Інструкції з охорони праці в кабінеті фізики

Кабінет фізики відноситься до спеціалізованого, тому для нього повинні бути розроблені інструкції з охрони праці в кабінеті фізики як для вчителя і лаборанта, так і для учнів школи, які відвідують уроки, проводять лабораторні роботи, виконують практичні роботи з електроприладами і лабораторним обладнанням. На стіні кабінету фізики повинен бути розташований куточок охорони праці.

У цьому розділі викладені інструкції з техніки безпеки в кабінеті фізики для учнів школи при виконанні лабораторних робіт зі скляним лабораторним посудом та іншими виробами зі скла, дослідів і практичних робіт з механіки, оптики і квантової механіки, з електрики та електродинаміки, молекулярної фізики і теплових явищ.

Також, в цьому розділі пропонується скачати розроблені інструкції з охороні праці для учнів в кабінеті фізики, для учнів під час виконання лабораторних і практичних робіт, при виконанні прибирання в кабінеті фізики, з надання першої допомоги потерпілим і інші.
Інструкції з охорони праці розроблені для шкіл, гімназій і ліцеїв відповідно до законодавства України.

Інструкції з охорони праці для кабінету фізики


У кабінеті фізики знаходиться устаткування, прилади, скляний посуд для проведення лабораторних дослідів і експериментів. Учням і вчителям, які працюють в кабінеті фізики, необхідно вивчати і знати відповідні інструкції з охорони праці, оскільки безпосередньо вони беруть участь у виконанні дослідів та експериментів.

Інструкції з охорони праці для вчителів фізики

Тільки учитель фізики виконує включення і відключення електроживлення в кабінеті, несе особисту відповідальність за безпечний стан усього лабораторного устаткування і приладів в кабінеті. Педагогові необхідно строго дотримуватися інструкції з охорони праці для вчителя фізики, оскільки він несе повну відповідальність за життя і здоров'я учнів у спеціалізованому кабінеті.

Основною небезпекою в кабінеті фізики є наявність устаткування, підключеного до електроживлення, з яким учасники освітнього процесу мають безпосередній контакт під час проведення учбових дослідів, лабораторних робіт та експериментів.

Інструкції з техніки безпеки для учнів в кабінеті фізики


Перед кожною лабораторною або практичною роботою з нової теми фізики для учнів необхідно проводити інструктаж з техніки безпеки та безпеки праці. Для цього учителеві необхідно мати розроблені інструкції з охороні праці в кабінеті фізики для кожного розділу фізики, який вивчається, при роботі із скляним лабораторним посудом і електроприладами.

Для максимального забезпечення безпеки освітнього процесу дотримання вимог охорони праці повинне здійснюватися як педагогом, так і учнями школи. Контроль за дотриманням норм охорони праці учнями школи здійснюється учителем фізики.


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: