Інструкція з охорони праці при проведенні практичних занять з ОБЖ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при проведенні практичних занять з ОБЖ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при проведенні практичних занять по ОБЖ розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню проведення практичних занять з ОБЖ, а також порядок дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До занять з даного розділу допускаються тільки ті особи, які пройшли медичний огляд і попередній інструктаж з охорони праці, а також вивчили цю інструкцію.
1.4. Виконання даної інструкції з охорони праці при проведенні практичних занять по ОБЖ є обов'язковою для всіх осіб, які виконують практичні роботи в кабінеті ОБЖ.
1.5. Небезпечні фактори при проведенні практичних занять по ОБЖ:

  • отримання травм і поранень з необережності, неуважності і порушення правил техніки безпеки, при неправильному виконанні способів пересування (перенесення).
  • отруєння шкідливими речовинами, хімічні опіки з необережності, неуважності і при порушенні правил цієї інструкції з охорони праці при проведенні практичних занять з ОБЖ в школі.

1.6. Даний інструктаж з техніки безпеки обов'язково проводиться щорічно на початку навчального року.
1.7. Учні повинні дотримуватися правил поведінки, розклад навчальних занять, встановлені режими праці і відпочинку.
1.8. В процесі роботи навчаються повинні дотримуватися порядку проведення практичних занять, правила особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.9. Учень повинен виконувати тільки ті операції, які доручені безпосередньо викладачем ОБЖ, відповідають положенням цієї інструкції з охорони праці при проведенні практичних занять з ОБЖ і відповідають нормам безпеки праці.
1.10. Під час виконання роботи слід бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
1.11. Про кожен нещасний випадок потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити вчителя ОБЖ, який повідомляє адміністрації установи.
1.12. Учні, що допустили невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці при проведенні практичних занять з ОБЖ, притягуються до відповідальності, і з усіма учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком практичних занять з ОБЖ

2.1. Увійшовши в кабінет ОБЖ, учні спокійно займають відведене їм місце.
2.2. Перед початком практичних занять з ОБЖ учень повинен:

  • уважно вивчити зміст і порядок виконання роботи, а також безпечні прийоми її виконання;
  • підготувати до роботи робоче місце, прибрати сторонні предмети;
  • перевірити наявність необхідних інструментів;
  • переконатися у відсутності видимих пошкоджень на робочому місці.

2.3. Перевірити справність і чистоту приладів, які будуть використовуватися під час заняття.
2.4. Переконатися в знанні учнів правил техніки безпеки, нагадати про необхідність бути уважними та обережними під час проведення практичних занять.
2.5. Перевірити знання учнів школи про способи та прийоми пересування (перенесення), правил користування навчальним обладнанням, матеріальним забезпеченням заняття.
2.6. Починати виконувати завдання практичної роботи можна тільки з дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час практичних занять з ОБЖ

3.1. В ході проведення практичних занять з курсу ОБЖ забороняється застосовувати і використовувати несправні і забруднені протигази, респіратори, ватно-марльові пов'язки.
3.2. Дане матеріальне забезпечення, яке використовується на практичних заняттях, забороняється застосовувати не за призначенням, в особистих цілях.
3.3. Необхідно дотримуватися правил безпеки і обережно поводитися з флаконами, медичними препаратами, ножицями (іншим ріжучим і колючим інструментом), джгутами.
3.4. Учні школи зобов'язані суворо виконувати всі вимоги викладача ОБЖ, слідувати правилам цієї інструкції з охорони праці, пожежної безпеки.
3.5. Під час роботи забороняється ходіння по класу.
3.6. У разі виникнення несправності обладнання повідомити викладачеві.
3.7. Не намагатися самостійно проводити регулювання або усувати несправність обладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення практичних занять з ОБЖ

4.1. Після закінчення заняття необхідно перевірити чистоту і справність використовуваного обладнання, спорядження та іншого майна.
4.2. Матеріальне забезпечення заняття, майно здати керівнику.
4.3. Якщо були виявлені недоліки, повідомити керівника і діяти згідно з його вказівками.
4.4. Забороняється самовільно (без дозволу викладача) вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків використовуваного майна (чистити, мити, ремонтувати, регулювати і т. д.).
4.5. Своє робоче місце привести в порядок.
4.6. Про всі недоліки, виявлені під час виконання практичної роботи, необхідно повідомити вчителя.
4.7. Спокійно, не зачіпаючи, не штовхаючи один одного, вийти з кабінету.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При поганому самопочутті школяр повинен негайно повідомити про це викладача, для надання необхідної допомоги. Не допускається приступати до виконання практичної роботи в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При прориві системи опалення негайно вивести учнів з кабінету і викликати слюсаря-ремонтника.
5.3. Якщо виникла пожежа, або інша надзвичайна ситуація, слід негайно евакуювати учнів з будівлі і слідувати подальшим вказівкам відповідних інструкцій.
5.4. При отриманні учнем травми (поранення) надати першу допомогу потерпілому, повідомити про це адміністрацію школи, при необхідності доставити в найближчий лікувальний заклад.
5.5. При виявленні несправності інструменту або обладнання практичну роботу негайно припинити і доповісти про це вчителю ОБЖ.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: