Інструкція з охорони праці для учнів при роботі на фрезерному верстаті

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
для учнів при роботі на фрезерному верстаті

1. Загальні вимоги охорони праці при роботі на фрезерному верстаті

1.1. Дійсна інструкція з охорони праці для учнів при роботі на фрезерному верстаті призначена для забезпечення належного та безпечного виконання робіт учнями школи під час занять у навчальній майстерні школи, для попередження випадків травмування школярів на уроках технології (трудового навчання).
1.2. До роботи на фрезерному верстаті під керівництвом учителя технології допускаються учні, які вивчили інструкцію з охорони праці та техніки безпеки для учнів при роботі на фрезерному верстаті, пройшли інструктаж з охорони праці, медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.3. Учні в навчальній майстерні повинні дотримуватися правил поведінки, охорони праці та техніки безпеки, розкладу навчальних занять.
1.4. При роботі на фрезерному верстаті можливий вплив на учнів наступних небезпечних виробничих факторів:

 • поранення рук обертовими частинами верстата, фрезою;
 • травмування очей відлітаючою стружкою при обробці крихких металів, травмування очей відлітаючою стружкою при роботі без захисних окулярів;
 • травмування при поганому закріпленні деталі, при відсутності захисного екрана;
 • ураження електричним струмом при несправності електроустаткування фрезерного верстата та заземлення корпуса;
 • висока температура поверхні оброблюваних деталей та інструменту;
 • намотування волосся, звисаючих кінців одягу на обертове оправлення фрези;
 • підвищений рівень вібрації;
 • недостатня освітленість робочої зони, наявність прямого та відбитого відблиску.

1.5. При роботі на фрезерному верстаті використовується спецодяг: халат бавовняний фартух з нарукавниками), берет, захисні окуляри. На підлозі біля верстата повинна бути дерев'яна решітка з діелектричним гумовим килимком.
1.6. У навчальній майстерні школи повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів та перев'язувальних засобів для надання першої долікарської допомоги при травмах.
1.7. Школярі у навчальній майстерні зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння. Навчальна майстерня повинна бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасником хімічним пінним, вогнегасником вуглекислотним або порошковим та ящиком з піском.
1.8. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити вчителю технології, який повідомляє про це адміністрації навчального закладу.
1.9. Учні в шкільній майстерні повинні дотримуватися порядку виконання роботи, правил особистої гігієни, утримувати в чистоті своє робоче місце.
1.10. Про всі помічені несправності фрезерного верстата, обладнання та пристроїв необхідно негайно повідомляти вчителю технології.
1.11. Учні, що допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці та техніки безпеки учнів при роботі на фрезерному верстаті, притягуються до відповідальності згідно зі Статутом навчального закладу, а з усіма учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи на фрезерному верстаті

2.1. Правильно надіти спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, берет або косинку), прибрати волосся під головний убір.
2.2. При виконанні вперше робіт, що виконуються на фрезерному верстаті, учень повинен отримати інструктаж з охорони праці від вчителя технології.
2.3. Перевірити наявність і надійність кріплення захисного огородження.
2.4. Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом фрезерного верстата.
2.5. Розкласти інструменти та заготовки у встановленому порядку на столі або на спеціальному пристосуванні, прибрати все зайве.
2.6. Оглянути обладнання фрезерного верстата та інструмент, визначити їх справність і готовність до використання.
2.7. Робоче місце має бути чистим і достатньо освітленим, проходи та місце біля фрезерного верстата - вільними.
2.8. Перевірити справність пристроїв кріплення деталі та фрези (відсутність тріщин).
2.9. Перевірити роботу фрезерного верстата на холостому ходу та справність пускової коробки шляхом включення і виключення.
2.10. Міцно закріпити оброблювану деталь і фрезу, ключ прибрати на відведене місце.
2.11. Вдягнути захисні окуляри.
2.12. Забороняється працювати на несправному фрезерному верстаті, використовувати несправний інструмент, самостійно проводити ремонт фрезерного верстата.

3. Вимоги охорони праці під час роботи на фрезерному верстаті

3.1. Очистити дотичні базові та закріплюючі поверхні, щоб забезпечити правильну установку деталі та міцність кріплення.
3.2. Оброблювану деталь міцно та жорстко закріплювати в пристосуванні. При кріпленні деталі за необроблювані поверхні, застосовувати лещата і пристосування, що мають насічку на притискних губках.
3.3. При закріпленні на фрезерному верстаті оброблюваних деталей користуватися тільки спеціально призначеною рукояткою або справними стандартними ключами.
3.4. Подачу деталі до фрези виконувати тільки тоді, коли фреза отримала робоче обертання;
3.5. Фрезу до оброблюваної деталі подавати плавно, без зусиль і ривків, не допускати збільшення перерізу стружки.
3.6. Врізати фрезу в деталь поступово: механічну подачу включати до зіткнення деталі з фрезою. Не допускати різких збільшень швидкості та глибини різання.
3.7. Користуватися тільки справною фрезою, якщо ріжучі кромки затуплені або выкрошились, необхідно повідомити вчителю технології та замінити фрезу.
3.8. Щоб уникнути травми під час роботи на фрезерному верстаті забороняється:

 • нахиляти голову близько до фрезі або деталі;
 • спиратися ліктем і спиратися на верстат, дозволяти це робити іншим;
 • проводити роботу на фрезерному верстаті в рукавицях або рукавичках, а також із забинтованими пальцями;
 • передавати та приймати будь-які предмети через обертові або рухомі частини верстата;
 • під час роботи верстата відкривати і знімати огородження та запобіжні пристрої;
 • класти на верстат деталі, ключі та інструмент;
 • проводити заміри оброблюваної деталі, охолодження фрези, змащування, чистку при працюючому фрезерному верстаті;
 • гальмувати обертання шпинделя натиском руки на обертові частини верстата;
 • видадяючи фрезу із шпинделя, підтримувати її голою рукою;
 • при фрезеруванні вводити руки у небезпечну зону обертання фрези;
 • видаляти стружку безпосередньо руками та інструментом;
 • охолоджувати фрезу за допомогою ганчірок або протирочних кінців;
 • відходити від верстата, не вимкнувши його.

3.9. Перш ніж вийняти деталь із лещат або притискного пристрою, потрібно зупинити верстат, для чого вимкнути подачу, потім відвести фрезу від оброблюваної деталі на безпечну відстань і вимкнути обертання.
3.10. При виникненні вібрації зупинити фрезерний верстат. Перевірити кріплення фрези і пристосувань, застосувати заходи щодо усунення вібрації.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи на фрезерному верстаті

4.1. Відвести фрезу від оброблюваної заготовки та вимкнути верстат.
4.2. Видалити стружку і металевий пил з верстата за допомогою щітки. Забороняється здувати стружку ротом або змітати її руками.
4.3. Акуратно скласти заготовки та приведений у порядок інструмент у відведене місце.
4.4. Привести в порядок своє робоче місце в навчальній майстерні навчального закладу.
4.5. Повідомити про всі несправності та недоліки, виявлені під час роботи фрезерного верстата, вчителю технології.
4.6. Необхідно зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, привести себе в порядок та ретельно вимити руки з милом. Вихід із шкільної майстерні допускається тільки з дозволу вчителя технології.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При відключенні електрики негайно вимкніть пускову кнопку.
5.2. При виникненні несправності в роботі верстата, поломки фрези, а також при несправності заземлення корпусу, припинити роботу, відвести фрезу від деталі, вимкнути верстат і повідомити про це вчителю технології.
5.3. При загорянні електроустаткування верстата, негайно вимкнути верстат, повідомити вчителя і приступити до гасіння осередку загоряння вуглекислотним, порошковим вогнегасником або піском.
5.4. У разі виникнення аварійної ситуації, небезпеки для свого здоров'я чи здоров'я оточуючих, відключити верстат, покинути небезпечну зону і сповістити про небезпеку вчителю технології.
5.5. При отриманні учнем травми, повідомити про випадок вчителю технології. Викладач надає першу долікарську допомогу потерпілому, відправляє потерпілого до медичного пункту школи, повідомляє про те, що трапилося, адміністрації навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: