Інструкція з охорони праці при роботі з ефірами і ацетоном

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2020р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2020р.

Інструкція
з охорони праці при роботі з ефірами і ацетоном

1. Дана інструкція з охорони праці при роботі з ефірами і ацетоном в кабінеті хімії визначає основні вимоги техніки безпеки при роботі з ефірами і ацетоном і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.

2. Особливої уваги потребує сірчаний (діетиловий) ефір. Під дією світла в ньому утворюються перекисні сполуки, здатні до мимовільного розкладання з вибухом. Тому ефір зберігають у темному прохолодному місці. Це - наркотик. Роботи необхідно проводити в витяжній шафі, не допускаючи загазованості. Поблизу препарату не допускається присутність відкритого вогню, електронагрівальних приладів!

3. Уксусноетіловий ефір викликає дерматити та екземи.

4. Уксусноізоаміловий ефір - наркотик, дратує верхні дихальні шляхи.

5. Досліди з ефірами мають демонструватися учителем без допуску учнів до реактивів. Всі роботи проводяться у витяжній шафі з використанням спецодягу та засобів індивідуального захисту.
Група зберігання:
№ 4 - діетиловий і уксусноетіловий ефір,
№ 7 - уксусноізоаміловий ефір.

6. Ацетон. Раптових гострих отруєнь парами ацетону не буває, проте можливі випадки непритомного стану при високій концентрації парів. Його ПДК становить 200 мг / м3. Через шкіру він всмоктується слабо.
Роботи з ацетоном слід проводити у витяжній шафі. Не допускається присутність поблизу відкритого вогню електронагрівальних приладів!

Група зберігання № 4.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/