Інструкція з охорони праці при роботі зі сполуками міді

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при роботі зі сполуками міді


1. Дана інструкція з охорони праці при роботі зі сполуками міді визначає основні вимоги безпеки при роботі зі сполуками міді в кабінеті хімії і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.

2. У шкільній практиці використовуються: мідь металева, оксид і гідроксид міді (II), солі міді - малахіт (в порошку), мідний купорос (CuSO4·5H2О) і безводний сульфат міді (II), хлорид міді (II).

3. Сполуки міді у вигляді пилу викликають подразнення слизових оболонок дихальних шляхів, кашель. При попаданні на шкіру, особливо в місцях мікротравм, ці речовини викликають сильне роздратування, можуть привести до алергії в легкій формі.

4. Солі міді токсичні, при попаданні всередину організму викликають отруєння, пил подразнює очі і викликає виразку рогівки.

5. При хронічній інтоксикації можливі: функціональний розлад нервової системи, порушення функції печінки і нирок, виразка носової перегородки. Не допускати попадання препаратів всередину організму.

6. При роботі з препаратами з'єднань міді слід застосовувати індивідуальні засоби захисту, дотримуватися правил особистої гігієни. Не допускати при роботі зі сполуками міді утворення пилу від препаратів.

7. Учням з'єднання міді видаються в невеликих кількостях.

Група зберігання № 8.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: