Інструкція з охорони праці при прибиранні кабінету фізики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при прибиранні кабінету фізики

1. Загальні положення інструкції при прибиранні кабінету фізики

1.1. Інструкція з охорони праці при прибиранні кабінету фізики розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р..
1.2. Дана інструкція поширюється на технічний персонал або учнів, що проводять прибирання в кабінеті фізики школи.
1.3. До прибирання кабінету фізики допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці і отримали першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.
1.4. Небезпеки в роботі з прибирання кабінету фізики:

  • електропроводка проводка до робочих місць (столів) учнів;
  • електрощит в лаборантській кабінету фізики;
  • рух повітря;
  • можлива поява задирок на підлозі;
  • гострі кути;
  • підвищена вологість;
  • токсична та подразнююча дія через органи дихання, шкіру та слизові оболонки миючих розчинів, паст для догляду за підлогою;
  • падіння предметів.

1.5. Виконувати тільки доручену роботу.
1.6. Спецодяг, який видається згідно з установленими нормами, утримувати в справному стані у відповідності із призначенням.
1.7. Замінювати спецодяг при його забрудненні.
1.8. Відпочивати, вживати їжу під час встановлених перерв у спеціально відведених для цього місцях.
1.9. Перед вживанням їжі знімати спецодяг, мити руки водою з милом.
1.10. При поганому самопочутті, пошкодженні шкіри у вигляді поранень, опіків, загноєні, звернутись до медпункту, невеликі пошкодження обробити антисептичним розчином і накласти з бинта пов'язку.
1.11. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров'я людей, які його оточують.
1.12. Особи, які порушили вимоги даної інструкції з охорони праці при прибиранні кабінету фізики, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед прибиранням кабінету фізики

2.1. Перед початком збирання в кабінеті фізики обов'язково одягніть спецодяг.
2.2. Перевірте стан інвентарю, інструментів та засобів індивідуального захисту.
2.3. Увімкніть світло в прибирати приміщення кабінету.
2.4. Уважно огляньте приміщення.
2.5. Сплануйте або встановіть послідовність прибирання кабінету.
2.6. При наявності будь-яких ушкоджень в кабінеті фізики (розлита невідома рідина, пошкоджені дроти і т.п.) повідомте вчителю фізики. Не намагайтеся прибрати самостійно розлиту рідину, провести дослідження обірваного проводу або провести ремонт проводки самостійно.

3. Вимоги безпеки під час прибирання кабінету фізики

3.1. Виконуйте тільки доручену вам роботу.
3.2. Виконуйте прибирання кабінету фізики тими способами, методами, інвентарем, які вказані вчителем.
3.3. Не проводьте прибирання в кабінеті фізики при наявності живлення до робочих місць учнів.
3.4. Переносити гарячу воду для миття підлоги у закритій посудині, відро без кришки наповнювати водою не більше, ніж на три чверті об'єму.
3.5. При митті підлоги остерігатись скалок, цвяхів на підлозі. При митті підлоги хлорованою водою, класти вапна не більше 100 г на відро теплої води.
3.6. Перш ніж пересувати столи, шафи та інший інвентар і меблі, перевірити і прибрати з їх поверхні предмети, які можуть впасти.
3.7. Не класти ганчірок або будь-яких інших предметів на обладнання, електроприлади, апарати.
3.8. Не доторкатись до відкритих і неохолоджених струмоведучих частин, а також оголених і погано ізольованих дротів.
3.9. При виявленні електричного струму на корпусах електрообладнання, трубопроводах припинити прибирання і негайно повідомити про це адміністрацію.
3.10. Не виконувати самостійно робіт, які не доручені. Не запускати в дію машин і апаратів.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях в кабінеті фізики

4.1. При попаданні в очі миючих або дезінфікуючих засобів, промити їх водою і звернутися в шкільній медичний пункт.
4.2. При травмуванні надати першу допомогу потерпілому, звернутися в медичний кабінет школи, повідомити про те, що трапилося заступнику директора з адміністративно-господарської частини, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
4.3. При виникненні загоряння повідомити про пожежу в пожежну частину по телефону 101, а також директору школи.
4.4. Не приступати до роботи при поганому самопочутті.
4.5. При ураженні електричним струмом, звільнити потерпілого від дії струму будь-яким струмонепровідними предметом, відключити електроживлення, надати першу долікарську допомогу.

5. Вимоги безпеки після закінчення прибирання кабінету фізики

5.1. Прибрати інвентар в спеціально відведене місце.
5.2. Зняти спецодяг і засоби індивідуального захисту.
5.3. Вимити руки з милом.
5.4. Вимкнути освітлення в кабінеті фізики. Закрити кабінет на ключ.
5.5. Про всі недоліки, виявлені під час прибирання, докласти вчителю фізики або адміністрації школи.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: