Інструкція з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з механіки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з теми «Механіка»

1. Загальні вимоги безпеки при виконанні лабораторних робіт з механіки

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з теми «Механіка» розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., відповідно до Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 №992 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2012 року за № 1332/21644.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів під час проведення уроків фізики у кабінеті фізики ЗНЗ, під час виконання лабораторних робіт з теми «Механіка».
1.3. Дана інструкція з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з механіки розроблена для всіх учнів кабінету фізики загальноосвітнього навчального закладу, які виконують такі лабораторні роботи:

 • "Визначення ціни поділки вимірювального приладу";
 • "Градуювання пружини і вимірювання сил динамометром";
 • "З'ясування умови рівноваги важеля" і "З'ясування умови рівноваги важеля під дією декількох сил";
 • "Вивчення закону збереження механічної енергії";
 • "Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою маятника".

1.4. Небезпеки при виконанні лабораторних робіт:

 • гострі закінчення інструментів для креслення і приладів;
 • підведена електропроводка до робочого місця учня.

1.5. Кожен учень кабінету фізики в обов'язковому порядку проходить інструктаж перед кожною лабораторною роботою, це фіксується у відповідних журналах реєстрації інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.
1.6. Кожен учень в кабінеті фізики ретельно дотримується правил особистої гігієни і вимоги санітарних норм.
1.7. Учні школи зобов'язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог даної інструкції, встановленим режимам праці та відпочинку.
1.8. У кабінеті фізики повинна бути укомплектована медична аптечка з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів, щоб можна було на місці надати першу допомогу при травмах.
1.9. При проведенні лабораторних робіт і лабораторного практикуму з фізики забезпечується дотримання правил пожежної безпеки, учням необхідно знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння. Кабінет фізики в обов'язковому порядку оснащений вогнегасником, накидкою з вогнезахисної тканини, піском.
1.10. При виникненні нещасного випадку потерпілий або очевидець, зобов'язані негайно повідомити про це вчителя фізики. При несправному функціонуванні обладнання, пристосувань та інструментів слід припинити роботу і повідомити про це викладача фізики.
1.11. У процесі роботи учні повинні дотримуватися порядку проведення лабораторних робіт і лабораторного практикуму, правила особистої гігієни, забезпечити утримання в чистоті робочого місця.
1.12. Школярі, які допустили невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з механіки, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до Статуту школи і з усіма без винятку учнями в кабінеті фізики проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги безпеки для учнів перед початком виконання лабораторних робіт з механіки

2.1. Учень в кабінеті фізики перевіряє санітарний стан свого робочого місця, перевіряє відсутність на робочому місці сторонніх предметів.
2.2. Учень в кабінеті фізики вивчає план, зміст і порядок виконання лабораторної роботи, а також безпечні методи і прийоми її якісного виконання.
2.3. Школярі не загромоджують проходи портфелями і сумками.

3. Вимоги безпеки для учнів під час лабораторної роботи з механіки

3.1. Учень в процесі лабораторної роботи дотримується дисципліни і зберігає тишу, не створює різких рухів, щоб не зачепити обладнання та прилади.
3.2. Без дозволу вчителя учень не бере прилади та інше обладнання для лабораторних робіт.
3.3. Школяр підтримує ідеальний порядок на своєму робочому місці протягом уроку. На столі повинні тільки знаходитися:

 • зошит;
 • письмові та креслярські приналежності;
 • підручник з фізики;
 • прилади, пристрої й устаткування для лабораторної роботи.

3.4. Учень повинен обережно поводитися з креслярським приладдям, яке має гострі закінчення. Трикутник, циркуль, олівець не можна підносити до обличчя і очей.
3.5. У процесі лабораторної роботи з приладами та обладнанням учень:

 • не розтягує пружину динамометра;
 • не допускає будь-яких механічних ударів, трясіння;
 • при скачуванні металевої кульки по похилій площині і жолобу, учень зупиняє кульку в кінці шляху, не допускаючи при цьому механічного удару, який може пошкодити поверхню робочого столу.

3.6. Правила виконання роботи по механіці:

 • перед роботою перевірте закріплення конструкції в утримувачі.
 • не допускайте падіння вантажів і куль і т.д.
 • забороняється навантажувати вимірювальні прилади вище граничних значень, позначених їх шкалою.

3.8. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем.
3.9. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.
3.10. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів.
3.11. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь до обертових частин машин і не нахиляйтесь над ними.
3.12. Для складання експериментальних установок користуйтесь провідниками (з кінцевиками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією без видимих пошкоджень.
3.13. Не доторкуйтесь до корпусів стаціонарного обладнання, до затискачів відімкнутих конденсаторів.
3.14. Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.
3.15. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.
3.16. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.
3.17. Для приєднання споживачів до мережі користуйтеся штепсельними з’єднаннями.
3.18. Під час ремонту і роботи електроприладів користуйтеся розетками, гніздами, затискачами з не виступаючими контактними поверхнями.

4. Вимоги безпеки після закінчення лабораторної роботи з механіки

4.1. Після закінчення лабораторної роботи або лабораторного практикуму з фізики слід провести відключення джерела струму, розрядити конденсатори за допомогою ізольованого провідника і розібрати електричну схему.
4.2. Розбирання установки для нагрівання рідини необхідно здійснити після її охолодження.
4.3. Після закінчення лабораторної роботи з механіки, учень в кабінеті фізики упорядковує робоче місце, акуратно і не поспішаючи складає прилади й використане в роботі обладнання в порядку, зазначеному викладачем фізики.
4.4. У разі виявлення несправності або пошкоджень в приладах і обладнанні, терміново повідомити вчителю.
4.5. Вимити руки з милом, за вказівкою вчителя покинути кабінет фізики.

5. Вимоги безпеки для учнів і лаборанта в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми або при виникненні аварійної ситуації в кабінеті фізики під час лабораторної роботи з механіки, негайно повідомити викладачеві і діяти за вказівкою вчителя фізики.
5.2. У процесі виконання лабораторної роботи з механіки учням необхідно строго дотримуватися правил і положень цієї інструкції, а також інших інструкцій з техніки безпеки при роботі з певним обладнанням в кабінеті фізики.
5.3. Якщо виявлені несправності в роботі електричних пристроїв, які знаходяться під напругою, підвищеному їх нагріванні, іскрінні, появі запаху горілого ізоляції, диму, терміново припинити роботу, вимкнути джерело живлення і розповісти про це вчителю фізики.
5.4. У разі виникнення короткого замикання і загоряння обладнання, негайно відключити джерело живлення, повідомити про це викладачеві фізики.
5.5. При ударі електричним струмом товариша негайно звільнити потерпілого від дії струму шляхом відключення електричного живлення приладу, повідомити про це вчителю фізики, в разі необхідності, сприяти відправленню в шкільний медичний пункт.
5.6. У разі розбиття лабораторного посуду або скляних приладів, не можна збирати їхні осколки незахищеними руками, потрібно використовувати для цього щітку і совок.
5.7. При травмуванні повідомити про це вчителя, який повинен негайно надати першу допомогу, передати інформацію адміністрації та при необхідності простежити за відправкою потерпілого до найближчої лікувальної установи.

6. Прикінцеві положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд даної інструкції з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з теми: «Механіка» проводяться не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Інструкція переглядається достроково в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій охорони праці;
 • при зміні умов роботи в певному кабінеті;
 • при впровадженні нової техніки і (або) технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років, з дня затвердження даної інструкції, умови праці в кабінеті фізики не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд чинної інструкції з техніки безпеки в кабінеті фізики покладається на спеціаліста з охорони праці загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: