Інструкція з охорони праці при проведенні занять в кабінеті ОБЖ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при проведенні занять у кабінеті ОБЖ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при проведенні занять в кабінеті ОБЖ розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення занять у кабінеті ОБЖ, а також порядок дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До проведення занять в кабінеті ОБЖ допускаються особи, які пройшли медичний огляд і попередній інструктаж з охорони праці, ознайомилися з цією інструкцією.
1.4. До небезпечних факторів в кабінеті ОБЖ відносяться:

 • порушення гостроти зору при недостатній або неправильній освітленості в кабінеті;
 • ураження електричним струмом при несправному або неправильному коритуванні електроустаткуванням кабінету ОБЖ.

1.5. Працівник, який здійснює роботу в кабінет ОБЖ, зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також режим роботи школи. Режим роботи кабінету біології визначається розкладом занять, яке має бути затверджене директором загальноосвітнього закладу.
1.6. Про помічені випадки порушення вимог безпеки в кабінеті ОБЖ, несправності обладнання педагог, який працює в кабінеті ОБЖ, повинен повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської роботи і не приступати до роботи до усунення несправностей.
1.7. Викладач, при проведенні занять в кабінеті ОБЖ, повинен знати правила і порядок дій при виникненні пожежі, іншої НС та евакуації, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх розташування, знати прийоми надання першої допомоги потерпілим при нещасному випадку, а також місце розташування аптечки першої допомоги.
1.8. При отриманні учнем будь-якої травми необхідно надати першу допомогу потерпілому, обов'язково повідомити про це адміністрації установи і батькам потерпілого, при отриманні важких травм відправити його в найближчий лікувальний заклад.
1.9. У разі не дотримання ким-небудь з учнів техніки безпеки, з усіма учнями необхідно провести позаплановий інструктаж з техніки безпеки, з його обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі.
1.10. Працівник, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці при проведенні занять в кабінеті ОБЖ, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, чинним законодавством України і, при необхідності, направляється на позачергову перевірку знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи в кабінеті ОБЖ

2.1. Згідно даної інструкції з охорони праці в кабінеті ОБЖ необхідно включити повністю освітлення в навчальному кабінеті, переконатися в справній роботі світильників. Мінімальна освітленість в кабінеті повинна бути не менше 300 лк(20 Вт/м2) при люмінесцентних лампах і не менше 150 лк(48 Вт/м2) при лампах розжарювання.
2.2. Переконатися в справності всього електрообладнання, яке знаходиться в кабінеті:

 • в правильному розташуванні світильників і надійності їх кріплення до стелі, мати світлорозсіювану арматуру;
 • комутаційні коробки повинні бути надійно закриті кришками;
 • корпуса і кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і відколів, а також наявності оголених контактів.

2.3. Перевірити санітарний стан кабінету ОБЖ і регулярно провітрювати його, переконатися в цілісності скла на вікнах, щоб не було ніяких тріщин і сколів.
2.4. Переконатися в тому, що температура повітря в кабінеті була в нормі, і перебувала в межах 17-20 градусів С.
2.5. Перевірити наявність аптечки першої допомоги і її укомплектованість, а також наявність і доступність засобів пожежогасіння. При закінченні терміну придатності вогнегасника необхідно здати його для перезарядки заступнику директора з адміністративно-господарської роботи та отримати перезаряджений вогнегасник.
2.6. У разі виявлення будь-яких несправностей в роботі приладів і обладнання співробітник, здійснює роботу в кабінет ОБЖ, повинен своєчасно оповістити про це заступника директора по АГЧ, а при його відсутності на робочому місці чергового адміністратора та внести відповідний запис в журнал заявок.
2.7. Захистити учнів від виконання роботи у разі виявлення будь-яких невідповідностей їх робочих місць встановленим у цьому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи заходу.
2.8. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.

3. Вимоги безпеки під час проведення занять в кабінеті ОБЖ

3.1. З метою отримання потрібної кількості світла, при природній освітленості в кабінеті не розставляти на підвіконні квіти.
3.2. Демонстраційні електричні прилади, які використовуються в кабінеті, повинні бути справні і мати заземлення або занулення.
3.3. Необхідно регулярно очищати скло вікон від пилу і бруду, не рідше 2-х разів на рік, очищення світильників виробляти не рідше одного разу на 3 місяці. Залучати учнів до даних робіт, а також до обклеювання вікон забороняється.
3.4. При відкриванні вікон рами фіксувати у відкритому положенні гачками, а не іншими сторонніми предметами. При відкриванні фрамуг обов'язково повинні бути обмежувачі.

4. Вимоги охорони праці після закінчення занять в кабінеті ОБЖ

5.1. Після завершення роботи співробітник, який здійснює роботу в кабінеті ОБЖ, зобов'язаний:

 • вимкнути електроживлення в тій послідовності, яка встановлена інструкціями з експлуатації обладнання та ТЗН з урахуванням характеру виконуваних робіт;
 • проконтролювати приведення в належний порядок робочих місць учнями;
 • забезпечити організований вихід учнів з кабінету;
 • проконтролювати винос сміття з кабінету;
 • переконатися в протипожежній безпеці приміщення, провітрити його;
 • вимити руки водою з використанням мила;
 • вимкнути освітлення, перекрити крани водопостачання і закрити всі вікна.

4.2. При виявленні будь-яких несправностей меблів, обладнання, порушень цілісності віконних стекол, необхідно повідомити про це заступнику директора по АГЧ, а при його відсутності на робочому місці - черговому адміністратору і внести обов'язковий запис в журнал заявок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Відповідно до цієї інструкції з охорони праці при проведенні занять в кабінеті ОБЖ, при поганому самопочутті необхідно невідкладно повідомити своєму вчителеві і звернутися до медсестри школи.
5.2. При прориві системи опалення обов'язково вивести учнів з кабінету, перекрити засувки в тепловому вузлі будівлі і викликати слюсаря-сантехніка.
5.3. Якщо ви виявили виникнення пожежі, то повинні негайно евакуювати учнів з будівлі, повідомити про пожежу у найближчу пожежну частину і приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння: пісок, вогнегасник.
5.4. При отриманні учнем травми, надати першу допомогу потерпілому і повідомити про це адміністрації освітнього закладу і батькам потерпілого, якщо є необхідність, то відправити його до найближчого лікувального закладу.
5.5. При ураженні кого-небудь з учнів електричним струмом терміново вжити всі можливі заходи по їх звільненню від дії електричного струму шляхом відключення електроживлення, негайно звернутися до медичного працівника навчального закладу, а, за необхідності, надати потерпілим першу допомогу.
5.6. При використанні вогнегасників не можна направляти в бік людей струмінь вуглекислоти і порошку. При користуванні вуглекислотним вогнегасником щоб уникнути обмороження не братися рукою за розтруб вогнегасника. При загорянні електрообладнання для його гасіння слід застосовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники.
5.7. Співробітник, який здійснює роботу в кабінеті ОБЖ, зобов'язаний сповістити безпосередньо директора освітнього закладу (за відсутності, іншу посадову особу) про будь-яку ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю учнів і працівників школи, несправності обладнання, інвентарю, засобів пожежогасіння, а також порушення цієї Інструкції.
5.8. У разі загрози або виникнення вогнища небезпечного впливу техногенного характеру слід керуватися відповідними інструкціями та Планом евакуації.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: