Інструкція з охорони праці при проведенні практичних робіт з біології

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для учнів при проведенні практичних робіт з біології

1. Загальні вимоги безпеки при проведенні практичних робіт з біології

1.1. До практичних робіт з біології допускаються учні, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці та з безпечних методів роботи, ознайомилися з інструкцією з охорони праці при проведенні практичних робіт з біології. Ці знання періодично перевіряються та закріплюються.
1.2. Проведення інструктажів та перевірка знань з питань техніки безпеки (охорони праці) здійснюються в межах навчальної програми та реєструються у відповідних журналах інструктажів.
1.3. Виконання даної інструкції з охорони праці при проведенні практичних робіт в кабінеті біології є обов'язковим для всіх осіб, які виконують практичні роботи в кабінеті біології.
1.4. Ретельно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на робочому місці.
1.5. В кабінеті біології дозволяється проводити тільки ті експерименти, які передбачені навчальними програмами.
1.6. Згідно з цією інструкцією з охорони праці при проведенні практичних робіт з біології забороняється виконувати роботи, не пов'язані із завданням або вказівкою вчителя.

2. Вимоги безпеки перед початком практичних робіт з біології

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.
2.2. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для проведення роботи предметів і матеріалів.
2.3. Перевірте наявність і надійність посуду, приладів, інструментів, матеріалів, необхідних для виконання завдання
2.4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час практичних робіт з біології

3.1. Під час практичної роботи дотримуйтеся даної інструкції з охорони праці для учнів при проведенні практичних робіт в кабінеті біології.
3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яку доручив учитель біології.
3.3. Користуючись спиртівкою, не задувайте полум'я, а гасіть його, накриваючи спеціальним ковпачком; не виймайте із спиртівки, після її запалювання, пальника з гнотом; не запалюйте одну спиртівку від іншої - все це загрожує пожежею.
3.4. При користуванні скальпелем, лезом для безпечної бритви, голкою, ніколи не направляйте ріжучі та колючі частини цих інструментів на себе, інших, щоб уникнути поранень.
3.5. Нагріваючи рідини в пробірці, користуйтеся тільки спеціальним тримачем для неї, а не паперовою смужкою. Щоб уникнути опіків, не направляйте отвір пробірки на себе або на інших.
3.6. Користуючись кислотами або лугами, наливайте їх тільки в скляний посуд. Кислоту вливайте у воду, а не навпаки.
3.7. При використанні порошкоподібних хімічних речовин, набирайте їх тільки спеціальною ложечкою (не металевою), не торкаючись до порошків руками. Пам'ятайте, що багато з цих речовин отруйні. Теж саме стосується добрив, які використовуються для підгодівлі рослин.
3.8. Всі рідини, які залишаються після проведення лабораторних занять з використанням хімічних речовин, зливайте в скляні чашки або склянки, спеціально для цього призначені (не зливайте їх у водопровідну раковину).
3.9. Акуратно поводьтеся зі скляним посудом. У разі, якщо вона розбивається, не збирайте осколки руками, а змітайте їх щіточкою у призначений для цього совок.
3.10. При виготовленні препаратів для розглядання їх під мікроскопом, дуже акуратно беріть скельце великим і вказівним пальцями правої руки за краї, розташуйте його паралельно предметному склу, яке ви тримаєте в лівій руці, в безпосередній близькості до нього, а потім випустіть скельце з пальців, щоб воно вільно лягло на препарат.

4. Вимоги безпеки після закінчення практичних робіт в кабінеті біології

4.1. Приберіть своє робоче місце.
4.2. Не мийте скляний посуд милом, він стає слизьким і його легко впустити та розбити.
4.3. Після закінчення роботи обов'язково ретельно вимийте руки з милом.
4.4. Не виходьте з кабінету (класу) без дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій (пожежа, поява сильних сторонніх запахів) за вказівкою вчителя, учні швидко і без паніки мають залишити кабінет біології.
5.2. У разі виявлення несправностей у приладах, установках, негайно припиніть роботу і повідомте вчителя біології.
5.3. У разі травми або опік, відразу ж зверніться до вчителя біології, який, у свою чергу, повинен оперативно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про подію адміністрації навчального закладу та, при необхідності, забезпечити відправку постраждалого до найближчого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: