Інструкція з охорони праці при роботі з рідкими вуглеводнями

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2020р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2020р.

Інструкція
з охорони праці при роботі з рідкими вуглеводнями

1. Дана інструкція з охорони праці при роботі з рідкими вуглеводнями визначає основні вимоги техніки безпеки при роботі з рідкими вуглеводнями в кабінеті хімії і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.

2. Бензол порушує діяльність центральної нервової системи та кістково-мозкове кровотворення; його аліфатичні похідні толуол і ксилол викликають лейкоцитоз.

Бензол проникає в організм через органи дихання і шкіру, добре розчиняючись в жирах.

При тривалому контакті незахищеної шкіри з бензолом виникає дерматит. Гранично допустима концентрація бензолу становить 20 мг/м3.

3. Працювати з бензолом слід під тягою і обов'язково при цьому захищати шкіру рук рукавичками. З огляду на те, що пари бензолу мають нижню межу вибуховості 5-6%, краще віддати перевагу іншому розчиннику.

4. При важких отруєннях препаратами можливе порушення дихання та серцевої діяльності. Тому перша допомога полягає у видаленні постраждалого із зони зараженої атмосфери, проведення штучного дихання і непрямого масажу серця.

5. При попаданні бензолу в шлунок слід дати рослинне масло для уповільнення процесу всмоктування і екстрено промити шлунок водою.
Аналогічні заходи застосовуються і при роботі з бензинами.

6. Гексан в роботі порівняно безпечний, але має нижню межу вибуховості парів в суміші з повітрям - 1,2%. Гранично допустима концентрація (ГДК) його становить 300 мг/м3.

7. Стирол. Загальнотоксична дія стиролу набагато слабкіше, ніж дія бензолу, проте він сильніше подразнює слизові оболонки. Його пари викликають гострі отруєння. ГДК становить 5 мг/м3.

Працювати зі стиролом слід в справній витяжній шафі, захищаючи руки рукавичками.
Перша допомога - як при дії бензолу.

8. Циклогексан вельми вибухонебезпечний - нижня межа 1,3%. Його ГДК становить 80 мг/л. Для організму препарат порівняно безпечний, його можна застосовувати як розчинник замість бензолу та інших органічних рідин.

9. Препарати у вихідних формах учням не видаються. Використовуються тільки вчителем

Група зберігання № 4 - легкозаймисті рідини.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/