Інструкція з охорони праці для вчителя-логопеда

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для вчителя-логопеда

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителя-лопеда розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця інструкція складена з метою регулювання безпечного, з точки зору охорони праці, порядку дій вчителя-логопеда під час виконання ним своїх посадових обов'язків у школі.
1.3. До самостійної діяльності на посаді вчителя-логопеда допускають осіб у віці 18 років і старше, які мають вищу або середню педагогічну освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи, що пройшли необхідну підготовку, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, медогляд і не мають протипоказань по здоров'ю.
1.4. Вчитель-логопед школи у своїй діяльності зобов'язаний:

 • впевнено знати і належним чином виконувати свої посадові обов'язки, інструкції з охорони праці, життя і здоров'я вихованців, техніки безпеки, протипожежного захисту;
 • обов'язково проходити і вступний і первинний інструктажі на робочому місці;
 • суворо дотримуватися всіх правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
 • дотримуватися встановлених режимів праці та відпочинку (відповідно графіка роботи);
 • дотримуватися всіх вимог особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці;
 • забезпечувати режим дотримання всіх норм і правил з охорони праці, життя і здоров'я учнів під час організації їх навчання.

1.5. Виконуючи роботу вчителя-логопеда, може спостерігатися вплив на нього нижчеперелічених небезпечних і шкідливих факторів:

 • порушення гостроти зору при недостатньому освітленні робочого місця, а також втома очей при тривалій роботі з документами і (або) з ПК;
 • ураження електричним струмом при контакті з струмоведучими частинами з пошкодженою ізоляцією або заземленням, при підключенні або відключенні електричних приладів, демонстраційного або комп'ютерного обладнання, освітлення в приміщенні;
 • травмування при неакуратному поводженні з канцелярським приладдям або в разі застосування їх не за прямим призначенням;
 • фізичні і (або) психологічні травми при незаконних і (або) необережних діях учнів (вихованців), батьків (осіб, які їх замінюють), інших осіб, які мають прямий контакт з учителем-логопедом під час вирішення будь-яких питань виробничого характеру.

1.6. Вчитель-логопед повинен дотримуватися правил пожежної безпеки, впевнено знати місця знаходження первинних засобів пожежогасіння, евакуаційні шляхи на випадок виникнення пожежі.
1.7. Співробітник повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.
1.8. Вчитель-логопед, який допустив невиконання або неналежне виконання наведеної інструкції, притягується до дисциплінарної відповідальності і, якщо буде потрібно, проходить позачергову перевірку знань норм і правил з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи вчителя-логопеда

2.1. Включити повне освітлення і упевнитися в справності світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах – не менш 300 лк (20 Вт/м2).
2.2. Упевнитися, що комутаційні коробки добре замкнені кришками, електричні розетки повинні бути захищені фальшвилками, корпуса і кришки вимикачів і розеток без пошкоджень (тріщин та сколів), а також без оголених контактів.
2.3. Провести перевірку працездатності ПК, упевнитися в справності електричного обладнання, ТЗН, оргтехніки в робочому кабінеті.
2.4. Провести огляд санітарного стану кабінету, і провентилювати його, відкривши вікна або кватирки і двері. Вікна у відкритому положенні зафіксувати гачками, а кватирки повинні бути з обмежувачами. Процес провітрювання приміщення необхідно закінчити за 30 хв. до приходу учнів, приготувати для роботи необхідний матеріал та обладнання.
2.5. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості документів, які перебувають у згрупованому вигляді, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.6. Переконатися, що температура повітря в приміщенні відповідає необхідним санітарним нормам.
2.7. Упевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і її укомплектованості всіма необхідними медикаментами.
2.8. Проконтролювати наявність і справний стан наочних посібників.
2.9. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі в приміщенні до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки при виконанні роботи

3.1. Виконуючи роботу, не допускати застосування несправного електричного освітлення, неробочого персонального комп'ютера, принтера, ксерокса, іншого електричного обладнання, що знаходиться в робочому кабінеті.
3.2. Утримувати в чистоті і порядку робоче місце, не завалювати його паперами, книгами, вихід не перекривати непотрібними предметами.
3.3. Працюючи з оргтехнікою, ТЗН дотримуватися запобіжних заходів від ураження електрикою:

 • не включати в електричну мережу і не відключати від неї обладнання мокрими або вологими руками;
 • дотримуватися порядку підключення і відключення комп'ютера, принтера, оргтехніки, ТЗН;
 • не залишати підключене до електроживлення обладнання без контролю.

3.4. При тривалій роботі з документами на ПК, з метою зниження втоми очей, щогодини робити перерву на 10-15 хв, під час якої потрібно зробити комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і хвилинки.
3.5. Не залишати учнів у кабінеті без контролю, саджати за столи учнів слід відповідно до їх зростання.
3.6. Проводячи групові та індивідуальні заняття з учнями слід дотримуватися встановленої тривалості занять, з урахуванням віку учнів.
3.7. Дотримуватися дисципліни і порядку під час занять, вимог цієї Інструкції, не дозволяти учням самовільно йти з місця проведення занять без дозволу вчителя-логопеда.
3.8. З метою забезпечення необхідної природної освітленості кабінету не ставити на підвіконня квіти.
3.9. Під час перерв між заняттями при відсутності учнів періодично провітрювати кабінет, при цьому віконні рами зафіксувати у відкритому положенні гачками.
3.10. Наочні посібники застосовувати тільки в справному стані, дотримуючись правил безпеки і затверджені методики.
3.11. Дотримуватися правил з охорони праці та протипожежної безпеки.
3.12. Здійснюючи свою діяльність, вчитель-логопед повинен дотримуватися правил особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці, виконувати гігієнічні вимоги до організації і проведення навчальних занять з учнями.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Не починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
4.2. При аварійних ситуаціях доповісти про подію інженеру з охорони праці, черговому адміністратору школи і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
4.3. При пожежі терміново евакуювати учнів з кабінету (керуючись відповідним Планом евакуації), доповісти про пожежу адміністрації школи і в найближче пожежне відділення за телефоном 101, розпочати гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
4.4. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити в медпункт), у разі необхідності направити його в найближчий медичний заклад і доповісти про це адміністрації школи.
4.5. У разі ураження електричним струмом негайно припинити подачу електроенергії і у випадку зупинки дихання і відсутності пульсу у потерпілого зробити йому штучне дихання і непрямий (закритий) масаж серця до відновлення дихання і пульсу, потім направити постраждалого в найближчу медустанову.
4.6. При загрозі техногенного характеру діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози і виникнення НС тегногенногохарактеру.
4.7. У разі отримання травми терміново звернутися за медичною допомогою в медпункт і повідомити про це чергового адміністратора або керівника школи.

5. Вимоги безпеки після закінчення робіт

5.1. Повністю відключити електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер, відключити від електроживлення технічні засоби навчання (ТЗН).
5.2. Добре провітрити робочий кабінет вчителя-логопеда.
5.3. Виконати роботи з прибирання робочого місця.
5.4. Закрити кватирки, фрамуги, перекрити воду.
5.5. Відключити повністю електричне освітлення, замкнути кабінет на ключ.
5.6. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської роботи навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: