Інструкція з охорони праці при роботі зі з'єднаннями марганцю

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при роботі зі з'єднаннями марганцю


1. Дана інструкція з охорони праці при роботі зі з'єднаннями марганцю визначає основні вимоги безпеки при роботі зі з'єднаннями марганцю в кабінеті хімії і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.

2. З'єднання марганцю відносяться до сильних отрут, що діють на центральну нервову систему, легені. Постійний їх вплив на шкіру викликає дерматити, хронічні екземи.

3. При роботі з препаратами слід застосовувати індивідуальні засоби захисту, а також дотримуватися правил особистої гігієни, не допускати попадання препаратів всередину організму.

4. Перманганат калію KMnO4 - сильний окислювач. Реакційна здатність в значній мірі залежить від подрібнення. Вдихання пилу перманганату калію викликає подразнення слизових оболонок дихальних шляхів, кашель, головний біль.

5. Не допускати контакту препаратів сполук марганцю з гліцерином, концентрованої сірчаної кислотою, фосфором і сіркою. Працювати тільки з крупнокристалічним перманганатом калію!
Видавати його учням, тільки в абсолютно сухому посуді!

6. Забороняється учням готувати для дослідів розчини перманганату калію, сульфату марганцю (II) і хлориду марганцю (II). Проби речовин для дослідів повинні видаватися учителем або лаборантом в готовому вигляді.

7. Гострі отруєння сполуками марганцю не зустрічаються.

8. Гранично допустима концентрація для з'єднань марганцю (в перерахунку на МпО2) становить 0,03 мг/м3.

9. Групи зберігання:
№6 - КMnО4, МnО2;
№8 - MnCI2, MnSO4.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: