Інструкція з охорони праці при роботі з формальдегідом

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2020р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2020р.

Інструкція
з охорони праці при роботі з формальдегідом

Дана інструкція з охорони праці при роботі з формальдегідом визначає основні вимоги безпеки при роботі з формальдегідом в кабінеті хімії і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.

Формальдегід (формалін) - це відома хімічна речовина, що володіє консервуючими властивостями. У великих дозах хімікат стає отрутою, в залежності від способу попадання в організм.

Формальдегід в шкільній практиці зустрічається у вигляді 35-40% водного розчину - формаліну. При кімнатній температурі формалін виділяє газоподібний формальдегід. Останній горючий і може утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. У технічному продукті можливі домішки метилового спирту.

Формальдегід має загальноотруйну дію, вражає в організмі головним чином центральну нервову систему. Це - наркотик.
В організм він проникає у вигляді пари і через шкіру, викликаючи кон'юнктивіт, нежить, бронхіт і сильний набряк шкіри. Гранично допустима концентрація формальдегіду 1 мг/м3.

Працювати з водними розчинами формальдегіду можна тільки в витяжній шафі, шкіру рук необхідно захищати рукавичками.

Перша допомога при отруєнні парами - свіже повітря і вдихання нашатирного спирту для зв'язування надлишку формальдегіду у вигляді уротропіну. Очі промивають чистою водою або фізіологічним розчином.

При попаданні всередину шлунок промивають 3% розчином питної соди. Зі шкіри змивають водою або 5%-м розчином аміаку.

Учням для роботи видавати розбавлені розчини формаліну.

Група зберігання № 4.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/