Інструкція з охорони праці при роботі зі сполуками барію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при роботі зі сполуками барію


1. Дана інструкція з охорони праці при роботі зі сполуками барію визначає основні вимоги техніки безпеки при роботі зі сполуками барію в кабінеті хімії і використовується учителем і лаборантом хімії в роботі на заняттях.

2. Розчинні у воді хлорид, нітрат, ацетат, карбонат і сульфід барію сильно токсичні, практично не отруйний сульфат. Похідні барію небезпечні при попаданні всередину, оскільки шлунковий сік сприяє їх розчиненню.
З'єднання барію викликають запальні захворювання головного мозку.

3. Хлорид барію BaCl2 токсичний, при вдиханні його пилу може розвинутися гостре запалення легенів і бронхів, при потраплянні препарату внутрішньо через травний тракт можуть виникнути гострі і хронічні отруєння. Токсичні дози малі: 0,2- 0,5 г BaCl2 викликають сильне отруєння, 0,8-0,9 г - смерть.

4. При попаданні нітрату барію Ba(NO3)2 всередину можливі отруєння, що супроводжуються підвищенням кров'яного тиску, запальними захворюваннями стравоходу, шлунка, головного мозку, ураженням гладкої і серцевої мускулатури.

5. Небезпечні при попаданні всередину організму оксид і гідроксид барію ВаО і Ва(ОН)2 - летальна доза від 0,2 г і вище.

6. Працювати зі сполуками барію потрібно так, щоб не допускати появи від них пилу і попадання її в рот. Після завершення роботи ретельно помити руки з милом під проточною водою.

7. Перша допомога - промивання шлунка 1% розчином сульфату натрію або сульфату магнію для зв'язування іонів барію Ва2+ в сульфат барію. Після цього потрібно приймати всередину розчин сульфату натрію або магнію (20 мас. ч. солі на 150 мас. ч. води) по одній столовій ложці кожні 5 хв., Через 30 хв. - викликати блювоту для видалення сульфату барію.

9. Забороняється учням готувати набір реактивів для дослідів. Проби речовин для дослідів повинні видаватися учителем або лаборантом в готовому вигляді.

Група зберігання № 7 - речовини підвищеної фізіологічної активності.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: