роботи з використанням хімічних реактивів та спиртівок, учитель біології проводить інструктаж з учнями, навчає їх безпечним правилам поведінки під час викнання роботи. Не залишає учнів без нагляду на перерві перед уроком.
2.2. Перед проведенням лабораторної роботи з використанням хімічних реактивів та спиртівок, учням необхідно надіти спеціальний одяг (бавовняний халат), при необхідності, використовувати засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, захисні окуляри).
2.3. Учням необхідно детально вивчити зміст і порядок виконання лабораторної роботи, а також ознайомитися з безпечними прийомами її виконання, провести візуальну перевірку справності обладнання, інструменту, а також цілісність лабораторного посуду.
2.4. Учні звільняють робоче місце від сторонніх предметів, не захаращують проходи сумками і портфелями
2.5. Учні повинні точно виконувати всі вказівки вчителя біології.
2.6. Перед початком виконання лабораторної роботи, учень перевіряє відповідність одержаних реактивів з реактивами, зазначеними в переліку обладнання до даної лабораторної роботи.

3. Вимоги безпеки під час лабораторної роботи з біології з використанням хімічних реактивів і спиртівок

3.1. З метою дотримання порядку дій, учень точно виконує вказівки вчителя біології при роботі з реактивами та спиртівкою.
3.2. Без дозволу вчителя біології учню забороняється проводити будь-які досліди і змішувати реактиви.
3.3. Учень не бере хімічні реактиви незахищеними руками, а користується призначеними для цих цілей шпателями або ложечками.
3.4. Учень не нюхає і не пробує на смак хімічні реактиви.
3.5. Якщо хімічні реактиви викликають в учня алергічну реакцію, то він повинен заздалегідь повідомити вчителя біології.
3.6. При виконанні лабораторної роботи, реактиви витрачати економно, згідно з методикою проведення.
3.7. З легкозаймистими хімічними реактивами необхідно працювати на відстані від нагрівальних приладів.
3.8. Учень дотримується акуратності в роботі з концентрованими кислотами та лугами, щоб уникнути хімічних опіків.
3.9. Щоб уникнути опіків, дотримуватись акуратності при користуванні спиртівкою:

  • берегти одяг і волосся від займання;
  • не запалювати одну спиртівку від іншої;
  • не витягувати із спиртівки після її запалювання пальник з гнотом;
  • не задувати полум'я ротом, а гасити, накривши спеціальним ковпачком.

3.10. При нагріванні рідини у пробірці або колбі, необхідно брати спеціальні тримачі (штативи), отвір пробірки або шийку колби ні в якому разі не направляти на себе і на своїх однокласників, не нахилятися над судинами і не заглядати всередину.
3.11. Учні мають забезпечувати дотримання обережності при поводженні з лабораторним посудом та скляними приладами, не кидати, не вдаряти їх.
3.12. Використовуючи розчини кислот і лугів, треба наливати їх тільки в скляний посуд, не допускаючи попадання їх на шкіру, очі та одяг.
3.13. Працюючи з твердими хімічними реактивами, не можна брати їх незахищеними руками, ні в якому разі не пробувати на смак, а для проведення досліду набирати лише неметалевими спеціальними ложечками.
3.14. Без дозволу вчителя біології учень не бере реактиви з інших столів, не виносить з кабінету і не приносить реактиви на урок з дому.
3.15. Без дозволу вчителя біології забороняється вставати з робочого місця, ходити по кабінету. Не дозволяється пустувати під час лабораторної роботи.
3.12. Учням забороняється приймати їжу та напої під час лабораторної роботи.
3.13. Учитель біології не допускає знаходження в кабінеті сторонніх осіб під час проведення лабораторної роботи.
3.14. Учням потрібно негайно повідомити вчителя біології про розливи розчинів, про розсипані реактиви, не прибирати їх самостійно.
3.15. При отриманні травми, опіків чи поганому самопочутті, негайно повідомити вчителя біології, а якщо необхідно - звернутися до медичного кабінету школи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи з хімічними реактивами та спиртівками

4.1. Після закінчення роботи учні повинні привести в порядок своє робоче місце, повернути вчителю біології використане обладнання, спиртівки, прилади, інструменти, препарати, хімічні реактиви, збирають залишки реактивів та іншого роздаткового матеріалу в спеціальний посуд.
4.2. Відпрацьовані водні розчини реактивів не можна зливати в каналізацію. Їх зливають у спеціальний скляний посуд місткістю не менше трьох літрів, який щільно закривається кришкою, для подальшого їх знищення.
4.3. Потрібно провітрити кабінет біології, зняти спеціальний одяг та ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій (пожежа, поява сильних сторонніх запахів) за вказівкою вчителя, учні швидко і без паніки мають залишити кабінет біології.
5.2. Якщо під час виконання лабораторної роботи стався випадковий розлив легкозаймистих рідин або органічних речовин, потрібно швидко загасити відкрите полум'я спиртівки і повідомити про це вчителя біології, прибирати самостійно розлиті речовини не можна.
5.3. При розбитті лабораторного посуду або скляних приладів, не слід збирати їх осколки незахищеними руками, в цих випадках передбачається використання щітки та совка.
5.4. Якщо учнем отримана травма, треба негайно сказати про це вчителю біології, який, у свою чергу, повинен оперативно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про подію адміністрації навчального закладу та, при необхідності, забезпечити відправку постраждалого до найближчого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: