Інструкція з охорони праці для учнів в кабінеті фізики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для учнів в кабінеті фізики

1. Загальні вимоги безпеки для учнів кабінету фізики

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів в кабінеті фізики школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., відповідно до Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 №992 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2012 року за № 1332/21644.
1.2. Дана розроблена інструкція по охороні праці для учнів в кабінеті фізики поширюється на всіх учнів школи, які відвідують уроки фізики, що проводяться в спеціалізованому кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу.
1.3. Кабінети фізики обладнані:

 • навчальними місцями учнів: стільці, столи, прикріплені до підлоги з електропроводкою і електророзетками;
 • столом вчителя, піднятим на кафедру висотою ___ см;
 • класною дошкою;
 • мультимедійним обладнанням.

1.4. Кожен учень, який відвідує кабінет фізики, проходить обов'язковий вступний інструктаж на початку кожного півріччя (початок І та ІІ семестру або І та ІІІ чверті) і первинний (цільовий) інструктаж, перед кожною лабораторною роботою, про що робиться запис у журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці .
1.5. Кожен учень дотримується правил особистої гігієни і вимоги санітарних норм, підтримує своє робоче місце в чистоті, суворо дотримується правил і вимоги даної інструкції.
1.6. Згідно шкільного розкладу уроків і тільки з дозволу вчителя, школярі заходять в кабінет фізики за дзвінком на урок. Учні залишають кабінет тільки з дозволу вчителя.
1.7. Учні не заходять в лаборантську, тому що там знаходиться електричний щит КЕФ, що є зоною особливої небезпеки (напруга 220 В).
1.8. Небезпеки в процесі занять:

 • уколи і порізи рук при необережному поводженні зі скляним лабораторним посудом, колючими приладами і інструментами;
 • термічні опіки при необережному поводженні зі спиртівкою або гарячою водою;
 • ураження електричним струмом;
 • неакуратність, неуважність, не¬достатнє ознайомлення з прила¬дами й незнання правил техніки безпеки можуть призвести до не¬щасних випадків.

1.9. При проведенні лабораторних робіт чи демонстрацій користуватися розбитим скляним посудом чи посудом з тріщинами забороняється. В усіх дослідах, що вимагають нагнітання або відкачування повітря зі скляних посудин, а також підвищення в них тиску шляхом нагрівання, необхідно застосовувати захисні чохли або екрани з органічного скла (для захисту учнів), а також захисні окуляри чи маски для демонстратора. Уламки скла зі столу не можна збирати руками. Для цього необхідно використовувати щіточку і совок. У такий самий спосіб необхідно струшувати металеві ошурки, використовувані при спостереженні магнітних спектрів.
1.10. Для запобігання нещасним випадкам прилади на демонстраційному столі варто розміщувати у такий спосіб, щоб під час дослідів виключити будь-яку можливість потрапляння деталей, що відлетіли, в учнів, для чого варто застосовувати захисні екрани з органічного скла.

2. Вимоги безпеки для учня в кабінеті фізики перед початком роботи

2.1. Черговий учень перевіряє санітарний стан кабінету перед уроком в присутності вчителя фізики.
2.2. Кожен учень перевіряє санітарний стан свого робочого місця, відсутність на робочому місці сторонніх речей, наявність порядку.
2.3. Учень уважно вивчає зміст і порядок виконання лабораторної роботи, а також безпечні прийоми і методи її виконання.
2.4. Учні не захаращують проходи своїми портфелями і сумками.

3. Вимоги безпеки під час занять учнів в кабінеті фізики

3.1. Точно виконувати вказівки вчителя фізики, без його дозволу не проводити досліди і не чіпати руками обладнання, не вставати з місця, не включати прилади.
3.2. Обережно і дбайливо поводитися з лабораторним обладнанням.
3.3. Без дозволу викладача фізики не брати прилади та будь-яке обладнання для дослідів з сусідніх робочих місць.
3.4. Не виносити з кабінету фізики і не вносити в кабінет будь-які прилади та обладнання.
3.5. Негайно повідомляти вчителеві про виявлення несправності приладу.
3.6. Заборонено приймати їжу і напої в кабінеті фізики.
3.7. При отриманні травми і поганому самопочутті негайно повідомити вчителя.
3.8. При виникненні на робочому місці, в кабінеті фізики під час роботи аварійної ситуації, не допускати паніки і діяти строго за вказівкою вчителя.
3.9.Під час роботи в кабінеті фізики:

 • будьте уважними, дисциплінованими, обережними, точно виконуйте вказівки вчителя;
 • не залишайте робоче місце без дозволу вчителя;
 • розміщуйте прилад, матеріали, устаткування на робочому місці в порядку, зазначеному вчителем;
 • не тримайте на робочому місці предмети, що не потрібні при виконанні завдання;
 • здійснюйте збирання електричних ланцюгів, переключення в них, монтаж і ремонт електричних пристроїв тільки при відімкненому джерелі живлення;
 • не вмикайте джерела електроживлення без дозволу вчителя;
 • перевіряйте наявність напруги на джерелі живлення чи інших частинах електроустановки за допомогою покажчика напруги;
 • стежте, щоби ізоляція проводів була справна, а на кінцях проводів були наконечники, при збиранні електричного ланцюга дроти розміщуйте акуратно, а наконечники щільно затискайте клемами;
 • виконуйте спостереження й виміри дуже обережно, щоб випадково не торкнутися оголених проводів (струмоведучих частин, що перебувають під напругою);
 • не торкайтеся конденсаторів навіть після відімкнення електричного ланцюга від джерела електроживлення: їх спочатку потрібно розрядити.

3.10.При роботі з приладами зі скла застосовувати скляні трубки з оплавленими краями, правильно підбирати діаметри гумових і скляних трубок при їх з'єднанні. А кінці змочувати водою, гліцерином або змащувати вазеліном. При змішуванні або розведенні речовин, що супроводжується виділенням тепла, слід користуватися порцеляновому або термостійкої тонкостінної хімічним посудом. Великі хімічні стакани з розчинами потрібно піднімати двома руками так, щоб відігнуті краї (бортики) склянки спиралися на вказівні і великі пальці.
3.11. Отвір пробірки або шийку колби під час нагрівання в них рідин спрямовувати в бік від себе і учнів. Не допускати різкі зміни температури і механічних ударів.
3.12. Не брати прилади з гарячою рідиною незахищеними руками, а також закривати судини з гарячою рідиною притертою пробкою його охолодження.
3.13. Забороняється перевищувати межі допустимих частот обертання при демонстрації відцентрової машини, універсального електродвигуна, обертового диска і ін. Вказаних в технічних описах, стежити за справністю всіх кріплень у цих приладах.
3.14. При вимірі напруг і струмів вимірювальні прилади приєднувати провідниками з надійною ізоляцією, забезпеченими наконечниками. При складанні схеми джерело струму підключати в останню чергу.
3.15. Заміну деталей, а також вимір опорів в схемах навчальних установок проводити тільки після її вимкнення і розрядки конденсаторів за допомогою ізольованого провідника.
3.16. Не вмикати без навантаження випрямлячі і не робити перемикань в схемах при включеному харчуванні.
3.17. Не допускати прямого попадання в очі вчителя та учнів світла від електричної дуги, проекційних апаратів, стробоскопа і лазера при демонстрації роботи.
3.18. Не залишати без нагляду включені в мережу електричні пристрої та прилади.

4. Вимоги безпеки для учнів в кабінеті фізики після закінчення роботи

4.1. Після закінчення заняття з фізики слід привести в порядок своє робоче місце, розташувати прилади та обладнання в порядку, зазначеному вчителем.
4.2. Відімкніть джерела електроживлення, після чого розберіть електричний ланцюг. Знайшовши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно відімкніть джерела електроживлення й повідомте про це вчителя.
4.3. Зібрати зошити і підручник, письмове приладдя і з дозволу вчителя покинути кабінет фізики.
4.4. Закінчивши роботу, здати обладнання в цілості й збереженні вчителю або лаборанту.
4.5. Не йти з робочого місця без дозволу вчителя.
4.6. Ретельно вимити руки з милом.
4.7. Черговий учень уважно перевіряє санітарний стан кабінету і передає кабінет черговому класу або вчителю фізики.

5. Вимоги безпеки для учнів в кабінеті фізики в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації в кабінеті фізики, негайно повідомити вчителю і далі діяти за вказівкою вчителя.
5.2. Загоряння в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необхідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:

 • повідомити пожежну охорону;
 • повідомити чергового адміністратора;
 • вжити заходів щодо евакуації людей, з приміщення;
 • вимкнути електромережу;
 • розпочати тушіння засобами пожежогасіння;
 • організувати евакуацію майна.

5.3. При отриманні травми учням, без зволікання повідомити вчителю і допомогти йому викликати медичного працівника для надання першої медичної допомоги потерпілому учню.

6. Прикінцеві положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд даної інструкції з охорони праці для учнів в кабінеті фізики проводяться не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Інструкція переглядається достроково в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій охорони праці;
 • при зміні умов роботи в певному кабінеті;
 • при впровадженні нової техніки і (або) технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років, з дня затвердження даної інструкції, умови праці в кабінеті фізики не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд чинної інструкції з техніки безпеки в кабінеті фізики покладається на спеціаліста з охорони праці загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: