Інструкція з охорони праці для вчителя ОБЖ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для вчителя ОБЖ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителя ОБЖ розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. До роботи вчителем ОБЖ в школі допускаються особи, які досягли 18 років, мають педагогічну освіту та пройшли медичний огляд, вивчили цю інструкцію з охорони праці.
1.3. Вчитель ОБЖ повинен:

  • знати свої посадові обов'язки;
  • знати інструкції з охорони праці в кабінеті ОБЖ, вимоги пожежної безпеки в навчальному кабінеті;
  • пройти вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці;
  • керуватися в роботі правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
  • режим праці та відпочинку вчителя основ безпеки життєдіяльності визначається його графіком роботи.

1.4. Травмонебезпечність в кабінеті ОБЖ:

  • при порушенні правил особистої безпеки;
  • при включенні електроприладів (програвачів, мультимедійних проекторів, комп'ютерів та інших технічних засобів навчання) – ураження електричним струмом.

1.5. Про випадки травматизму в кабінеті ОБЖ повідомляти адміністрації школи.
1.6. Дотримуватися техніки безпеки праці.
1.7. Не займатися самостійно ремонтом електроприладів, вимикачів, розеток і т.п.
1.8. Зберігати навчальну апаратуру ТЗН в підсобному приміщенні.
1.9. Учитель ОБЖ повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.
1.10. У разі невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці для вчителя ОБЖ, педагог притягується до дисциплінарної відповідальності згідно з Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, проходить позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити готовність навчального кабінету ОБЖ до занять.
2.2. Перевірити справність електроосвітлення в кабінеті ОБЖ. Перед початком роботи вчителю необхідно включити повністю освітлення в навчальному кабінеті і переконатися в справній роботі всіх світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах – не менш 300 лк (20 Вт/м2).
2.3. Упевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і укомплектованості всіма необхідними медикаментами.
2.4. Провести огляд санітарного стану кабінету і провітрити його. Приготувати для роботи необхідний матеріал і обладнання.
Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості згрупованих документів, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.5. Переконатися, що температура повітря в приміщенні відповідає необхідним санітарним нормам.
2.6. Проконтролювати наявність і справний стан наочних посібників.
2.7. Не допустити початку робіт учнями у разі виявлення невідповідності їх робочих місць встановленим у представленому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі дії.
2.8. При виявленні недоліків у роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи слід дотримувати порядок у приміщенні, не захаращувати своє робоче місце і місця учнів, евакуаційні виходи з навчального кабінету.
3.2. Не залишати учнів у кабінеті без контролю, саджати за столи учнів слід відповідно до їх зростання.
3.3. В цілях забезпечення необхідної природної освітленості кабінету не ставити на підвіконня квіти, зошити, підручники та інші предмети.
3.4. Під час перерв між заняттями при відсутності учнів періодично провітрювати кабінет, при цьому віконні рами зафіксувати у відкритому положенні гачками.
3.5. Наочні посібники застосовувати тільки в справному стані, дотримуючись правил безпеки і затверджених методик.
3.6. Підтримувати дисципліну і порядок на уроках, стежити за тим, щоб учні загальноосвітньої установи виконували всі вказівки педагога.
3.7. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т. ін.
3.8. Дотримуватися правил з охорони праці та протипожежної безпеки.
3.9. У процесі виконання посадових обов'язків строго дотримувати дану інструкцію з охорони праці, бути уважним до учнів, не відволікатися, стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних правил у навчальному кабінеті.
3.10. Не допускати учнів до перенесення апаратури ТЗН.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Відключити від електромережі всю мультимедійну апаратуру, технічні засоби навчання.
4.2. Забрати апаратуру в місця зберігання, закрити приміщення кабінету основ безпеки життєдіяльності на ключ.
4.3. Перевірити чистоту в своєму кабінеті і порядок на робочих місцях учнів.
4.4. Провітрити кабінет основ безпеки життєдіяльності.
4.5. Закрити вікна, перекрити воду, вимкнути світло і закрити кабінет на ключ.
4.6. Про всі недоліки, виявлені під час уроків в кабінеті ОБЖ, повідомити адміністрації загальноосвітнього закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.Не починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2.При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення навчального кабінету і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.3.При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.4.У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з кабінету (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння вогнища пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.5. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу відповідальну особу).
5.6. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.7. У разі загрози або виникненні осередка небезпечного впливу техногенного характеру діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникненні НС техногенного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: