Інструкція з охорони праці для заступника директора з АГЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для заступника директора з адміністративно-господарської частини


1. Загальні вимоги інструкції з охорони праці.
1.1. Дійсна інструкція з охорони праці для заступника директора з АГЧ в школі розроблена для співробітника, який виконує адміністративно-господарську роботу (АГР) в загальноосвітньому навчальному закладі.
1.2. До самостійної роботи заступником директора з адміністративно-господарської частини допускаються особи, які досягли 18 років, ознайомилися з інструкцією з охорони праці для заступника директора з АГЧ, пройшли відповідну підготовку, прослухали інструктаж і пройшли перевірку знань з охорони праці, обов'язковий медичний огляд та не мають будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.3. Інструкція з охорони праці є основним документом, який встановлює вимоги охорони праці й техніки безпеки при роботі заступника директора з АГЧ.
1.4. Знання інструкції з охорони праці для заступника директора з АГЧ є обов'язковим. Особи, які допустили порушення інструкції з охорони праці і техніки безпеки для заступника директора з АГЧ школи, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.
1.5. Заступник директора з АГЧ зобов'язаний:

  • негайно поставити до відома директора навчального закладу про кожний нещасний випадок, що стався в навчальному закладі, про всі зауваження або порушення, що стосуються охорони праці та техніки безпеки в школі, пожежної безпеки, електробезпеки, а також про несправну роботу обладнання;
  • пам'ятати про особисту відповідальність за недотримання вимог техніки безпеки;
  • стежити за чистотою та порядком на своєму робочому місці та в кабінеті;
  • забезпечувати збереження засобів захисту, інструментів, пристосувань, обладнання, засобів пожежогасіння, документації з охорони праці.

1.6. Забороняється порушувати встановлені в даній інструкції для заступника директора з АГЧ загальноосвітнього навчального закладу, правила та вимоги з техніки безпеки.
1.7. Заступник директора з АГЧ зобов'язаний пройти:

  • перевірку знань інструкцій з охорони праці, інструкції з надання першої медичної, екстреної, реанімаційної допомоги постраждалим під час виконання роботи людям;
  • навчання практичним правилам та отримання навичок при звільненні людини, яка потрапила під напругу від дії електричного струму, надання першої медичної допомоги потерпілим при інших нещасних випадках;

1.8. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини забороняється виконувати самому та самовільно роздавати іншим працівникам школи роботу, яка не відповідає отриманій спеціальності.
1.9. Заступник директора з АГЧ проходить медичний огляд не рідше 1 разу на рік.
1.10. Повинен знати місце знаходження медичної аптечки та вміти нею скористатися.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
Перед початком роботи заступнику директора з АГЧ необхідно:
2.1. Прийняти повідомлення сторожа про стан території навчального закладу, робітника з комплексного обслуговування будівлі (слюсаря-сантехніка) про стан опалювальної, водопровідної та каналізаційних систем школи;
2.2. Провести обхід навчального закладу, перевірити готовність приміщень до прийому учнів;
2.3. Проконтролювати вихід на роботу технічного персоналу, в разі необхідності організувати заміну;
2.4. Згідно з планом роботи або в разі необхідності провести збори з обслуговуючим персоналом, визначити недоліки, що стосуються вимог охорони праці, безпечного перебування школярів та працівників у приміщеннях навчального закладу;
2.5. Перевірити стан температурного режиму (взимку), освітлення;
2.6. При необхідності включити (виключити) освітлення в тамбурі, вестибюлі, холі, на поверхах, сходових клітках;
2.7. Перевірити санітарний стан будівлі навчального закладу і якість прибирання коридорів, класів і сходових кліток;
2.8. У разі виявлення недоліків, які загрожують життю та здоров'ю учнів та працівників ДНЗ, повідомити директора навчального закладу.

3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1. Забезпечувати відсутність сторонніх осіб на території та в приміщенні навчального закладу.
3.2. Контролювати виконання технічним персоналом Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці.
3.3. Контролювати правильне та безпечне використання обслуговуючим і технічним персоналом дитячого навчального закладу миючих і чистячих засобів, якісне, безпечне і своєчасне прибирання приміщень і територій, своєчасний ремонт обладнання, приміщень та інвентарю.
3.4. Забезпечувати пожежну безпеку, справність і збереження ввіреного майна.
3.5. При виявленні порушень, недоліків у процесі роботи персоналу, що шкодять здоров'ю працівників або оточуючим людям, припинити виконання роботи і доповісти безпосередньо директору навчального закладу.
3.6. Не пересувати та не переносити самому вантаж вище встановлених норм.
3.7. Контролювати відсутність захаращення проходів, запасних евакуаційних виходів та вільного доступу й підступів до засобів пожежогасіння.
3.8. Суворо контролювати виконання працівниками заборону паління та розведення відкритого вогню у приміщенні та на території навчального закладу.
3.9. При виконанні працівниками доручень та посадових обовʼязків, стежити за дотриманням безпечних методів роботи, за справною роботою використовуваного обладнання, вживати необхідних заходів щодо їх ремонту, вилучати з використання пошкоджені інструменти та інвентар.
3.10. Сприяти виконанню своєчасного та якіснго заточування робочого інструменту, забезпечувати його правильне та безпечне зберігання.
3.11. Забезпечити захисне заземлення в електроприладах та електрообладнанні. Перевірку заземлення необхідно проводити не рідше 1 рази на рік.
3.12. Негайно вживати заходів щодо усунення нерівностей, щілин, вибоїн у підлозі приміщень навчального закладу, а також контролювати утримання її в чистоті.
3.13. Контролювати своєчасну очистку від снігу, льоду, посипання піском (сіллю) доріжок, підходів до навчального закладу.
3.14. Керівництво вантажно-розвантажувальними роботами доручати тільки тим особам, які можуть забезпечити безпечні прийоми при виконанні цієї роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Перевірити цілість і справність майна навчального закладу.
4.2. Перевірити якість прибирання класів, коридорів, сходових маршів та інших приміщень навчального закладу.
4.3. Перевірити наявність ключів та своєчасну їх здачу.
4.4. Після закінчення робочого дня заступник директора з адміністративно-господарської роботи повинен оглянути всі приміщення навчального закладу, вимкнути світло, простежити, щоб сторож ДНЗ заступив на зміну.
4.5. Про всі виявлені недоліки та порушення, які не були усунені під час робочого дня, доповісти директору навчального закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. Не допускається приступати до виконання посадових обовʼязків у разі поганого самопочуття або при раптовій хворобі.
5.2. У разі травмування звернутися до медичного пункту. При нещасному випадку під час роботи персоналу навчального закладу, негайно повідомити директора школи, надати першу долікарську допомогу, транспортувати потерпілого до шкільного медпункту, при необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103. Під час виникнення нещасного випадку – сприяти у проведенні його розслідування.
5.3. В аварійних ситуаціях, що представляють небезпеку для людей, в першу чергу необхідно поставити до відома директора навчального закладу.
5.4. При виникненні аварійної ситуації, пов'язаної з коротким замиканням, виходом з ладу електропроводки, електрообладнання, терміново знеструмити дану частину навчального закладу.
5.5. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно евакуювати дітей із приміщення, повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.6. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
5.7. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту, слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.
5.8. Заступник директора, який допустив невиконання або порушення інструкції з охорони праці для заступника директора з АГЧ школи, притягується до відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку та, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: