Інструкція з охорони праці при виконанні лабораторних робіт з гербарним матеріалом

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з гербарним матеріалом

1. Загальні положення інструкції з охорони праці при виконанні лабораторних робіт з гербарним матеріалом

1.1. Ця інструкція з охорони праці при проведенні лабораторних робіт з гербарним матеріалом призначена для учнів шкіл при виконанні лабораторно-практичних робіт в кабінеті біології.
1.2. Небезпеки при роботі з гербарним матеріалом:

  • алергічні реакції на сухий гербарний матеріал;
  • уколи шипами, колючками гербарних рослин при недбалому поводженні з ними;
  • попадання частинок гербарного матеріалу в очі та дихальні шляхи при пошкоджених гербаріях.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи з гербарним матеріалом

2.1. Учень уважно вивчає зміст і порядок виконання лабораторної роботи та безпечні прийоми її виконання.
2.2. Перед початком кожної лабораторної роботи, вчитель біології проводить інструктаж з учнями відповідно до даної інструкції з охорони праці при виконанні лабораторних робіт, пов'язаних з гербарным матеріалом, навчає безпечним правилам поведінки під час лабораторних робіт, експериментів. Не залишає учнів без нагляду на перерві перед уроком.
2.3. Учень звільняє робоче місце від сторонніх предметів.
2.4. Учень перевіряє наявність та цілісність гербарного матеріалу, що застосовується в лабораторній роботі.
2.5. Учень повинен точно виконувати всі вказівки вчителя біології.
2.6. Не захаращує проходи сумками та портфелями.

3. Вимоги безпеки під час роботи з гербарним матеріалом

3.1. Учень точно виконує вказівки вчителя біології при роботі з гербарним матеріалом.
3.2. Учень завчасно повідомляє вчителю про наявність у нього алергії на пил, частинки сухого гербарного матеріалу.
3.3. Учень приступає до роботи тільки тоді, коли переконався в цілісності гербарного матеріалу.
3.4. Враховуючи хиткість сухих рослин (гербаріїв), учень дотримується обережності в роботі з ними, щоб уникнути засмічення очей та потрапляння в дихальні шляхи частинок гербарію.
3.5. Не передавати гербарії один одному. Працювати з тим гербарієм, який видав учитель біології.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи з гербарним матеріалом

4.1. Після закінчення роботи учень здає гербарний матеріал учителю біології або лаборанту кабінету біології на зберігання.
4.2. Після закінчення роботи учень наводить своєму робочому місці порядок.
4.3. Учень ретельно миє руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях при роботі з гербарним матеріалом

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій (пожежа, поява сильних сторонніх запахів) за вказівкою вчителя, учні швидко і без паніки мають залишити кабінет біології.
5.2. Якщо в учня спостерігається алергічна реакція на гербарій, він звільняється від виконання даної лабораторної роботи.
5.3. Якщо дрібні частинки гербарію засмітили око (очі), необхідно на око накласти стерильну пов'язку та відвести учня до медичного пункту школи.
5.4. Якщо дрібні частинки сухого гербарію потрапили в дихальні шляхи, необхідно дати учневі випити води, можливість відкашлятися.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: