Інструкція з охорони праці для учнів в кабінеті хімії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для учнів в кабінеті хімії

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів в кабінеті хімії загальноосвітнього навчального закладу розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., відповідно до Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 №992 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2012 року за № 1332/21644.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки для учнів під час навчання у кабінеті хімії, під час проведення лабораторних та практичних робіт з предмету «Хімія».
1.3. Дана інструкція з охорони праці школи розроблена для всіх учнів, які відвідують уроки хімії в кабінеті хімії.
1.4. Кожен учень повинен дотримуватися правил особистої гігієни (підтримує своє робоче місце в чистоті) і вимог санітарних норм.
1.5. Згідно з розкладом уроків, учні приходять в кабінет з дзвінком на урок і входять в кабінет хімії тільки з дозволу вчителя.
1.6. Учням не дозволяється заходити в лаборантську, тому що там знаходяться реактиви.
1.7. Не вносити в кабінет, без вказівки вчителя, сторонні предмети, прилади, будь-які речовини.
1.8. У кабінеті хімії забороняється приймати їжу і пити.
1.9. Не дозволяється захаращувати проходи портфелями, сумками.
1.10. Заборонено присутність сторонніх осіб в кабінеті при проведенні лабораторно-практичних робіт без відома вчителя хімії.
1.11. Небезпеки в роботі:

 • ураження електричним струмом;
 • порізи об розбитий скляний посуд;
 • уколи і порізи рук при недбалому поводженні з лабораторним посудом і обладнанням;
 • опіки кислотами, лугами;
 • термічні опіки при необережному поводженні зі спиртівкою, гарячою водою;
 • отруєння шкідливими газами (аміак, сірководень; оксиди азоту та сірки).

1.12. При виконанні лабораторно-практичної роботи учні повинні дотримуватися інструкції з охорони праці при проведенні лабораторних робіт з хімії в кабінеті.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи учнів в кабінеті хімії

2.1. Вимоги до учнів перед роботою в кабінеті хімії:

 • входити в кабінет хімії тільки після дозволу вчителя;
 • не включати електроосвітлення та електроприлади;
 • не відкривати самостійно кватирки, фрамуги, вікна;
 • підготувати своє робоче місце і навчальне приладдя до уроку;
 • одягнути робочий одяг і засоби індивідуального захисту за вказівкою вчителя хімії.

2.2. Кожен учень перевіряє санітарний стан свого робочого місця, перевіряє, чи немає на робочому місці сторонніх речей.
2.3. Перед початком кожної практичної роботи, учень уважно прослуховує інструктаж по безпечним правилам проведення лабораторних робіт, експериментів.
2.4. Заборонено учням приносити в кабінет хімії і використовувати в експерименті не призначені для цієї речовини.
2.5. Учень повинен дотримуватися дисципліни в кабінеті хімії.
2.6. Учень вивчає зміст і порядок виконання практичної роботи, а також безпечні прийоми її виконання.
2.7. Необхідно точно виконувати всі вказівки вчителя хімії.

3. Вимоги безпеки під час занять учнів в кабінеті хімії

3.1. Учень дотримується дисципліни, зберігає тишу; не робить різких рухів, щоб не зачепити обладнання руками.
3.2. Під час роботи в кабінеті хімії учень повинен дотримувати порядок і чистоту на робочому місці.
3.3. Виконувати практичні та лабораторні роботи тільки в робочому одязі.
3.4. Приступати до виконання роботи і кожному її етапу, тільки після вказівки вчителя хімії.
3.5. Не проводити самостійно дослідів і експериментів не передбачених завданнями лабораторно-практичної роботи, не вставати з місця.
3.6. Учень виставляє обладнання в порядку, зазначеному вчителем хімії.
3.7. Обережно поводитися з лабораторним обладнанням.
3.8. Без дозволу вчителя хімії не брати прилади та обладнання з сусідніх робочих місць.
3.9. Учень повинен бути обережним при роботі зі скляним посудом, лабораторним обладнанням.
3.10. Учень дотримується акуратності при роботі з будь-якими хімічними реактивами.
3.11. Учень повинен бути акуратним при роботі з будь-якими легкозаймистими рідинами.
3.12. Для пробірок використовувати спеціальний утримувач.
3.13. Не залишати без нагляду спиртівки.
3.14. Негайно повідомити вчителю або лаборанту про виявленні несправності приладу, не усувати самостійно несправності в обладнанні.
3.15. При отриманні травм і поганому самопочутті слід повідомити вчителя.
3.16. При виникненні під час роботи аварійної ситуації, не допускати паніки і діяти за вказівкою вчителя хімії.

4. Вимоги безпеки для учнів після закінчення занять в кабінеті хімії

4.1. Після закінчення уроку учні приводять в порядок робоче місце, складають прилади та обладнання в порядку, зазначеному вчителем хімії.
4.2. Учень здає всі прилади і залишки реактивів на зберігання вчителю хімії або лаборанту.
4.3. Заборонено зливати в каналізацію розчини та рідини.
4.4. Зняти робочий одяг і індивідуальні засоби захисту.
4.5. Учні збирають зошити, підручники, письмове приладдя і з дозволу вчителя залишають кабінет хімії.
4.6. Заборонено виносити з кабінету хімії будь-які речовини без вказівки вчителя.
4.7. Учням необхідно ретельно вимити руки з милом.
4.8. Про всі неполадки в роботі устаткування, електромережі повідомити вчителю хімії.

5. Вимоги безпеки для учнів в аварійних ситуаціях в кабінеті хімії

5.1. При виникненні аварійної ситуації терміново повідомити вчителю і діяти за вказівкою вчителя хімії.
5.2. При отриманні травми учням, повідомити вчителю і при необхідності допомогти йому викликати медичного працівника для надання першої медичної допомоги потерпілому.
5.3. У разі необхідності надати першу допомогу потерпілому відповідно до інструкції по наданню першої допомоги в кабінеті хімії загальноосвітнього навчального закладу.
5.3. У разі виникнення аварійних ситуацій (пожежа, поява сильних сторонніх запахів) за вказівкою вчителя хімії, швидко і без паніки, покинути кабінет.
5.4. При раптовому захворюванні, або поганому самопочутті, повідомити вчителю хімії.
5.5. При розливі рідин або розсипанні твердих реактивів не прибирати їх самостійно, а повідомити про це вчителеві.
5.6. У випадку виникнення пожежі потрібно негайно повідомити за телефоном 101, звільнити приміщення, в міру можливостей вжити заходів з ліквідації пожежі, використовуючи всі засоби пожежогасіння, які є в кабінеті.
5.7. При травмуванні учня потрібно надати першу допомогу, а при необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 103.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: