Інструкція з охорони праці для вчителя на заміні

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2020р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2020р.

Інструкція з охорони праці
для вчителя на заміні

Ця інструкція з охорони праці для вчителя на заміні розроблена для вчителя загальноосвітнього закладу при зміні розкладу і заміні уроків. Учитель зобов'язаний бути ознайомлений з вступним інструктажем з охорони праці в школі.

1. З 8:30 кожного дня вчитель школи зобов'язаний ознайомитися з розкладом замін і змін розкладу та чергування на наступний день. У разі об'єктивної неможливості виходу на заміну, учитель відразу повідомляє про це письмово черговому завучу, і звільняється від заміни тільки після внесення завучем змін у лист замін.

2. Вчитель на заміні повинен заздалегідь дізнатися по класному журналу досліджуваний матеріал з даного предмету і підготуватися до проведення уроку в класі, куди він спрямований на заміну.

3. Вчитель на заміні несе відповідальність за життя і здоров'я учнів, організацію навчально-виховного процесу і якість уроку.

4. Вчитель на заміні у своїй роботі керується цією Інструкцією.

5. У класному журналі на уроці вчитель на заміні повинен зробити:

  • запис теми;
  • запис домашнього завдання;
  • дати уроку;
  • відзначити відсутніх;
  • виставити оцінки;
  • розписатися за заміну в класному журналі.

Оцінки учням необхідно обов'язково виставити в щоденники.

6. По закінченні замінного уроку вчитель повинен розписатися в журналі замін у заступника директора з навчально-виховної роботи.

7. Зміни в розкладі класний керівник (учитель) зобов'язаний довести до відома всіх учнів та їх батьків через запис у щоденниках.
8. При скороченні кількості уроків, в щоденниках учнів має бути вказано час закінчення останнього уроку.

9. При непередбаченій заздалегідь зміні кількості уроків, вчитель повинен йти за розкладом, забезпечувати особистий догляд за дітьми даного класу до кінця навчального дня.

10. Самовільний невихід на заміну, самовільна зміна розкладу або тривалості уроків є грубим порушенням Правил внутрішнього трудового розпорядку та підлягає дисциплінарному стягненню.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/