Інструкція з охорони прраці при використанні технічних засобів навчання (ТЗН)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при використанні технічних засобів навчання (ТЗН)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при використанні технічних засобів навчання (ТЗН) в школі розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція з охорони праці при використанні технічних засобів навчання (ТЗН) встановлює вимоги охорони праці для всіх працівників навчального закладу, що використовують в своїй роботі технічні засоби навчання.
1.3. Виконувати роботу, використовуючи технічні засоби навчання (ТЗН) дозволяється особам не молодше 18 років, які ознайомилися з цією інструкцією з охорони праці, пройшли інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, медичний огляд, після якого не виявлено протипоказань за станом здоров'я. Для роботи з ТЗН необхідно мати першу кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.
1.4. До роботи з проекційною апаратурою та іншими технічними засобами навчання учні не допускаються.
1.5. При роботі з ТЗН небезпечними і шкідливими факторами є:

  • можливість ураження електричним струмом у разі відсутності встановленого заземлення (занулення) корпусу демонстраційного електричного приладу або несправного електричного шнура і електричної вилки;
  • осліплення очей надто яскравим світловим потоком при роботі зі знятим захисним кожухом;
  • опіки рук при дотику до захисного кожуха включеного демонстраційного електричного приладу під час його використання;
  • можливість виникнення пожежі при загорянні кіноплівки, диафільма, диапозитивів, слайдів та ін.

1.6. При роботі з технічними засобами навчання слід неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, знати, де розташовані первинні засоби пожежогасіння. Приміщення для демонстрації кінофільмів повинно бути оснащено такими первинними засобами пожежогасіння як вогнегасник пінний, вуглекислотний, ящик з піском.
1.7. Про кожний нещасний випадок, що трапився, потерпілий або очевидець повинен негайно повідомити адміністрацію школи. При несправності обладнання, пристроїв та інструменту слід припинити роботу і повідомити адміністрацію установи.
1.8. У процесі роботи з технічними засобами навчання слід дотримуватися порядку використання ТЗН, правила особистої гігієни, тримати своє робоче місце в чистоті.
1.9. Особи, які допустили невиконання або порушення вимог цієї інструкції з охорони праці при використанні технічних засобів навчання (ТЗН), повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку установи і, при необхідності, пройти позачергову перевірку знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Встановити проекційну апаратуру з протилежного боку від входу в приміщення.
2.2.При наявності у приладу клеми "Земля", виконати заземлення, натиснувши на відповідний перемикач.
2.3. Упевнитися, що електричний шнур і вилка приладу не мають видимих ушкоджень, а також переконатися в справності лінз об'єктива, перевірити наявність захисного кожуха.

3.

Вимоги безпеки під час роботи з ТЗН

3.1. Не проводити підключення демонстраційного електричного приладу до електричної мережі вологими або мокрими руками.
3.2. При включенні демонстраційного електричного приладу слід до початку робіт переконатися в його нормальному функціонуванні, а також функціонуванні охолоджуючого вентилятора.
3.3. Під час показу кінофільмів, диафільмів, слайдів та ін., в приміщенні допускається присутність не більше 50 осіб. Розташування місць для глядачів повинно знаходитися попереду демонстраційного приладу.
3.4. Щоб уникнути засліплення присутніх при перегляді потужним світловим потоком, неприпустимо проводити зняття захисного кожуха під час роботи демонстраційного електричного приладу.
3.5. Для запобігання можливості отримання опіків рук неприпустимо торкатися захисного кожуха демонстраційного електричного приладу під час його роботи.
3.6. Не дозволяється залишати технічні засоби навчання у включеному стані без нагляду.
3.7. До роботи на кіноапаратурі можуть бути допущені особи, які мають кваліфікаційне посвідчення кіномеханіка.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи з ТЗН

4.1. Вимкнути демонстраційний електроприлад і після його охолодження відключити від електромережі.
4.2. Вийняти з демонстраційного приладу файли, які демонструвалися, укласти їх і прибрати у відведене для зберігання місце.
4.3. Провітрити приміщення і ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні несправності в роботі демонстраційного електроприладу або порушення цілісності заземлення його корпусу слід вимкнути прилад і відключити його від електромережі. Роботу продовжити тільки після усунення несправності.
5.2. При загорянні диафільма, диапозитивів, слайдів і т. п. працівник повинен:

  • негайно відключити демонстраційний електроприлад від мережі живлення;
  • евакуювати учнів з приміщення;
  • повідомити про те, що трапилась пожежа адміністрації установи і в найближчу пожежну частину за телефоном 101;
  • приступити до гасіння осередка загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

5.3. При отриманні травми слід надати першу допомогу потерпілому, при необхідності відправити його до найближчої лікувальної установи і повідомити про це адміністрацію навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: