Інструкція з охорони праці для вчителя образотворчого мистецтва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для вчителя образотворчого мистецтва

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителя образотворчого мистецтва школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи вчителя образотворчого мистецтва загальноосвітнього закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях. Вимоги даної інструкції з охорони праці є обов'язковими для виконання всіма вчителями образотворчого мистецтва, що працюють в закладі загальної середньої освіти.
1.3. До виконання обов'язків вчителя образотворчого мистецтва можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які отримали відповідну освіту і підготовку за фахом, пройшли обов'язковий попередній медичний огляд, вступний і первинний інструктажі з охорони праці і навчання з охорони праці, перевірку знань вимог охорони праці. Вчитель повинен мати медичну книжку з допуском до роботи і регулярно 1 раз на рік проходити профілактичний медичний огляд, кожні 6 місяців проходити повторні інструктажі з питань охорони праці.
1.4. Вчитель образотворчого мистецтва з метою дотримання вимог охорони праці повинен:

 • впевнено знати і належним чином виконувати свої посадові обов'язки, інструкції з охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів;
 • забезпечувати режим дотримання норм і правил з охорони праці під час організації навчання учнів;
 • мати чітке уявлення про небезпечні і шкідливі фактори, пов'язані з виконанням робіт і знати основні способи захисту від їх впливу;
 • пройти вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці;
 • використовувати надане обладнання та інструменти відповідно до вимог інструкцій заводів-виробників;
 • керуватися в роботі правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
 • дотримуватися режиму праці та відпочинку, який визначається графіком роботи;
 • дбати про особисту безпеку і особисте здоров'я, а також про безпеку учнів у процесі виконання роботи або під час знаходження на території школи;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • при пересуванні по території і в приміщеннях користуватися тільки встановленими проходами;
 • знати вимоги електро- і пожежобезпеки і вміти користуватися засобами пожежогасіння;
 • вміти надавати домедичну допомогу потерпілому;
 • виконувати режими праці та відпочинку, встановлені в закладі загальної середньої освіти;
 • оперативно повідомляти заступника директора з адміністративно-господарської частини про всі несправності використовуваного обладнання, виявлених в процесі роботи, директору школи - про ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей, про кожен нещасний випадок або про погіршення свого здоров'я;
 • знати номери телефонів виклику екстрених служб (пожежної охорони, швидкої медичної допомоги і т. д.).

1.5. Під час виконання посадових обов'язків вчителем образотворчого мистецтва можуть мати місце наступні шкідливі та небезпечні фактори:

 • недостатнє освітлення робочої зони;
 • ураження електричним струмом при дотику до струмоведучих частин електрообладнання та електроприладів з порушеною ізоляцією;
 • підвищена психоемоційна напруга;
 • значне голосове навантаження;
 • статичне навантаження при незначному загальному м'язовому руховому навантаженні;
 • пожежонебезпека;
 • висока щільність епідемічних контактів;
 • травми і падіння внаслідок пустощів учнів;
 • падіння на слизькій підлозі.

1.6. Вчитель образотворчого мистецтва зобов'язаний дотримуватися протипожежного режиму в освітній установі, правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС, напрямку евакуації, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.
1.7. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні чи інші одурманюючі речовини на робочому місці або на території школи.
1.8. Вчитель образотворчого мистецтва повинен пройти навчання і мати навички надання першої домедичної допомоги постраждалим.
1.9. Про кожен нещасний випадок, випадки травмування, вчитель образотворчого мистецтва повинен негайно повідомити директору школи безпосередньо після надання першої допомоги потерпілому (працівнику, школяреві).
1.10. Вчитель образотворчого мистецтва, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, проходить позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи вчителя образотворчого мистецтва

2.1. Включити повністю освітлення у навчальному кабінеті образотворчого мистецтва (креслення) і переконатися в справній роботі всіх світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах – не менш 400 лк, при лампах розжарювання – 2000 лк.
2.2. Уважно провести огляд свого робочого місця, оцінити стан використовуваного обладнання, інструментів і матеріалів. Прибрати з робочої поверхні зайві, не використовувані в роботі предмети.
2.3. Перевірити справність електрообладнання кабінету образотворчого мистецтва (креслення):

 • встановлені світильники повинні бути надійно підвішені до стелі і в своїй конструкції мати світлорозсіювальну арматуру;
 • комутаційні коробки повинні бути закриті кришками, а електричні розетки – заглушками, корпуса і кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і відколів, а також оголених контактів з метою попередження випадків електротравматизму;
 • перевірити заземлення технічних засобів навчання (комп'ютера, мультимедійного проектора, проекційного екрана та інтерактивної дошки) та інших електричних приладів.

2.4. Перевірити санітарний стан кабінету образотворчого мистецтва і провітрити його. Вікна у відкритому положенні фіксувати гачками, а фрамуги повинні мати обмежувачі. Провітрювання слід закінчити за 30 хв до приходу учнів. Переконатися, у тому що температура повітря в кабінеті відповідає вимогам санітарних правил і становить 17-20 ̊С.
2.5. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості згрупованих документів, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.6. Перевірити справність робочих місць учнів.
2.7. Проконтролювати наявність і справний стан наочних посібників.
2.8. Перевірити наявність у кабінеті образотворчого мистецтва аптечки для надання домедичної допомоги та інформацію про номер телефону і місцезнаходження найближчого медичного закладу.
2.9. Перевірити наявність та термін придатності вогнегасників. При необхідності здати вогнегасники з простроченим терміном використання відповідальній особі і замінити на нові.
2.10. Підготувати необхідні для проведення уроку матеріали, наочні посібники, роздавальний матеріал.
2.11. При виявленні пошкодження приладів і обладнання, вчитель образотворчого мистецтва зобов'язаний терміново доповісти відповідальному з охорони праці, заступнику директора з АГЧ, а при його відсутності - черговому адміністратору закладу загальної середньої освіти.
2.12. Не слід приступати до роботи, якщо виявлені невідповідності робочих місць вчителя образотворчого мистецтва або учнів встановленим в даному розділі вимогам, а також при неможливості здійснити зазначені вище підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги безпеки під час роботи вчителя образотворчого мистецтва

3.1. Під час роботи вчителю образотворчого мистецтва необхідно дотримуватися вимог безпеки і правил експлуатації обладнання, застосування інструментів і матеріалів, викладених в технічних паспортах, експлуатаційній, ремонтній та іншій документації, випущеної організаціями-виробниками.
3.2. Дотримуватися методики проведення уроку образотворчого мистецтва, інструкції з охорони праці вчителя образотворчого мистецтва школи.
3.3. На початку уроку вчитель повинен провести учням інструктаж з безпечного поводження в кабінеті образотворчого мистецтва з записом його в журнал інструктажів з безпеки життєдіяльності.
3.4. При проведенні уроку образотворчого мистецтва необхідно підтримувати дисципліну і порядок, уважно стежити за тим, щоб учні виконували всі вказівки вчителя образотворчого мистецтва, забезпечити безпечне проведення навчального процесу.
3.5. Не слід залишати учнів без нагляду під час проведення навчально-виховного процесу, дозволяти школярам самовільно залишати місце проведення уроку.
3.6. При використанні колючих і ріжучих інструментів (циркуль, ножиці, канцелярський ніж) слід брати їх тільки за ручки, не спрямовувати їх загостреною частиною на себе або на оточуючих.
3.7. При роботі з фарбами використовувати в якості ємності для води посуд з небитких матеріалів, обсягом не більше 200 мл.
3.8. У разі пролиття кимось з учнів або вчителем води на підлогу, необхідно негайно зібрати її з підлоги.
3.9. При попаданні фарби на шкіру, необхідно витерти фарбу вологою серветкою, при можливості вимити руки водою.
3.10. Після закінчення роботи з фарбами, вчитель повинен прослідкувати, щоб учні вимили і витерли кисті, витерли за собою столи.
3.11. Впродовж роботи необхідно тримати своє робоче місце в чистоті і порядку, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил особистої гігієни. Не захаращувати своє робоче місце і проходи до нього, контролювати вільність проходів між рядами учнів та евакуаційних виходів з кабінету.
3.12. Під час уроку вчителю забороняється користуватися мобільним телефоном, відволікатись на розмови з іншими працівниками або батьками учнів.
3.13. Вчитель образотворчого мистецтва здійснює контроль за тим, щоб учні не приносили на урок сторонні предмети, а також не приймали їжу і напої в навчальному кабінеті.
3.14. Не допускається присутність сторонніх осіб під час проведення навчального процесу.
3.15. При роботі необхідно дотримуватися наступних заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не торкатися до відкритих і неогороджених струмоведучих частин електроприладів, комп'ютерного обладнання та оргтехніки, до оголених або з пошкодженою ізоляцією проводів;
 • не включати в електромережу і не відключати прилади мокрими і вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення і виключення приладів, не порушувати технологічні процеси;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, включаючи ТЗН, персональний комп'ютер та іншу оргтехніку;
 • не пересувати включені в електричну мережу прилади, включаючи ТЗН, персональний комп'ютер та іншу оргтехніку;
 • не складати на електроприлади папір, речі та інші предмети;
 • не проводити вимикання пристроїв ривком за шнур живлення;
 • не намагатися виконати ремонт включеного в мережу електрообладнання;
 • не згинати і не затискувати електричні з'єднувальні кабелі, дроти (шнури).

3.16. Не допускати учнів до самостійного включення електроприладів і апаратури ТЗН.
3.17. В цілях забезпечення необхідної природної освітленості кабінету образотворчого мистецтва не ставити на підвіконня квіти, зошити, підручники та інші предмети.
3.18. Під час перерв між заняттями при відсутності учнів періодично провітрювати кабінет образотворчого мистецтва, при цьому віконні рами зафіксувати у відкритому положенні гачками.
3.19. Наочні посібники застосовувати тільки в справному стані, дотримуючись правил безпеки і затверджених методик.
3.20. Приміщення кабінету образотворчого мистецтва повинно відповідати вимогам норм та правил пожежної безпеки. Вчитель образотворчого мистецтва (креслення) повинен стежити за протипожежним станом кабінету, не користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю, не сертифікованими подовжувачами і т. д.
3.21. При пересуванні слід звертати увагу на нерівності і слизькі місця на території і в приміщеннях навчального закладу, обходити їх і остерігатися падіння.
3.22. Вчителю образотворчого мистецтва необхідно дотримуватися наступних правил пересування в приміщеннях і на території школи:

 • під час ходьби бути уважним і контролювати зміну навколишнього оточення;
 • ходити по коридорах і сходових маршах, дотримуючись правого боку;
 • при пересуванні по сходових прольотах слід дотримуватись обережності і уважності, не перестрибувати через сходинки, не переважуватися через перила, ходити обережно і не поспішаючи;
 • не проходити ближче 1,5 метра від стін будівлі освітнього закладу.

3.23. Не допускається вчителю образотворчого мистецтва під час роботи порушувати цю інструкцію з охорони праці, інші інструкції з охорони праці та пожежної безпеки в школі. Заборонено приховування фактів травмування учнів і працівників.
3.24. При виникненні несправностей в роботі електроприладів, комп'ютерного обладнання або оргтехніки припинити роботу і знеструмити їх, повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) навчального закладу.
3.25. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т.ін.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи вчителя образотворчого мистецтва

4.1. Після закінчення роботи вчителю образотворчого мистецтва необхідно відключити з електромережі апаратуру ТЗН (технічні засоби навчання), електричні прилади.
4.2. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати у відведені для зберігання місця документацію, наочні і методичні посібники, роздавальний матеріал, а також проконтролювати винос сміття з приміщення.
4.3. Провітрити кабінет.
4.4. Закрити вікна, вимити руки і перекрити воду.
4.5. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.6. Упевнитися у відповідності приміщення кабінету образотворчого мистецтва вимогам норм та правил пожежної безпеки, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.8. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської частини навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення навчального кабінету і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.3. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.4. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з кабінету (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.5. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу посадову особу).
5.6. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити потерпілого в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.7. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: