Інструкція з охорони праці для лаборанта кабінету біології

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для лаборанта кабінету біології

1. Загальні положення інструкції лаборанта кабінету біології

1.1. Інструкція з охорони праці для лаборанта кабінету біології розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Дана інструкція з охорони праці призначена для лаборанта кабінету біології школи.
1.3. Робочим місцем лаборанта кабінету біології є лаборантська, навчальний кабінет, пришкільна ділянка.
1.4. Лаборантом кабінету біології можуть працювати особи, які досягли повноліття.
Лаборант кабінету біології при прийомі на роботу повинен пройти вступний інструктаж і первинний інструктаж лаборанта з охорони праці на робочому місці, про що робиться запис у відповідних журналах обліку проведення інструктажів з питань охорони праці.
1.5. Лаборантом кабінету біології можуть працювати особи, які пройшли медичний огляд (флюорографію) і придатні до роботи в даній сфері. Після отримання допуску до роботи лаборант зобов'язаний отримати спецодяг: халат х/б (білий або іншого нейтрального кольору), гумові рукавички.
1.6. Лаборант кабінету біології дотримується вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, виконує правила і вимоги даної інструкції, дотримується інструкції з охорони праці в кабінеті біології школи.
1.7. Небезпеки в роботі лаборанта кабінету біології:

 • хімічні опіки при попаданні на шкіру і в очі розчинів кислот, лугів;
 • термічні опіки при недбалому поводженні з нагрівальними приладами;
 • отруєння шкідливими хімічними речовинами;
 • отруєння отруйними речовинами грибів та отруйними рослинами;
 • зараження інфекційними бактеріями при поводженні з живими об'єктами (тваринами, рослинами);
 • алергічні реакції організму на хімічні речовини, рослини, тварини, книжковий пил;
 • уколи і порізи рук при недбалому поводженні з лабораторним посудом, ріжучим і колючим інструментом, інвентарем.

1.8. Лаборант кабінету біології, який допустив невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці, залучається до дисциплінарної відповідальності відповідно до Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудового законодавства України і, при необхідності, проходить позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.
1.9. Лаборант кабінету біології повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій у разі виникнення пожежі чи іншої НС і порядок евакуації.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи лаборанта кабінету біології

2.1. Лаборант кабінету біології приходить за 25-30 хвилин до початку роботи.
2.2. Лаборант кабінету біології до приходу вчителя перевіряє справність учнівських робочих місць і лабораторного обладнання, електромережі (розетки, світло).
2.3. Лаборанту забороняється самостійно усувати виявлені порушення електробезпеки.
2.4. Співробітникові необхідно упевнитися, що температура повітря в приміщенні відповідає необхідним санітарним нормам.
2.5. Лаборант кабінету біології перевіряє наявність і справність індивідуальних засобів захисту.
2.6. Лаборант кабінету біології перевіряє наявність хімічних реактивів і перевіряє їх відповідність, наявність етикеток на склянках.
2.7. Лаборант кабінету біології перевіряє герметичність вологих препаратів.
2.8. Лаборант кабінету біології перевіряє наявність медикаментів в аптечці.
2.9. Лаборант кабінету біології до початку уроку повідомляє вчителю біології про відсутність необхідних хімічних реактивів, наочних посібників, роздаткового матеріалу; про виявлені несправності лабораторного обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту.
2.10. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) і не використовувати дане обладнання і меблі в приміщенні до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки для лаборанта під час роботи в кабінеті біології

3.1. Лаборант кабінету біології погоджує свої дії по роботі з учителем біології.
3.2. Лаборант кабінету біології дотримується вимог щодо спецодягу на робочому місці.
3.3. Лаборант кабінету біології виконує всі вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни.
3.4. Лаборант кабінету біології надає допомогу вчителю в проведенні уроків, позакласних занять. Він присутній на уроках або знаходиться в цей час в лаборантській.
3.5. Лаборант кабінету біології щодня перевіряє стан робочих місць учнів.
3.6. Лаборанту кабінету біології заборонено залишати учнів в кабінеті без контролю, саджати за столи учнів слід відповідно з їх зростанням.
3.7. Лаборант кабінету біології містить в зразковому стані все оснащення кабінету.
3.8. Лаборант кабінету біології проводить профілактику і поточний ремонт посібників, здійснює роботу самообслуговування кабінету (етикетки, комплекти роздаткового матеріалу, посібники); веде необхідну документацію.
3.9. Лаборант кабінету біології проводить своєчасну інвентаризацію.
3.10. Лаборант кабінету біології стежить за чистотою в кабінеті і лаборантській.
3.11. Лаборант кабінету біології знає і дотримується вимог до роботи з отруйними, горючими і хімічними речовинами.
3.12. Лаборант кабінету біології вміє надавати першу допомогу постраждалим. Стежить за протипожежними засобами та інвентарем.
3.13. Лаборант кабінету біології знає властивості хімічних розчинів і грамотно поводиться з ними.
3.14. Лаборант кабінету біології стежить за вмістом медичної аптечки, за наявністю нейтралізуючих розчинів, зливних судин для відпрацьованих реактивів.
3.15. Допомагаючи вчителю біології в проведенні демонстраційних дослідів, користується інструкцією з охорони праці при проведенні демонстраційних дослідів з біології для учнів школи.
3.16. Лаборант кабінету біології повідомляє вчителя біології про умови, при яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні).
3.17. Лаборант кабінету біології повідомляє вчителя біології про факти порушення під час лабораторних робіт учнями.
3.18. Лаборант кабінету біології повідомляє вчителя біології про нещасні випадки і раптові захворювання, що сталися під час виконання лабораторних робіт учнями.
3.19. В процесі виконання посадових обов'язків необхідно дотримуватися цієї інструкції з охорони праці, бути уважним до учнів, не відволікатися, стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних правил в кабінеті біології.

4. Вимоги безпеки для лаборанта після закінчення роботи в кабінеті біології

4.1. Лаборант кабінету біології збирає по закінченні лабораторних робіт в учнів лабораторне обладнання, хімічні реактиви, роздатковий матеріал на зберігання; перевіряє їх справність і кількість.
4.2. Лаборант кабінету біології використаний в роботі і відпрацьований матеріал і хімічні реактиви поміщає в спеціальну тару для відходів і, в разі потреби, нейтралізує їх.
4.3. Лаборант кабінету біології повідомляє вчителя біології про всі недоліки, виявлені в процесі роботи (розбитий лаборантський посуд, поломки і т.д.).
4.4. Лаборант кабінету біології перевіряє стан робочих місць учнів після закінчення експерименту.
4.5. Лаборант кабінету біології виконує сам і забезпечує контроль учнів щодо дотримання вимог санітарних норм і правил особистої гігієни після закінчення лабораторної та практичної робіт.

5. Вимоги безпеки для лаборанта в аварійних ситуаціях в кабінеті біології

5.1. Ознаки можливих аварійних ситуацій:

 • поява різкого, неприємного запаху, внаслідок розгерметизації вологих препаратів;
 • виникнення пожежі, внаслідок недбалого поводження зі спиртівкою і іншими нагрівальними приладами.

5.2.Порядок дій лаборанта кабінету біології в аварійних ситуаціях, посадові обов'язки та правила поведінки:

 • допомагає вчителю біології евакуювати учнів в безпечне місце;
 • в разі витоку запаху через пошкодження вологих препаратів, лаборант кабінету біології провітрює кабінет;
 • допомагає вчителю в ліквідації пожежі;
 • знає і грамотно застосовує засоби пожежогасіння;
 • надає першу допомогу постраждалим в аварійній ситуації;
 • повідомляє вчителя біології - черговий пост - чергового адміністратора - директора школи про аварійну ситуацію в кабінеті біології.

5.3. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.4. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою в медпункт загальноосвітнього закладу і довести до відома директора школи (при відсутності - іншій посадовій особі).
5.5. У разі отримання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити потерпілого в медпункт), в разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про те, що трапилося директору школи (при відсутності - іншій посадовій особі).
5.6. У разі загрози або виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру діяти відповідно до Плану евакуації, інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС техногенного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: