Інструкція з охорони праці при роботі з посудомийною машиною

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при роботі з посудомийною машиною

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при роботі з посудомийною машиною розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. До роботи з посудомийною машиною на харчоблоці школи можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які ознайомилися з інструкцією, мають середню професійну освіту, пройшли медичний огляд, вступний та первинний інструктажі з охорони праці, перевірку знань з питань охорони праці, не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.3. Даний локальний акт встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення виконання робіт з миття столового посуду за допомогою посудомийної машини, а також технічні та організаційні заходи, що забезпечують безпеку праці мийника посуду.
1.4. Працівнику, що виконує миття посуду з використанням посудомийної машини, необхідно дотримуватися прийнятої технології і правил, не допускати застосування способів, що прискорюють виконання операцій, але ведуть до порушення вимог охорони праці.
1.5. При роботі з посудомийною машиною на працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • рухомі частини обладнання;
 • підвищена температура миючих і ополіскуючих розчинів, води, посуду, поверхонь посудомийної машини;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищена вологість повітря робочої зони;
 • підвищена рухливість повітря робочої зони;
 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • відколи, гострі кромки, задирки на поверхнях посуду, інвентарю;
 • хімічні фактори;
 • фізичні перевантаження.

1.6. Мийник посуду забезпечується наступним спецодягом: халат бавовняний, косинка або ковпак, фартух прогумований з нагрудником, калоші гумові, рукавички гумові.
1.7. Для виключення дії небезпечних і шкідливих факторів при роботі з посудомийною машиною, працівник повинен дотримуватися заходів особистої гігієни і застосовувати під час роботи засоби індивідуального захисту.
1.8. Мийник посуду, зобов'язаний знати місце знаходження медичної аптечки, призначеної для надання першої допомоги постраждалим, а також місця розташування первинних засобів пожежогасіння на харчоблоці їдальні.
1.9. Про помічені випадки порушення вимог охорони праці, несправності посудомийного обладнання працівник повинен повідомити завідувачу виробництвом (шеф-кухарю) та не приступати до роботи до усунення несправностей.
1.10. За невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці при роботі з посудомийною машиною працівник, який виконує миття посуду на харчоблоці їдальні, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи працівникові слід надіти спецодяг. Застебнути спецодяг на всі гудзики, не допускаючи звисаючих кінців.
2.2. Не використовувати на одязі шпильки, голки, неприпустимо тримати в кишенях гострі, скляні предмети.
2.3. Підготувати робоче місце для безпечної роботи:

 • забезпечити наявність вільних проходів до посудомийної машини;
 • упевнитися в наявності води у водопроводі, миючих засобів та інвентарю;
 • перевірити стійкість столів, стелажів для чистого посуду;
 • перевірити наявність дерев'яної решітки під ногами;
 • перевірити відсутність звисаючих і оголених кінців електропроводки;
 • перевірити достатність освітлення робочої зони;
 • перевірити стан підлог (відсутність вибоїн, нерівностей, слизькості).

2.4. Перевірити роботу припливно-витяжної вентиляції.
2.5. При експлуатації посудомийної машини перевірити:

 • справність вентилів на підвідних магістралях;
 • відсутність підтікань в місцях з'єднань трубопроводів;
 • надійність закриття всіх струмоведучих і пускових пристроїв;
 • наявність, справність, правильну установку і надійне кріплення огорож (щитків, облицювань, кожухів і т. п.), що закривають рухомі вузли і нагріваючі поверхні посудомийної машини;
 • відсутність сторонніх предметів всередині і навколо посудомийної машини;
 • справність фіксаторів, що утримують дверцята миючої і обполіскуючої камер у верхньому положенні;
 • справність кінцевого вимикача, кінцевого мікроперемикача;
 • наявність і справність приладів безпеки, регулювання і автоматики (наявність клейма або пломби; терміни таврування приладів; знаходження стрілки манометра на нульовій позначці; цілісність скла; відсутність пошкоджень, що впливають на показання контрольно - вимірювальних приладів).

2.6. Підготувати посудомийну машину до роботи: перед включенням заповнити бачок миючим засобом, відкрити заслінку вентиляційної системи і вентилі водопостачання.
2.7. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки та інших неполадках слід негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику і приступати до роботи тільки після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати тільки ту роботу, за якою успішно пройдено навчання, не доручати виконання своєї роботи ненавченим або стороннім особам.
3.2. Застосовувати необхідне для безпечної роботи справне посудомийне обладнання, пристосування, а також спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту, передбачені відповідними типовими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту; використовувати їх тільки для тих робіт, для яких вони призначені.
3.3. Виконувати вимоги безпечного переміщення на робочому місці, в приміщенні харчоблоку, користуватися тільки встановленими проходами.
3.4. Підтримувати на робочому місці чистоту, своєчасно прибирати з підлоги воду, розсипані (розлиті) харчові відходи, жири та ін.
3.5. Не захаращувати проходи до посудомийній машині, між обладнанням, проходи до пультів управління, рубильників, шляхи евакуації та інші проходи візками з посудом.
3.6. Вентилі, крани на трубопроводах слід відкривати повільно, без ривків і великих зусиль. Неприпустимо застосовувати для цих цілей молотки, гайкові ключі та інші інструменти.
3.7. Переносити посуд, укладати його в посудомийну машину, дотримуючись запобіжних заходів.
3.8. Не застосовувати в якості сидіння випадкові предмети і обладнання.
3.9. Перед закладкою брудного посуду в посудомийну машину звільняти посуд від залишків їжі дерев'яною лопаткою або спеціальною щіткою.
3.10. Вилучати з ужитку столовий і скляний посуд, що має відколи і тріщини.
3.11. При виготовленні миючих і дезінфікуючих розчинів:

 • застосовувати тільки дозволені органами охорони здоров'я миючі засоби та дезрозчини;
 • не перевищувати встановлені концентрацію і температуру миючих розчинів (вище 50 ̊С);
 • не допускати розпилення миючих засобів і дезрозчинів, попадання їх на шкіру і слизові оболонки.

3.12. Під час роботи з використанням посудомийної машини дотримуватися вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації заводу - виготовлювача, постійно стежити за показаннями приладів автоматики і світловими покажчиками режиму роботи машини, перевіряти наявність миючого розчину в бачку (3 - 4 рази за зміну), поповнювати машину миючим засобом по мірі необхідності.
3.13. Для поповнення посудомийної машини миючим засобом відключити її кнопкою "стоп". Відкрити дверцята, зняти кришку з бачка і залити миючий засіб.
3.14. Заміну води в мийній ванні і у ванні первинного ополіскування проводити в міру забруднення. Для цього посудомийну машину зупинити, натиснувши на кнопку "стоп", вийняти перфоровані сітки і зливні пробки. Після зливу води з ванн зливні пробки встановити на місце і повторити операцію "Підготовка до роботи".
3.15. Встановлювати столовий посуд стійко, столові прилади укладати тільки в лотку.
3.16. Попереджати про майбутній пуск посудомийної машини працівників, що знаходяться поруч.
3.17. Включати і вимикати посудомийну машину сухими руками і тільки за допомогою кнопок "пуск" і "стоп";
3.18. Оглядати, регулювати, усувати виниклу несправність, витягувати застряглі предмети, залишки їжі, очищати душі і сітки у посудомийної машини можна тільки після того, як вона зупинена за допомогою кнопки "стоп", відключена пусковим пристроєм.
3.19. Під час роботи посудомийної машини не допускається:

 • знімати запобіжні щитки і кожухи;
 • відкривати дверцята миючої і обполіскуючої камер, шафи електроарматури;
 • виймати для очищення лотки-фільтри і насадки миючих і обполіскуючих душів;
 • зливати забруднену воду з ванни.

3.20. Припинити експлуатацію посудомийної машини, якщо:

 • припинена подача води, електроенергії;
 • при включенні автоматичного вимикача лампочка "мережа" не загоряється;
 • при натисканні на кнопку "пуск" посудомийна машина (програмний механізм) не включається;
 • не подається ополіскуюча вода;
 • утруднений підйом кожуха;
 • зменшилося надходження води через форсунки;
 • миючі душі при митті посуду не обертаються;
 • не працює вентиляція.

3.21. При наявності напруги (б'є струмом) на корпусі посудомийного обладнання, кожусі пускорегулювальної апаратури, виникнення стороннього шуму, запаху палаючої ізоляції, мимовільної зупинки або неправильної дії механізмів та елементів обладнання його слід зупинити (вимкнути) кнопкою "стоп" (вимикача) і відключити від електричної мережі за допомогою пускового пристрою. Повідомити про це шеф-кухареві (завідувачеві виробництвом) і до усунення несправності не включати.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Відключити посудомийну машину від електричної мережі (відключити автоматичний вимикач).
4.2. Перекрити вентилі підведення води до водонагрівача, ванни і душу струменевого очищення.
4.3. Злити воду з ванн, для чого вийняти пробки (в посудомийних машинах безперервної дії) або переливну трубу (в посудомийних машинах періодичної дії). Зняти фартухи (шторки) і промити їх у миючому розчині.
4.4. Відкрити і закріпити у верхньому положенні фіксаторами дверцята посудомийної машини. Залишки їжі з мийної камери машини видалити за допомогою щітки. Промити ванни і внутрішню частину робочої камери машини миючим розчином. Зняти і промити фільтри насосів, в разі засмічення зняти і прочистити форсунки. Водою зі шланга промити ванни і кожух. Після санітарної обробки всі вузли і деталі встановити на місце.
4.5. Стійко розмістити на місця зберігання чистий продезінфікований столовий посуд і прилади.
4.6. Вимкнути водонагрівач і закрити вентиль на водопровідній трубі.
4.7. Не проводити прибирання сміття, відходів безпосередньо руками, використовувати для цієї мети щітки, совки та інші пристосування.
4.8. Вимкнути витяжну вентиляцію.
4.9. Зняти спецодяг, ретельно вимити руки з милом, змастити їх зволожуючим кремом.
4.10. При наявності будь-яких недоліків, зауважень в роботі посудомийного обладнання повідомити завідувачу виробництвом (шеф-кухарю).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправності посудомийної машини або іншого обладнання негайно припинити його використання, а також подання до нього електроенергії, води. Повідомити про це шеф-кухарю (завідуючому виробництвом), вивісити плакат «Не включати» і до усунення несправності не допускати його включення.
5.2. При наявності напруги на контурі електрообладнання, кожусі пускорегулювальної апаратури, появі стороннього шуму, запаху палаючої ізоляції, мимовільної зупинки або неправильної дії механізмів та елементів обладнання його роботу необхідно зупинити кнопкою вимикача «Стоп» і відключити від електромережі за допомогою пускового пристрою. Проінформувати про це завідувача виробництвом (шеф-кухаря), вивісити плакат «Не включати» і до усунення несправності не допускати його включення.
5.3. В аварійній обстановці слід донести інформацію про небезпеку до всіх оточуючих. Повідомити завідувачу виробництвом (шеф-кухарю) і діяти відповідно до плану ліквідації аварії.
5.4. Припинити роботу при отриманні хоча б незначного опіку рук миючим розчином або гарячою водою, скористатися аптечкою першої допомоги і звернутися за медичною допомогою.
5.5. При отриманні травми слід невідкладно надати першу допомогу потерпілому, викликати на місце медичного працівника установи або транспортувати потерпілого в медичний пункт, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу, повідомити про подію керівнику (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.6. У разі виникнення пожежі необхідно евакуювати людей з харчоблоку, вимкнути за допомогою рубильників подачу електроенергії на електрообладнання, повідомити завідувачу виробництвом (шеф-кухарю), викликати пожежну службу за телефоном 101 і, при відсутності явної загрози життю, здійснити гасіння осередка загоряння первинними засобами пожежогасіння.
5.7. При аварії (прориві) в системі опалення, водопостачання, каналізації необхідно вивести працівників харчоблоку з приміщення, по можливості перекрити вентилі, повідомити про подію завідувачу виробництвом або шеф-кухарю.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: