Інструкція з охорони праці в навчальному кабінеті

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці в навчальному кабінеті

1. Загальні положення інструкціі

1.1. Інструкція з охорони праці в навчальному кабінеті розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Представлені положення цієї інструкції з охорони праці є обов'язковими для виконання усіма працівниками освітньої установи, які проводять навчальні заняття з учнями в загально-навчальних кабінетах, таких як кабінети гуманітарних та художньо-естетичних предметів, математики (викладачами, педагогами додаткової освіти, вихователями тощо).
1.3. До проведення самостійної роботи в навчальному кабінеті мають допуск особи, які:

 • досягли 18 років, пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких медичних протипоказань для здійснення роботи в освітній установі;
 • отримали, як правило, вищу або середньо-спеціальну освіту або мають відповідний досвід роботи в освітньому закладі;
 • пройшли вступний інструктаж з техніки безпеки, ознайомилися з даною Інструкцією з охорони праці в навчальному кабінеті і пройшли інструктаж на робочому місці;
 • ознайомлені з усіма інструкціями з експлуатації обладнання та ТЗН, якими оснащений загально-навчальний кабінет.

1.4. Викладач, який проводить заняття в навчальному кабінеті, зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також режиму роботи навчального закладу. Графік роботи загальноучбового кабінету визначається розкладом навчальних занять, який в обов'язковому порядку має бути затверджений директором освітнього закладу.
1.5. Шкідливими і небезпечними факторами при проведенні роботи в загальновчальному кабінеті є:

 • висока напруга в електричній мережі;
 • технічні засоби навчання (ТЗН);
 • система вентиляції;
 • забруднення повітря в навчальному приміщенні пилом;
 • підвищена напруга уваги;
 • надмірні розумові та емоційні навантаження.

1.6. Про всі виявлені несправності на робочому місці, викладач, який проводить заняття в загально-навчальному кабінеті, зобов'язаний своєчасно інформувати інженера з охорони праці та заступника директора по АГР, а у разі їх відсутності на робочому місці чергового адміністратора та директора навчального закладу. А також внести відповідний запис про це в журнал заявок.
1.7. Для забезпечення пожежної безпеки у визначеному і легкодоступному місці повинен зберігатися справний вогнегасник.
1.8. Для екстреного надання першої допомоги при виникненні аварійних ситуацій в зазначеному місці повинна зберігатися медична аптечка, укомплектована всіма необхідними для надання допомоги медикаментами і перев'язочними засобами. Термін придатності медичної аптечки повинен своєчасно перевірятися.
1.9. У загальновчальному кабінеті на видному місці повинна бути розміщена інструкція з безпеки, призначена для учнів.
1.10. Заборонено зберігання будь-якого обладнання на шафах та на підвіконнях.
1.11. На початку кожного навчального року слід проводити з усіма учнями інструктаж (для цього необхідно виділити окремий урок за планом) по техніці безпеки з обов'язковим записом про це у відповідному журналі.
1.12. У разі отримання травми будь-ким з учнів, викладач, який проводить заняття в загально-навчальному кабінеті, зобов'язаний негайно повідомити про те, що трапилося черговому адміністратору, а також довести до відома шкільного медичного працівника. При необхідності, вміти надати першу допомогу потерпілому.
1.13. У разі навмисного порушення ким-небудь з учнів правил безпеки, з усіма учнями необхідно провести позаплановий інструктаж по техніці безпеки з його обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі.
1.14. За будь-яке порушення положень данної інструкції з охорони праці в навчальному кабінеті, викладач, який проводить заняття в навчальному кабінеті, несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи в навчальному кабінеті

2.1. Необхідно візуально перевірити справність електропроводки, сантехнічного обладнання, системи вентиляції, меблів, ТЗН, а також все віконне скло на цілісність.
2.2. Необхідно перевірити правильність обладнання робочих місць учнів і свого власного робочого місця (установку столу, стільця) і, при необхідності, провести необхідні зміни з метою виключення неправильних поз і тривалих напруг м'язів тіла.
2.3. У разі виявлення будь-яких несправностей обладнання, викладач, який проводить заняття в загально-навчальному кабінеті, зобов'язаний своєчасно проінформувати про це заступника директора по АГР, а при його відсутності на робочому місці чергового адміністратора навчального закладу, а також внести відповідний запис в журнал заявок.
2.4. Необхідно відсторонити всіх учнів від виконання роботи, у разі виявлення будь-яких невідповідностей їх робочих місць встановленим у цьому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги безпеки під час занять у навчальному кабінеті

3.1. Під час проведення роботи необхідно дотримуватися цієї Інструкції з охорони праці в навчальному кабінеті школи, а також правил експлуатації обладнання, оргтехніки, ТЗН.
3.2. Викладач, який проводить заняття в навчальному кабінеті, зобов'язаний забезпечити:

 • підтримання належного порядку і чистоти на своєму робочому місці і робочих місцях всіх учнів;
 • дотримання всіма учнями вимог відповідних інструкцій з техніки безпеки при проведенні занять у загально-навчальному кабінеті;
 • дотримання встановлених режимом робочого часу, регламентованих перерв у роботі, а також виконання рекомендованих фізичних вправ з урахуванням вікових особливостей учнів.

3.3. Під час проведення занять у навчальному кабінеті забороняється:

 • перемикати електричні роз'єми при включеному електроживленні;
 • закривати обладнання паперами та будь-якими сторонніми предметами;
 • допускати надмірне скупчення великої кількості паперів на робочих місцях;
 • допускати потрапляння рідин на поверхні пристроїв і обладнання;
 • проводити самостійний ремонт будь-якого обладнання;
 • залишати без нагляду включене і працююче обладнання та ТЗН;
 • залишати відкритими водопровідні крани;
 • залишати учнів у навчальному кабінеті одних без нагляду.

3.4. Використання іонізаторів повітря можливе тільки під час перерв в роботі і при відсутності людей в навчальному приміщенні.
3.5. Під час відкривання вікон, необхідно стежити за відсутністю протягів, які можуть спричинити за собою розбиття шибок.

4. Вимоги безпеки по завершенню уроків у навчальному кабінеті

4.1. Після завершення роботи, викладач, який проводить заняття в навчальному кабінеті, зобов'язаний:

 • відключити електроживлення в тій послідовності, яка встановлена інструкціями з експлуатації обладнання та ТЗН з урахуванням характеру виконуваних робіт;
 • проконтролювати приведення до належного порядку робочих місць усіх учнів;
 • забезпечити організований вихід усіх учнів із загально-навчального кабінету.

4.2. Необхідно вимкнути освітлення, перекрити водопровідні крани і закрити всі вікна.
4.3. При виявленні будь-яких несправностей меблів, обладнання, порушення цілісності віконних стекол, необхідно своєчасно інформувати про це заступника директора по АХР, а при його відсутності на робочому місці – чергового адміністратора і внести відповідний запис в журнал заявок.

5. Вимоги безпеки при виникненні аварійних ситуацій

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, таких як замикання електропроводки, прорив водопровідних труб, задимлення, поява сторонніх запахів тощо, які можуть спричинити травмування та (або) отруєння учнів, викладач, який проводить заняття в загально-навчальному кабінеті, зобов'язаний:

 • при можливості, відключити несправне обладнання від електромережі;
 • негайно евакуювати всіх учнів з навчального приміщення, керуючись схемою евакуації і дотримуючись при цьому спокою і порядку;
 • терміново повідомити про те, що трапилося інженеру з охорони праці та заступнику директора з АХР, а в разі їх відсутності на робочому місці - черговому адміністратору та директору загальноосвітнього закладу.

5.2. При виявленні обривів дротів електроживлення або порушення цілісності ізоляції, несправності заземлення і інших ушкоджень електроустаткування, появи запаху гару, сторонніх звуків в роботі обладнання і текстових сигналів, які говорять про його несправності необхідно негайно завершити виконання всіх робіт, забезпечити завершення роботи всіма учнями і відключити електроживлення.
5.3. При ураженні кого-небудь з учнів електричним струмом, необхідно негайно прийняти всі можливі заходи щодо його звільнення від дії електричного струму шляхом відключення електроживлення, терміново звернутися до медичного працівника навчального закладу і, за необхідності, надати першу допомогу потерпілим.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: