Інструкція з охорони праці при роботі з формальдегідом

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при роботі з формальдегідом


Дана інструкція з охорони праці при роботі з формальдегідом визначає основні вимоги безпеки при роботі з формальдегідом в кабінеті хімії і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.

Формальдегід (формалін) - це відома хімічна речовина, що володіє консервуючими властивостями. У великих дозах хімікат стає отрутою, в залежності від способу попадання в організм.

Формальдегід в шкільній практиці зустрічається у вигляді 35-40% водного розчину - формаліну. При кімнатній температурі формалін виділяє газоподібний формальдегід. Останній горючий і може утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. У технічному продукті можливі домішки метилового спирту.

Формальдегід має загальноотруйну дію, вражає в організмі головним чином центральну нервову систему. Це - наркотик.
В організм він проникає у вигляді пари і через шкіру, викликаючи кон'юнктивіт, нежить, бронхіт і сильний набряк шкіри. Гранично допустима концентрація формальдегіду 1 мг/м3.

Працювати з водними розчинами формальдегіду можна тільки в витяжній шафі, шкіру рук необхідно захищати рукавичками.

Перша допомога при отруєнні парами - свіже повітря і вдихання нашатирного спирту для зв'язування надлишку формальдегіду у вигляді уротропіну. Очі промивають чистою водою або фізіологічним розчином.

При попаданні всередину шлунок промивають 3% розчином питної соди. Зі шкіри змивають водою або 5%-м розчином аміаку.

Учням для роботи видавати розбавлені розчини формаліну.

Група зберігання № 4.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: