Інструкція з охорони праці для учнів у кабінеті біології

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з техніки безпеки для учнів у кабінеті біології

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція призначена для учнів, які займаються в кабінеті біології. До занять в кабінеті допускаються школярі, які ознайомилися з інструкцією з охорони праці для учнів у кабінеті біології (вступний інструктаж).
1.2. Дотримання вимог цієї інструкції з техніки безпеки для учнів у кабінеті біологіїо бов'язкове для всіх учнів, які працюють в кабінеті біології.
1.3. Учні повинні спокійно, не кваплячись, дотримуючись дисципліни та порядку, заходити та виходити з кабінету біології.
1.4. Учні зобов'язані дотримуватися даної інструкції з охорони праці для учнів у кабінеті біології, дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів гасіння пожежі, місце знаходження медичної аптечки з набором необхідних медичних препаратів та перев'язувальних засобів для надання першої допомоги при травмах.
1.5. Не дозволяється присутність сторонніх осіб в кабінеті при проведенні лабораторно-практичних робіт без відома вчителя біології.
1.6. Не можна учням у кабінеті біології вживати їжу та напої.
1.7. Не захаращувати проходи портфелями, сумками, не пересувати навчальні столи та стільці.
1.8. Фактори травмування учнів:

 • ураження електрострумом;
 • опіки кислотою або іншими органічними рідинами;
 • хімічні опіки при контакті з хімічними реактивами;
 • термічні опіки при неакуратній роботі зі спиртовками;
 • порізи та уколи рук при неправильному поводженні з лабораторним посудом, ріжучими та колючими предметами.

1.9. Заборонено учням приносити на урок сторонні предмети, щоб не відволікати і не травмувати однокласників.
1.10. Не приносити до кабінету біології, без вказівки вчителя, будь-які речовини.
1.11. Про кожний нещасний випадок, що стався, потерпілий або очевидець події повинен в обов'язковому порядку оперативно передати інформацію вчителю біології, який, у свою чергу, донесе повідомлення адміністрації навчального закладу. При несправній роботі устаткування, пристосувань та інструмента, необхідно негайно припинити роботу і повідомити вчителя біології.
1.12. Учні, які дозволяють собі невиконання або порушення інструкції з охорони праці у кабінеті біології, мають бути притягнуті до відповідальності, а з усіма іншими учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи учнів у кабінеті біології

2.1. Вимоги до учнів перед початком роботи в кабінеті біології:

 • заходити до кабінету тільки після дозволу вчителя;
 • не вмикати електроосвітлення та електроприлади;
 • не відкривати самостійно кватирки, фрамуги, вікна;
 • підготувати робоче місце та навчальне приладдя до занять;
 • за вказівкою вчителя біології, надягти спеціальний одяг (бавовняний халат) і засоби індивідуального захисту;
 • перед виконанням роботи, учень повинен ретельно вивчити за підручником чи посібником порядок її проведення, зрозуміти хід її виконання.

2.2. Перед початком кожної лабораторної та практичної роботи, учні прослуховують інструктаж з правил безпечного проведення лабораторних робіт, експериментів.
2.3. Заборонено учням приносити до кабінету біології та використовувати в експерименті не призначені для цього речовини.
2.4. Учні мають дотримуватися дисципліни в кабінеті біології.
2.5. Учні мають точно виконувати всі вказівки вчителя біології.

3. Вимоги безпеки під час роботи учнів у кабінеті біології

3.1. Під час роботи учні зобов'язані виконувати всі вимоги цієї інструкції з охорони праці для учнів у кабінеті біології школи.
3.2. Під час роботи в кабінеті біології учні повинні:

 • дотримуватися порядку та чистоти на робочому місці, не тримати на робочому місці сторонні предмети, прилади;
 • виконувати практичні завдання тільки в спеціальному одязі;
 • приступати до практичної роботи та кожного її етапу тільки після вказівки вчителя біології;
 • не проводити самостійно дослідів, не передбачених завданнями роботи;
 • використовувати прилади, обладнання та матеріали для досліджень у порядку, вказаному вчителем;
 • дотримуватися акуратності при роботі зі скляним посудом, микропрепаратами та іншими приладами;
 • дотримуватися акуратності при роботі з будь-якими хімічними реактивами, що використовуються у біологічних дослідженнях (кислоти, луги);
 • дотримуватися акуратності при роботі з будь-якими легкозаймистими речовинами, які застосовуються у біологічних дослідженнях (спирт тощо);
 • дотримуватися обережності при роботі з електричними приладами, що працюють під напругою, яка є небезпечною для життя;
 • користуватися спеціальним тримачем для пробірок (штативом);
 • не залишати без нагляду нагрівальні прилади;
 • не усувати самостійно несправності в обладнанні.

3.3. Про всі несправності в лабораторному обладнанні, травми, при поганому самопочутті, учень негайно повідомляє вчителя біології.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи в кабінеті біології

4.1. Після закінчення роботи учень збирає весь відпрацьований матеріал, хімічні реактиви, поміщає їх у спеціальний посуд і здає вчителю біології або лаборантові кабінету біології, наводить порядок на своєму робочому місці.
4.2. Учень здає всі прилади, реактиви, лабораторний матеріал, що залишилися, на зберігання вчителю біології або лаборантові кабінету біології.
4.3. Забороняється зливати в каналізацію розчини та органічні рідини. Їх зливають у спеціальний скляний посуд місткістю не менше трьох літрів, який щільно закривається кришкою, для подальшого їх знищення.
4.4. Не дозволяється виносити з кабінету біології будь-які речовини без дозволу вчителя.
4.5. Після закінчення роботи в кабінеті біології, учні мають зняти спеціальний одяг та ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій (пожежа, поява сильних сторонніх запахів) за вказівкою вчителя, учні швидко і без паніки мають залишити кабінет біології.
5.2. При раптовому захворюванні або поганому самопочутті необхідно повідомити вчителя біології.
5.3. Про розлив рідини або розсипання твердих реактивів необхідно повідомити вчителя, не дозволяється прибирати самостійно.
5.2. При розбитті лабораторного посуду або скляних приладів, не слід збирати їх осколки незахищеними руками, в цих випадках передбачається використання щітки та совка.
5.3. Якщо учнем отримана травма, треба негайно сказати про це вчителю біології, який, у свою чергу, повинен оперативно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про подію адміністрації навчального закладу та, при необхідності, забезпечити відправку постраждалого до найближчого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: