Інструкція з охорони праці для вчителя музики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для вчителя музики

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителя музики в школі розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи вчителя музики загальноосвітнього закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях. Вимоги даної інструкції з охорони праці є обов'язковими для виконання всіма вчителями музики, що працюють в закладі загальної середньої освіти.
1.3. До виконання обов'язків вчителя музики можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які отримали відповідну музичну освіту і підготовку за фахом, пройшли обов'язковий попередній медичний огляд, вступний і первинний інструктажі з охорони праці і навчання з охорони праці, перевірку знань вимог охорони праці. Вчитель повинен мати медичну книжку з допуском до роботи і регулярно 1 раз на рік проходити профілактичний медичний огляд, кожні 6 місяців проходити повторні інструктажі з питань охорони праці.
1.4. Вчитель музики з метою дотримання вимог охорони праці повинен:

 • впевнено знати і належним чином виконувати свої посадові обов'язки, інструкції з охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів;
 • забезпечувати режим дотримання норм і правил з охорони праці під час організації навчання учнів;
 • мати чітке уявлення про небезпечні і шкідливі фактори, пов'язані з виконанням робіт і знати основні способи захисту від їх впливу;
 • пройти вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці;
 • використовувати надане обладнання та інструменти відповідно до вимог інструкцій заводів-виробників;
 • керуватися в роботі правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
 • дотримуватися режиму праці та відпочинку, який визначається графіком роботи;
 • дбати про особисту безпеку і особисте здоров'я, а також про безпеку учнів у процесі виконання роботи або під час знаходження на території школи;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • при пересуванні по території і в приміщеннях користуватися тільки встановленими проходами;
 • знати вимоги електро- і пожежобезпеки і вміти користуватися засобами пожежогасіння;
 • вміти надавати домедичну допомогу потерпілому;
 • виконувати режими праці та відпочинку, встановлені в закладі загальної середньої освіти;
 • оперативно повідомляти заступника директора з адміністративно-господарської частини про всі несправності використовуваного обладнання, виявлених в процесі роботи, директору школи - про ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей, про кожен нещасний випадок або про погіршення свого здоров'я;
 • знати номери телефонів виклику екстрених служб (пожежної охорони, швидкої медичної допомоги і т. д.).

1.5. Під час виконання посадових обов'язків вчителем музики можуть мати місце наступні шкідливі та небезпечні фактори:

 • недостатнє освітлення робочої зони;
 • ураження електричним струмом при дотику до струмоведучих частин електрообладнання та електроприладів з порушеною ізоляцією;
 • підвищена психоемоційна напруга;
 • значне голосове навантаження;
 • статичне навантаження при незначному загальному м'язовому руховому навантаженні;
 • пожежонебезпека;
 • висока щільність епідемічних контактів;
 • травми і падіння внаслідок пустощів учнів;
 • падіння на слизькій підлозі.

1.6. Вчитель музики зобов'язаний дотримуватися протипожежного режиму в освітній установі, правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС, напрямку евакуації, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.
1.7. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні чи інші одурманюючі речовини на робочому місці або на території школи.
1.8. Вчитель музики повинен пройти навчання і мати навички надання першої домедичної допомоги постраждалим.
1.9. Про кожен нещасний випадок, випадки травмування, вчитель музики повинен негайно повідомити директору школи безпосередньо після надання першої допомоги потерпілому (працівнику, школяреві).
1.10. Вчитель музики, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, проходить позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи вчителя музики

2.1. Включити повністю освітлення у навчальному кабінеті (музичному залі) і переконатися в справній роботі всіх світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах – не менш 300 лк, при лампах розжарювання – 150 лк.
2.2. Уважно провести огляд свого робочого місця, оцінити стан використовуваного обладнання, інструментів і матеріалів. Прибрати з робочої поверхні зайві, не використовувані в роботі предмети.
2.3. Перевірити справність електрообладнання музичного залу (кабінету музики):

 • встановлені світильники повинні бути надійно підвішені до стелі і в своїй конструкції мати світлорозсіювальну арматуру;
 • комутаційні коробки повинні бути закриті кришками, а електричні розетки – заглушками, корпуса і кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і відколів, а також оголених контактів з метою попередження випадків електротравматизму;
 • справність, відсутність видимих пошкоджень кабелів живлення і электровилок електричних звуковідтворюючих музичних апаратів та інструментів, які використовуються під час занять;
 • перевірити заземлення технічних засобів навчання (комп'ютера, мультимедійного проектора, проекційного екрана та інтерактивної дошки) та іншої електричної апаратури.

2.4. Перевірити санітарний стан кабінету музичного мистецтва (музичного залу) і провітрити його. Вікна у відкритому положенні фіксувати гачками, а фрамуги повинні мати обмежувачі. Провітрювання слід закінчити за 30 хв до приходу учнів. Переконатися, у тому що температура повітря в кабінеті відповідає вимогам санітарних правил і становить 17-20 ̊С.
2.5. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості згрупованих документів, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.6. Перевірити справність робочих місць учнів.
2.7. Проконтролювати наявність і справний стан наочних посібників, музичних інструментів.
2.8. Перевірити наявність у кабінеті музики (музичному залі) аптечки для надання домедичної допомоги та інформацію про номер телефону і місцезнаходження найближчого медичного закладу.
2.9. Перевірити наявність та термін придатності вогнегасників. При необхідності здати вогнегасники з простроченим терміном використання відповідальній особі і замінити на нові.
2.10. Підготувати необхідні для проведення уроку матеріали, наочні посібники, роздавальний матеріал, музичні інструменти.
2.11. При виявленні пошкодження приладів і обладнання, вчитель музичного мистецтва зобов'язаний терміново доповісти відповідальному з охорони праці, заступнику директора з АГЧ, а при його відсутності - черговому адміністратору закладу загальної середньої освіти.
2.12. Не слід приступати до роботи, якщо виявлені невідповідності робочих місць вчителя музики або учнів встановленим в даному розділі вимогам, а також при неможливості здійснити зазначені вище підготовчі до роботи дії.
2.13. Самостійне усунення порушень вимог безпеки праці, особливо пов'язане з ремонтом і наладкою обладнання, можливо проводити тільки за наявності відповідної підготовки та допуску до подібного виду робіт, за умови дотримання правил безпеки праці.

3. Вимоги безпеки під час роботи вчителя музики

3.1. Під час роботи вчителю музики необхідно дотримуватися вимог безпеки і правил експлуатації обладнання, застосування інструментів і матеріалів, викладених в технічних паспортах, експлуатаційній, ремонтній та іншій документації, випущеної організаціями-виробниками.
3.2. Дотримуватися методики проведення уроку музики або музичного заняття, інструкції з охорони праці вчителя музики школи.
3.3. На початку уроку вчитель музики повинен провести учням інструктаж з безпечного користування музичним обладнанням з записом його в журнал інструктажів з з безпеки життєдіяльності.
3.4. При проведенні уроку музики необхідно підтримувати дисципліну і порядок, уважно стежити за тим, щоб учні виконували всі вказівки вчителя музики, забезпечити безпечне проведення навчального процесу.
3.5. Не слід залишати учнів без нагляду під час проведення навчально-виховного процесу, дозволяти школярам самовільно залишати місце проведення уроку.
3.6. При необхідності використання на музичному занятті електричних звуковідтворюючих апаратів та інструментів (магнітофон, програвач, телевізор та ін) слід керуватися вимогами «Інструкції з охорони праці при використанні технічних засобів навчання».
3.7. При відкритій кришці музичного інструменту (рояль, фортепіано та ін) необхідно стежити за тим, щоб кришка надійно і стійко спиралася на упор, забороняється підставляти під підняту кришку руки, щоб уникнути отримання травм пальців і кистей рук.
3.8. Впродовж роботи необхідно тримати своє робоче місце в чистоті і порядку, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил особистої гігієни. Не захаращувати своє робоче місце і проходи до нього, контролювати вільність проходів між рядами учнів та евакуаційних виходів з кабінету (музичного залу).
3.9. Під час уроку вчителю забороняється користуватися мобільним телефоном, відволікатись на розмови з іншими працівниками або батьками учнів.
3.10. Вчитель музичного мистецтва здійснює контроль за тим, щоб учні не приносили на урок сторонні предмети, а також не приймали їжу і напої в кабінеті музики (актовому залі).
3.11. Не допускається присутність сторонніх осіб під час проведення навчального процесу.
3.12. При роботі необхідно дотримуватися наступних заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не торкатися до відкритих і неогороджених струмоведучих частин електроприладів, комп'ютерного обладнання та оргтехніки, електричних музичних інструментів, до оголених або з пошкодженою ізоляцією проводів;
 • не включати в електромережу і не відключати прилади мокрими і вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення і виключення приладів, не порушувати технологічні процеси;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, включаючи ТЗН, персональний комп'ютер та іншу оргтехніку;
 • не пересувати включені в електричну мережу прилади, включаючи ТЗН, персональний комп'ютер та іншу оргтехніку;
 • не складати на електроприлади папір, речі та інші предмети;
 • не проводити вимикання пристроїв ривком за шнур живлення;
 • не намагатися виконати ремонт включеного в мережу електрообладнання;
 • не згинати і не затискувати електричні з'єднувальні кабелі, дроти (шнури).

3.13. В цілях забезпечення необхідної природної освітленості кабінету музики не ставити на підвіконня квіти, зошити, підручники та інші предмети.
3.14. Під час перерв між заняттями при відсутності учнів періодично провітрювати кабінет музичного мистецтва, при цьому віконні рами зафіксувати у відкритому положенні гачками.
3.15. Наочні посібники, музичні інструменти застосовувати тільки в справному стані, дотримуючись правил безпеки і затверджених методик.
3.16. Приміщення, де проводяться музичні заняття повинно відповідати вимогам норм та правил пожежної безпеки. Вчитель музики повинен стежити за протипожежним станом кабінету музики, не користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю, не сертифікованими подовжувачами і т. д.
3.17. При пересуванні слід звертати увагу на нерівності і слизькі місця на території і в приміщеннях навчального закладу, обходити їх і остерігатися падіння.
3.18. Вчителю музики необхідно дотримуватися наступних правил пересування в приміщеннях і на території школи:

 • під час ходьби бути уважним і контролювати зміну навколишнього оточення;
 • ходити по коридорах і сходових маршах, дотримуючись правого боку;
 • при пересуванні по сходових прольотах слід дотримуватись обережності і уважності, не перестрибувати через сходинки, не переважуватися через перила, ходити обережно і не поспішаючи;
 • не проходити ближче 1,5 метра від стін будівлі освітнього закладу.

3.19. Не допускається вчителю музики під час роботи порушувати цю інструкцію з охорони праці, інші інструкції з охорони праці та пожежної безпеки в школі. Заборонено приховування фактів травмування учнів і працівників.
3.20. При виникненні несправностей в роботі електроприладів, комп'ютерного обладнання або оргтехніки, музичних інструментів припинити роботу і знеструмити їх, повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) навчального закладу.
3.21. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т.ін.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи вчителя музики

4.1. Після закінчення роботи вчителю музики необхідно відключити з електромережі апаратуру ТЗН (технічні засоби навчання), електричні прилади.
4.2. Прибрати музичні інструменти у відведені для зберігання місця.
4.3. Провітрити кабінет (музичний зал).
4.4. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати у відведені для зберігання місця документацію, наочні і методичні посібники, роздавальний матеріал, а також проконтролювати винос сміття з приміщення.
4.5. Закрити вікна, вимити руки і перекрити воду.
4.6. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.7. Упевнитися у відповідності приміщення кабінету (музичного зали) вимогам норм та правил пожежної безпеки, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.8. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської частини навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення навчального кабінету (актового залу) і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.3. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.4. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з кабінету (музичного залу) (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.5. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу посадову особу).
5.6. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити потерпілого в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.7. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: