Інструкція з охорони праці при використанні мультимедійного проектора

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при використанні мультимедійного проектора

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при використанні мультимедійного проектора розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Дія цієї інструкції з охорони праці поширюється на всіх працівників освітнього закладу, які при виконанні своїх посадових обов'язків використовують мультимедійний проектор.
1.3. До самостійної роботи з проектором допускаються особи:

 • не молодше 18 років, що пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд і не мають медичних протипоказань для роботи;
 • які пройшли курс навчання принципам роботи з обчислювальною технікою і спеціальне навчання роботі з використанням конкретного програмного забезпечення;
 • пройшли вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням II групи допуску;
 • ознайомлені з інструкцією по експлуатації конкретної моделі проектора.

1.4. Небезпечними факторами при роботі з проектором є:

 • фізичні (низькочастотні електричні і магнітні поля; статична електрика; ультрафіолетове випромінювання; підвищена температура; іонізація повітря; небезпечна напруга в електричній мережі; осколки лампи і лінзи);
 • хімічні (пил, шкідливі гази);
 • психофізіологічні (напруга зору і уваги; інтелектуальні та емоційні навантаження; монотонність праці).

1.5. Про всі несправності електропроводки, засобів обчислювальної та оргтехніки, користувач проектора зобов'язаний негайно проінформувати інженера з охорони праці та завгоспа, а в разі їх відсутності - чергового адміністратора та головного інженера, зробити запис в зошиті заявок.
1.6. Користувач проектора зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.7. Користувач проектора зобов'язаний знати розташування аптечки для надання першої допомоги потерпілим.
1.8. Встановлювати проектор необхідно в прохолодному місці горизонтально на стійку поверхню не ближче 30 см від перешкод (стін, меблів і т.п.).
1.9. Забороняється:

 • встановлювати проектор в перевернутому положенні, на боці або лицьовою стороною вгору (крім випадків пов'язаних з обслуговуванням повітряного фільтра);
 • закривати отвір повітряного фільтра;
 • використовувати для регулювання установки проектора сторонні предмети;
 • розташовувати проектор на металевій поверхні, або будь-якій іншій поверхні, сприйнятливій до нагрівання;
 • розташовувати проектор на килимах, подушках або ліжках;
 • розташовувати проектор в місці впливу прямих сонячних променів або нагрівальних приладів;
 • розміщувати сторонні предмети біля лінз і повітряного клапана проектора;
 • розміщувати сторонні предмети на поверхні проектора;
 • розміщувати абсорбенти або колючі предмети біля днища проектора;
 • розміщувати проектор на поверхні, яка піддається впливу вологи;
 • розташовувати проектор на відкритому повітрі (без спеціальних засобів захисту, які забезпечують підтримку необхідних параметрів температури, вологості і т.д.);
 • розміщувати сторонні предмети, що містять рідину, поруч з проектором;
 • розташовувати проектор в задимлених, вологих або запилених місцях;
 • розташовувати проектор поблизу зволожуючих приладів;
 • користуватися проектором при розкритому корпусі;
 • використовувати проектор при знятому повітряному фільтрі або кришці повітряного фільтра;
 • проводити заміну лампи і (або) повітряного фільтра при включеному в електричну мережу проекторі.

1.10. Для регулювання установки проектора на нерівній поверхні необхідно використовувати ніжки підйомника.
1.11. Для запобігання пошкодження проектора, а також для попередження травм, рекомендується завжди притримувати проектор під час маніпуляцій з кнопками підйомника.
1.12. Необхідно дотримуватися обережності при поводженні з батарейками пульта управління. При виявленні протікання батарейки, її необхідно замінити.
1.13. Перед заміною лампи необхідно переконатися в тому, що проектор вимкнено і від'єднано від джерела живлення, потім почекати мінімум 45 хвилин для того, щоб лампа повністю охолола.
1.14. Перед підключенням будь-яких пристроїв до проектора їх необхідно відключити від електричної мережі.
1.15. Для підключення до електричної мережі необхідно використовувати тільки штатний шнур живлення, який додається до проектора, дотримуючись вказівки щодо заземлення триконтактної вилки.
1.16. Очищати повітряні фільтри необхідно за допомогою щітки, пилососа або шляхом промивання. Обов'язково перед цим вимкніть живлення, від'єднайте кабель живлення від електричної розетки.
1.17. За винне порушення даної інструкції користувач проектора несе персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи з мультимедійним проектором

2.1. Перевірити вірність обладнання робочого місця (установку столу, стільця, підставки під проектор і т.п.).
2.2. Перевірити надійність підключення проектора до системного блоку.
2.3. Переконатися у відсутності пилу на лінзах (при необхідності протерти їх спеціальною серветкою для очищення лінз).
2.4. Включати проектор необхідно перед включенням приєднаних до нього пристроїв.
2.5. Переконатися, що шнур живлення міцно і правильно з'єднаний з проектором.
2.6. У разі, якщо зображення тьмяне або колірний тон слабкий, необхідно провести заміну лампи якомога швидше.
2.7. Повторне включення проектора можна виробляти не менше ніж через 1 хвилину після його виключення.
2.8. Забороняється приступати до роботи в разі виявлення невідповідності проектора встановленим в даному розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги безпеки під час роботи з мультимедійним проектором

3.1. Під час роботи користувач зобов'язаний дотримуватись цієї інструкції, правила експлуатації конкретної моделі проектора.
3.2. Користувач (учитель) під час роботи зобов'язаний:

 • утримувати в порядку і чистоті робоче місце;
 • не закривати вентиляційні отвори проектора;
 • стежити за працездатністю вентилятора.

3.3. Під час роботи з проектором забороняється:

 • перемикати роз'єми інтерфейсних кабелів при включеному живленні;
 • закривати проектор паперами і сторонніми предметами;
 • допускати потрапляння вологи на проектор і всередину нього;
 • проводити самостійно розкриття і ремонт проектора;
 • торкатися до нагрітих елементів проектора;
 • заглядати в об'єктив і в вентиляційні отвори проектора;
 • торкатися до області навколо лампи і вентиляційних отворів проектора;
 • залишати без нагляду включений проектор.

3.4. Використання іонізаторів допускається тільки під час перерв в роботі та при відсутності людей у приміщенні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи з проектором

4.1. Після закінчення роботи користувач зобов'язаний:
4.1.1. Вимкнути всі приєднані до проектора пристрої в порядку, встановленому інструкціями з їх експлуатації з урахуванням характеру виконуваних робіт.
4.1.2. Відключити проектор від мережі.
4.1.3. Не торкатись області навколо лампи і вентиляційних отворів проектора відразу після закінчення роботи, так як це може призвести до опіку.
4.1.4. Прибрати зі столу робочі матеріали і привести у порядок робоче місце.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях з мультимедійним проектором

5.1. При виявленні обриву проводів живлення або порушення цілісності їх ізоляції, несправності заземлення та інших пошкоджень проектора, появи запаху гару, сторонніх звуків в роботі проектора і тестових сигналів, які вказують на його несправність, негайно припинити роботу, відключити живлення і повідомити про це безпосереднього керівника, інженера з охорони праці або чергового адміністратора.
5.2. При ураженні працівника електричним струмом вжити заходів щодо його звільнення від дії струму шляхом відключення електроживлення і до прибуття лікаря надати потерпілому першу допомогу.
5.3. При перегоранні лампи (при цьому буде чути гучний хлопок) необхідно ретельно провітрити приміщення і стежити за тим, щоб не вдихнути газ, що виходить з вентиляційних отворів проектора.
5.4. Перед заміною лампи необхідно переконатися в тому, що проектор вимкнено і від'єднано від джерела живлення. Заміну лампи дозволяється проводити тільки після її повного остигання.
5.5. Забороняється самостійно проводити очищення проектора від осколків у разі, якщо лампа лопне.
5.6. Забороняється відкривати кришку лампи, якщо проектор знаходиться в підвішеному стані.
5.7. У разі надходження сигналів у вигляді повідомлень або індикаторів про різні несправності необхідно відключити проектор від електроживлення і діяти відповідно до інструкції зексплуатації проектора.
5.8. У разі загоряння проектора відключити електроживлення, повідомити в пожежну охорону і безпосереднього керівника, після чого приступити до гасіння пожежі наявними засобами відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: