Інструкція з охорони праці для учнів при ручній обробці металу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______для учнів при ручній обробці металу

1. Загальні вимоги охорони праці при ручній обробці металу

1.1. До самостійної роботи з ручної обробки металу допускаються учні, які пройшли обов'язковий медичний огляд та немають будь-яких протипоказань за станом здоровʼя, успішно пройшли вступний інструктаж з охорони праці, ознайомились з інструкцією з охорони праці для учнів при ручній обробці металу.
1.2. До виконання роботи з ручної обробки металу з предмету технології допускаються учні, починаючи з 5-го класу школи, які пройшли ознайомлення з цією інструкцією з охорони праці для учнів при ручній обробці металу в слюсарній майстерні школи.
1.3. До небезпечних виробничих факторів при ручній обробці металу відносяться:

  • отримання травми рук при виконанні роботи з обробки металу несправним інструментом;
  • отримання травми осколками металу під час його рубки.

1.4. Під час виконання роботи з ручної обробки металу учнями повинен використовуватися наступний спецодяг: халат бавовняний, головний убір (берет або косинка), захисні окуляри.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи з ручної обробки металу

2.1. Перед початком роботи учням необхідно правильно надіти на себе спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, берет або косинку). При виконанні ручної роботи з металом у слюсарній майстерні, слід обов'язково надіти захисні окуляри.
2.2. Необхідно перевірити наявність інвентарю (сидіння, щітка-кмітливість, совок) і справність верстака (затискні коробки, упор для пиляння, затискні клини, пристосування для креслення).
2.3. Слід розкласти на верстаку інструменти, необхідні для подальшого використання, в тому порядку, який встановлений викладачем технології. Слід видалити з верстата всі зайві предмети, які заважають роботі.
2.4. Провести відповідну підготовку до виконання роботи в слюсарній майстерні школи згідно з положеннями цієї інструкції з охорони праці.

3. Вимоги охорони праці під час роботи з ручної обробки металу

3.1. Під час виконання роботи з ручної обробки металу, учням слід дотримуватись особливої обережності та правил даної інструкції з охорони праці для учнів.
3.2. Перед ручною обробкою металу, необхідно надійно закріпити металеву заготовку в затискачах верстака.
3.3. У роботі слід використовувати тільки справний, добре налагоджений і заточенний інструмент. Дозволяється використовувати інструмент тільки за його прямим призначенням.
3.4. Щоб запобігти одержанню травми, необхідно стежити за тим, щоб:

  • поверхня бойка молотка кувалди була опуклою, а не збитою;
  • інструменти (напилки), які мають загострені кінці, хвостовики, були оснащені дерев'яними, щільно прилягаючими ручками встановленої форми, без наявності видимих розколів і тріщин;
  • різні ударні ріжучі інструменти (зубило, борідок, кернер, крейцмейсель та ін.) мали не збиту поверхню;
  • зубило мало довжину не менше 150 мм, при цьому відтягнута його частина складала 60-70 мм;
  • під час виконання роботи напилками, пальці рук знаходились на поверхні напилків.

3.5. Не допускається перевірка якості обпилюваної поверхні доторком пальців.
3.6. Не допускається застосування у роботі ключів, які мають зів більшого розміру, ніж гайка. Також не допускається подовження рукоятки ключа шляхом накладання (захвату) двох ключів.
3.7. Заготівку з листового металу, що відрізається ножицями, слід притримувати рукою в рукавичці (рукавиці).

4. Вимоги охорони праці після завершення роботи з ручної обробки металу

4.1. Всі залишки металу, робочих матеріалів та вироби з металу, які ще підлягають завершення, слід здати вчителю технології.
4.2. Необхідно уважно перевірити стан робочих інструментів і скласти їх у порядку, встановленому вчителем технології.
4.3. В обов'язковому порядку ретельно прибрати своє робоче місце, використовуючи спеціальну щітку-кмітливість. Школярам заборонено здувати стружку або змітати її руками.
4.4. Після завершення роботи з ручної обробки металу в навчальній майстерні, згідно з інструкцією з техніки безпеки для учнів у навчальній майстерні, необхідно зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, привести себе в порядок. Виходити із слюсарної майстерні дозволяється тільки з дозволу вчителя технології.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення несправності робочого інструменту з металу, слід негайно припинити роботу і повідомити про це вчителю технології.
5.2. У разі виникнення пожежі у кабінеті, необхідно негайно повідомити викладача технології.
5.3. У разі отримання травми будь-ким з учнів, необхідно терміново повідомити про те, що трапилося вчителеві технології. Допомогти, при необхідності, транспортувати постраждалого учня до шкільного медпункту.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: