Інструкція з охорони праці завідувача навчальними майстернями

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______завідувача навчальними майстернями

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. На посаду завідувача навчальними майстернями допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд та не мають протипоказань за станом здоров̓я, вивчили цю інструкцію з охорони праці завідувача навчальними майстернями, пройшли інструктажі з охорони праці (вступний, первинний), інструктажі з пожежної безпеки, електробезпеки, вміють надавати першу долікарську допомогу.
1.2. Завідувач навчальної майстерні повинен:

 • пройти вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, знати дану інструкцію з охорони праці в школі.
 • дотримуватися встановленого в школі режиму праці та відпочинку і вимагати його дотримання від учнів;
 • керуватися в роботі правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • знати і дотримуватися інструкції з охорони праці при роботі на верстатах;
 • дотримуватися техніки безпеки праці;
 • дотримуватися вимог особистої гігієни;
 • негайно повідомляти директора школи про кожний нещасний випадок з учнем, зберігати обстановку такою, якою вона була на момент нещасного випадку, якщо це не буде загрожувати життю та здоров'ю людей;
 • не займатися самостійно ремонтом розеток, вимикачів тощо;
 • забезпечити наявність інструкцій з охорони праці в майстернях для учнів за всіма видами ручної та механічної обробки металу й деревини.
 • проводити ремонт та заточування робочого інструменту, дотримуючись вимог інструкції з охорони праці при роботі на заточувальному верстаті.
 • мати укомплектовану медичну аптечку;
 • надавати першу допомогу потерпілим у разі травмування;
 • закріпити всі верстати та обладнання згідно з вимогами техніки безпеки, пожежної безпеки і СанПіН;
 • мати в навчальній майстерні тільки одноденний запас необхідних матеріалів;
 • нести відповідальність (адміністративну, матеріальну, кримінальну) за порушення
 • вимог інструкцій з охорони праці для майстерні, інструкції з охорони праці для завідувача майстернями.

1.3. При виконанні роботи, на завідувача навчальними майстернями можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори:

 • висока концентрація уваги;
 • підвищений шум;
 • шкідливі випаровування;
 • устаткування, верстати, інструменти та пристосування при неправильному використанні або їх несправності;
 • пожежна небезпека, електронебезпека, пустощі учнів.

1.4. Можливі причини травмування в майстерні:

 • при включенні електроосвітлення;
 • при порушенні правил особистої безпеки;
 • при роботі на верстатах по дереву та металу;
 • при роботі з електроінструментом;
 • при ручній обробці дерева і металу;
 • при проведенні ремонтних робіт.

1.5. Завідувач навчальними майстернями в роботі повинен керуватися:

 • у столярній майстерні - інструкцією з охорони праці в столярній майстерні;
 • у слюсарній майстерні - інструкціїєю з охорони праці в слюсарній майстерні;
 • у комбінованій майстерні - інструкцією з охорони праці в комбінованій майстерні.

1.6. Знання та дотримання даної інструкції з охорони праці завідувача навчальними майстернями є обов'язковим, а її недотримання - порушенням і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи в навчальних майстернях навчального закладу необхідно перевірити справність та чистоту станків, використовуваного обладнання, інструментів, заземлення.
2.2. При роботі в майстернях використовується спеціальний одяг: халат бавовняний, берет, захисні окуляри. На підлозі біля верстатів повинні бути решітки з діелектричним гумовим килимком.
2.3. Переконатися у відповідності безпеки приміщення навчальної майстерні до норм з охорони праці.
2.4. Необхідно перевірити справність електроосвітлення.
2.5. Провести перевірку справності припливно-витяжної вентиляції.
2.6. Перевірити наявність захисних засобів на верстатах.
2.7. Перевірити гігієнічний стан робочого одягу.
2.8. Перевірити справність місцевого підсвічування верстатів.
2.9. Необхідно періодично оновлювати фарбування кнопок включення (чорний або білий) і вимикання (тільки червоний) верстатів та небезпечних зон на верстатах (червоний колір).
2.10. Переконатися в знанні учнями правил охорони праці (за необхідності провести інструктаж з охорони праці з відповідними відмітками в журналі інструктажу учнів), нагадати вихованцям про необхідність бути уважними та обережними.

3. Вимоги охорони праці завідувача майстернями під час роботи

3.1. Під час роботи чітко контролювати дотримання вимог охорони праці, суворо виконувати положення даної інструкції.
3.2. Верстати, обладнання, устаткування, стенди повинні бути розміщені у відповідності з правилами і нормами охорони праці та виробничої санітарії.
3.3. Необхідно контролювати безпечний стан навчальних місць, верстатів та обладнання в навчальній майстерні школи.
3.4. Стежити за відповідним санітарно-гігієнічним станом приміщення навчальної майстерні.
3.5. Усі роботи виконувати тільки в спецодязі та захисних окулярах.
3.6. Виконувати вимоги всіх типових інструкцій з техніки безпеки для навчальних майстерень загальноосвітніх навчальних закладів.
3.7. Не залучати до роботи сторонніх осіб та учнів.
3.8. Працювати тільки справним інструментом.
3.9. Не користуватися електрообігрівачами в навчальних майстернях.
3.10. Не виконувати роботи, які не входять до переліку посадових обов'язків.
3.11. Стежити за дотриманням чистоти і порядку в приміщенні навчальної майстерні, на
3.12. Не залишати учнів, а також працюючі верстати, без нагляду.
3.13. При роботі на верстатах користуватися захисними пристроями.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи оглянути майстерню, прийняти від учнів робочі місця.
4.2. При проведенні інструктажу, нагадати учням про помічені порушення з охорони праці та травмонебезпечні фактори.
4.3. Після закінчення уроку технології необхідно перевірити чистоту і справність використовуваного обладнання, верстатів, інструментів.
4.4. Відключити електроживлення верстатів, припливно-витяжну вентиляцію.
4.5. Перевірити санітарний стан навчальної майстерні, провести прибирання верстатів і підлоги майстерні щіткою та совком.
4.6. Прибрати інструмент, який використовується, в окреме приміщення (інструментальна) або скласти в спеціальні шафи.
4.7. Ретельно провітрити приміщення навчальної майстерні.
4.8. Проконтролювати вологе прибирання кабінету.
4.9. Вимкнути освітлення, закрити навчальні майстерні на ключ.
робочому місці.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій у навчальній майстерні. знеструмити приміщення, евакуювати учнів згідно з планом евакуації, при необхідності, надати потерпілим першу долікарську допомогу, повідомити про це директору школи (з його відсутності – іншій посадовій особі).
5.2. При виявленні пожежі, ознак горіння, задимлення: припинити роботу, не допускаючи паніки, евакуювати учнів з приміщення майстерні, сповістити адміністрацію школи і негайно повідомити до пожежної частини за телефоном 101, назвавши своє прізвище, адресу школи, місце пожежі. При виявленні пожежі використовувати інструкцію з пожежної безпеки в школі. По можливості вжити заходів з гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.
5.3. Якщо стався нещасний випадок у навчальній майстерні:
- звільнити потерпілого від травмуючого фактора, зберегти обстановку на робочому місці до приходу комісії такою, якою вона була на момент нещасного випадку. Надати долікарську допомогу потерпілому, використовуючи інструкцію з надання першої допомоги потерпілому, супроводити до медичногокабінету школи, при необхідності, викликати швидку допомогу за телефоном 103, повідомити адміністрації школи про те, що трапилося.
5.4. Дана інструкція з охорони праці завідувача навчальними майстернями вимагає припинити роботу в разі поганого самопочуття або захворювання.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: