Інструкція з охорони праці при роботі з хлорзаміщеними алканами

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2020р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2020р.

Інструкція
з охорони праці при роботі з хлорзаміщеними алканами

1. Дана інструкція з охорони праці при роботі з хлорзаміщеними алканами в кабінеті хімії визначає основні вимоги безпеки при роботі з хлорзаміщеними алканами і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.
2. Тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець) СС14, як і всі хлорзаміщені вуглеводні жирного ряду, є наркотиком. При гострому отруєнні організму вражає нервову систему, печінку, нирки.
3. В організм чотирихлористий вуглець проникає в основному у вигляді пари. Гранично допустима концентрація (ГДК) складає 20 мг/м3.
4. При вдиханні парів дуже високих концентрацій можливий наркоз, втрата свідомості і навіть швидка смерть, при малих концентраціях - сильний головний біль, нудота, гикавка. При попаданні препаратів на шкіру виникає дерматит, при попаданні всередину отруєння може статися від 5-10 мл речовини.
5. Працювати з чотирьоххлористим вуглецем слід під тягою! Зберігати препарат в склянці з написом "Отрута!"
6. Хлороформ CHCl3 (ГДК 20 мг/м3) надає на організм більш сильний вплив, ніж чотирихлористий вуглець. Він небезпечний тим, що при нагріванні розкладається з утворенням фосгену:
2CHCl3+О2 = 2СОС1+2НС1.
7. Хлористий метилен CH2Cl2 - наркотик, але з меншою отруйною дією, ніж у інших хлорпроізводних. ГДК становить 50 мг/м3.
З хлороформом і хлористим метиленом можна працювати тільки під тягою!
8. Дихлоретан C2H4Cl2 вражає нервову систему, печінку і нирки, проникаючи в організм через органи дихання і при випадковому попаданні всередину. Особливо небезпечний дихлоретан при проникненні в шлунок - 25-100 мл можуть викликати важке отруєння зі смертельним результатом; на шкіру діє тільки при тривалому контакті. Його ГДК становить 10 мг/м3.
Працювати з дихлоретаном і діхлоретановим клеєм можна тільки під тягою!
9. Перша допомога при отруєнні хлорзаміщеними алканами така ж, як і у випадку з бензолом.
10. Всі хлорзаміщені алкани використовуються тільки вчителем! Учням не видавати!
Група зберігання № 7.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/