Інструкція з охорони праці при роботі з вологими препаратами в кабінеті біології

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при виконанні лабораторних робіт у кабінеті біології з вологими препаратами

1. Загальні положення інструкції

1.1. Ця інструкція з охорони праці призначена для учнів при виконанні лабораторних робіт в кабінеті біології з вологими препаратами.
1.2. Небезпеки при виконанні лабораторних робіт з біології з вологими препаратами:

  • отруєння шкідливими випарами при недбалому поводженні з вологими препаратами та їх пошкодженні при цьому;
  • порізи рук при недбалому поводженні зі скляною поверхнею вологих препаратів.

2. Вимоги безпеки перед початком виконання лабораторних робіт в кабінеті біології з вологими препаратами

2.1. Учень уважно вивчає зміст і порядок виконання лабораторної роботи і безпечні прийоми її виконання.
2.2. Перед початком кожної лабораторної роботи, учитель біології проводить інструктаж з учнями згідно з інструкцією з техніки безпеки для учнів при виконанні лабораторних робіт в кабінеті біології з вологими препаратами, навчає безпечним правилам проведення лабораторних робіт, експериментів. Не залишає учнів без нагляду на перерві перед уроком.
2.3. Перед проведенням лабораторної роботи з вологими препаратами, учням необхідно надіти спеціальний одяг (бавовняний халат), при необхідності, використовувати засоби індивідуального захисту.
2.4. Учень звільняє робоче місце від сторонніх предметів.
2.4. Учень перевіряє наявність і цілісність вологих препаратів.
2.5. Учень повинен точно виконувати всі вказівки вчителя біології.
2.6. Не захаращує проходи сумками і портфелями.

3. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних робіт з біології з вологими препаратами

3.1. Учень точно виконує вказівки вчителя біології при роботі з вологими препаратами.
3.2. Учень має дотримуватися обережності при роботі з вологими препаратами, без потреби не переставляти їх з місця на місце, не передавати один одному і не брати вологі препарати з інших столів.
3.3. Учень приступає до роботи тільки тоді, коли він переконався в герметичності вологих препаратів.
3.4. Учень дотримується обережності при роботі з вологими препаратами, щоб уникнути ушкодження, тому що можна порізатися осколками скла або отруїтися шкідливими випарами формалинового розчину, в якому знаходиться досліджуваний об'єкт.

4. Вимоги безпеки пвсля закінчення лабораторних робіт з біології з вологими препаратами

4.1. Після закінчення роботи учні здають вологі препарати вчителю біології або лаборанту кабінету біології на зберігання.
4.2. Учні приводять своє робоче місце в порядок.
4.3. Учні знімають спецодяг, миють руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях в кабінеті біології під час проведення лабораторних робіт з вологими препаратами

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій (пожежа, поява сильних сторонніх запахів):

  • припинити виконання роботи;
  • повідомити про те, що трапилося вчителю біології;
  • за вказівкою вчителя, учні швидко і без паніки мають залишити кабінет біології.

5.2. Якщо відбулося пошкодження вологого препарату і при цьому стався витік шкідливого розчину і випарів, щоб уникнути отруєнь та алергічних реакцій, учителю біології необхідно вивести учнів з кабінету, нейтралізувати розчин, прибрати його залишки і провітрити кабінет.
5.3. Якщо при цьому спостерігається наявність порізів осколками, необхідно змастити краї ранки йодом і накласти стерильну пов'язку, повідомити про подію адміністрації навчального закладу та, при необхідності, забезпечити відправку постраждалого до найближчого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: