Інструкція з охорони праці для учнів при виконанні практичних робіт з фізики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для учнів при виконанні
практичних робіт з фізики

1. Загальні вимоги безпеки при виконанні практичних робіт з фізики

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів при виконанні практичних робіт з фізики розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., відповідно до Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 №992 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2012 року за № 1332/21644.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів під час проведення уроків фізики, під час виконання практичних робіт в рамках навчального процесу.
1.3. До практичних робіт в кабінеті фізики допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці про безпечні способи і методи роботи під час проведення лабораторних робіт з фізики. Ці знання періодично перевіряються вчителем фізики і закріплюються.
1.4. Проведення інструктажів з питань охорони праці проводиться в межах шкільної навчальної програми і оформляється в журналі інструктажів.
1.5. Виконання даної інструкції з охорони праці в кабінеті фізики є обов'язковою для всіх учнів класу, які виконують практичні роботи з фізики.
1.6. Школярам необхідно дотримуватися правил особистої гігієни і санітарних норм за робочими столами.
1.7. Вхід стороннім особам до кабінету під час проведення практичних занять забороняється.
1.8. У кабінеті дозволяється проводити експерименти, передбачені навчальними програмами.
1.9. Виконувати роботи, не пов'язані із завданням або вказівкою вчителя, забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком практичних робіт з фізики

2.1. Усі положення щодо захисту від механічних, теплових та інших травмонебезпечних факторів, що викладені в інструкції під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів, поширюються на підготовку й проведення лабораторних та практичних робіт.
2.2. Перед тим, як вмикати в електромережу електроприлади, необхідно переконатися, що положення перемикача напруги мережі відповідає номінальному значенню, а також у справності запобіжників.
2.3. Одягніть спецодяг, обов'язково застебніть його на всі ґудзики, а волосся сховайте під головний убір.
2.4. Розподіліть прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому столі, запобігаючи їх можливого падіння або перевертання.
2.5. Перед початком практичної роботи в кабінеті фізики учням варто уважно вивчити її зміст, план і хід виконання.
2.6. Для запобігання падінню пробірок або колб під час проведення експерименту, скляний посуд акуратно закріплюють в лапці штатива.
2.7. Забороняється починати виконувати завдання практичної роботи без дозволу на те викладача.

3. Вимоги безпеки під час виконання практичних робіт в кабінеті фізики

3.1. На уроці фізики будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя, вимоги даної інструкції.
3.2. Під час проведення дослідів забороняється здійснювати граничні навантаження вимірювальних приладів. При роботі з пристроями зі скла, будьте особливо обережні і уважні. Забороняється виймати термометри з пробірок з речовиною, яке затверділо.
3.3. Слідкуйте за справністю всіх кріплень у приладах і обладнанні. Не торкайтеся руками до обертових частин обладнання і не намагайтеся нахилятися над ним.
3.4. Для збору експериментальних установок використовуйте провідники з міцною і справної ізоляцією, без наявності видимих пошкоджень.
3.5. Поєднуючи електричний ланцюг, не торкайтеся проводів, також забороняється використовувати при підключенні дроту з відпрацьованою ізоляцією і вимикачі відкритого типу при напрузі більше 36 В.
3.6. Джерело електричного струму вмикайте в електричне коло в останню чергу. Складну електричний ланцюг вмикайте тільки після перевірки і з дозволу викладача. Наявність напруги в ланцюзі перевіряється тільки спеціальними приладами або вимірювачами напруги.
3.7. Намагайтеся не торкатися до елементів ланцюга, які не мають належної ізоляції і перебувають під напругою. Не об'єднуйте свій пристрій повторно дії з'єднання в ланцюгах до виключення самого джерела живлення.
3.8. Уважно стежте за тим, щоб під час практичних занять випадково не доторкнутися до обертових електричних машин. Заборонено виконувати повторно з'єднання в електричних ланцюгах машин до остаточної зупинки якоря або ротора машини.
3.9. Не торкайтеся до корпусу спеціального електрообладнання, а також до затискачів включених конденсаторів.
3.10. Користуйтеся тільки інструментом з добре ізольованими ручками.
3.11. При необхідності приєднання споживачів до мережі використовуйте штепсельні з'єднання.

4. Вимоги безпеки для учнів після закінчення практичних робіт з фізики

4.1. Після закінчення практичної роботи вимкніть джерело електроенергії і тільки після цього розберіть електричний ланцюг.
4.2. Прилади й устаткування для практичних занять складіть у відповідне для них місце.
4.3. Не залишайте своє робоче місце без дозволу вчителя фізики.

5. Вимоги безпеки для учнів в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо помічено несправності в електромережі кабінету фізики, в тому числі і вихід з ладу електроламп, необхідно повідомити про це електрика або відповідального за електрогосподарство в школі.
5.2. При виявленні несправності в електричних приладах, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення.
5.3. При одержанні травми повідомте вчителя, в разі необхідності викличте швидку медичну допомогу за тел. 103.
5.4. При виникненні пожежі - ліквідуйте осередок пожежі, при необхідності викличте пожежну службу за тел. 101, а дітей виведіть у безпечне місце.
5.5. Заборонено учням в кабінеті фізики усувати несправності в електричній мережі або електрообладнанні самостійно.
5.6. При опіках попечене місце слід заливати сильним струменем води протягом 10-15 хвилин, а потім накласти на нього пов'язку, змочену розчином соди (при опіках кислотами) чи розчином оцтової кислоти (при опіках лугами).

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: