Інструкція з охорони праці для вчителя

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для вчителя

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителя школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. До самостійної роботи вчителем школи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які вивчили цю інструкцію з охорони праці, пройшли інструктажі з охорони праці у закладі загальної середньої освіти, медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.3. При роботі вчитель повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлені режими праці і відпочинку, дану інструкцію з охорони праці, Статут школи, а також посадову інструкцію вчителя школи.
1.4. При роботі на посаді вчителя можливий вплив наступних небезпечних факторів:

 • порушення гостроти зору при недостатній освітленості кабінетів;
 • ураження електричним струмом при несправному електрообладнанні в кабінетах та інших приміщеннях.

1.5. У навчальному кабінеті повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів надання першої допомоги при травмах.
1.6. Учитель зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння і напрямки евакуації при пожежі.
1.7. При заміні уроків використовувати інструкцію з охорони праці для вчителя на заміну.
1.8. У процесі роботи вчитель зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.9. При нещасному випадку вчитель зобов'язаний негайно повідомити про це директора, заступника директора з НВР.
1.10. При завідуванні навчальним кабінетом необхідно виконувати вимоги і дотримуватися інструкції з охорони праці завідувача навчальним кабінетом освітнього закладу.
1.11. Вчитель навчального закладу повинен володіти прийомами надання першої допомоги в обсязі інструкції з надання першої допомоги потерпілому, діючої в загальноосвітньому закладі.
1.12. Вчитель в ході роботи зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку.
1.13. Про кожен нещасний випадок, випадки травмування, вчитель повинен негайно повідомити директору школи безпосередньо після надання першої допомоги потерпілому (працівнику, школяреві).
1.14. Вчитель, який допустив невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до дисциплінарної відповідальності відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу загальної середньої освіти, чинного законодавства України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи вчителя

2.1. Включити повністю освітлення в кабінеті, переконатися в справній роботі світильників. Найменша освітленість у кабінеті повинна бути не менше 300 лк (20 Вт/м2) при люмінесцентних лампах і не менше 150 лк (48 Вт/м2) при лампах розжарювання.
2.2. Переконатися в справності електрообладнання кабінету:
світильники повинні бути надійно підвішені до стелі і мати світлорозсіювальну арматуру;
комутаційні коробки повинні бути закриті кришками - корпус і кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і відколів, а також оголених контактів.
2.3. Переконатися в правильній розстановці меблів в кабінеті:

 • відстань між зовнішньою стіною кабінету і першим столом має бути не менше 0,5-0,7 м;
 • відстань між внутрішньою стіною кабінету і столами має бути не менше 0,5-0,7 м;
 • відстань між задньою стіною кабінету і столами має бути 0.7 м;
 • відстань від класної дошки до перших столів має бути 2,4-2,7 м;
 • відстань від класної дошки до останніх столів має бути не більше 8,6 м;
 • видалення місць занять від вікон не повинно перевищувати 6,0 м.

2.4. Перевірити санітарний стан кабінету, переконатися в цілісності стекол у вікнах і провести наскрізне провітрювання кабінету.
2.5. Переконатися в тому, що температура повітря в кабінеті відповідає санітарним вимогам та знаходиться в межах 18-20°С.

3. Вимоги безпеки під час роботи вчителя.

3.1. При роботі в кабінеті дотримуватися інструкції з охорони праці в навчальному кабінеті.
3.2. Посадку учнів проводити за робочі столи, що відповідають їх зросту:

 • меблі групи № 1 (помаранчеве маркування) - зріст 100-115 см;
 • меблі групи № 2 (фіолетове маркування) - зріст 115-130 см;
 • меблі групи № 3 (жовте маркування) - зріст 130-145 см;
 • меблі групи № 4 (червоне маркування) - зріст 145-160 см;
 • меблі групи № 5 (зелене маркування) - зріст 160-175 см;
 • меблі групи № 6 (блакитне маркування) - зріст понад 175 см.

3.3. Учням зі значним зниженням слуху робочі місця відводяться за першими і другими столами. Учням зі зниженою гостротою зору місця відводяться ближче до вікна за першими столами. Учням з ревматичними захворюваннями, схильними до частих ангін і гострих запалень верхніх дихальних шляхів, робочі місця відводяться далі від вікон. Не менше двох разів на рік учнів, що сидять в крайніх першому і третьому рядах, міняють місцями з метою запобігання порушення постави і викривлення хребта.
3.4. З метою забезпечення належної природної освітленості в кабінеті не розставляти на підвіконнях квіти та інші предмети.
3.5. Всі використовувані в кабінеті демонстраційні електричні прилади повинні бути справні і мати заземлення або занулення.
3.6. Скла вікон в кабінеті повинні очищатися від пилу і бруду, а також повинне проводитися очищення світильників не рідше двох разів на рік. Залучати учнів до цих робіт, а також до обклеювання вікон забороняється.
3.7. При відкриванні вікон рами фіксувати у відкритому положенні гачками. При відкриванні фрамуг обов'язково повинні бути обмежувачі.
3.8. Щоб уникнути падіння з вікна, а також поранення склом, не вставати на підвіконня.
3.9. Під час проведення занять в кабінеті будь-якому вчителеві школи необхідно роз'яснювати учням правила поведінки учня на уроці і контролювати дотримання дисципліни.
3.10. Під час роботи слід дотримуватися порядку у приміщенні, не захаращувати своє робоче місце і місця учнів, евакуаційні виходи з навчального кабінету.
3.11. Дотримуватися правил з охорони праці та пожежної безпеки в загальноосвітньому закладі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи викладача

4.1. Повністю відключити електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер, відключити від електроживлення технічні засоби навчання (ТЗН).
4.2. Ретельно провітрити кабінет.
4.3. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, наочні і методичні посібники, роздатковий матеріал, а також проконтролювати винос сміття з приміщення навчального кабінету.
4.4. Закрити вікна, вимити руки і перекрити воду.
4.5. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.6. Упевнитися в протипожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.7. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської частини навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні пожежі негайно евакуювати дітей з будівлі, повідомити про пожежу адміністрації установи і в найближчу пожежну частину за телефоном 101, почати евакуацію вихованців на евакуаційний майданчик, приступити до гасіння осередка загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.2. При отриманні травми негайно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про це адміністрацію установи, при необхідності відправити потерпілого в найближчий лікувальний заклад.
5.3. При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення навчального кабінету і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій відповідальній особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.4. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру необхідно діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: