Інструкція з охорони праці при роботі з мармітом

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при роботі з мармітом

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при роботі з мармітом розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці розроблена з метою запобігання фактів травмування та забезпечення безпечної роботи працівників харчоблоку при експлуатації марміту.
1.3. До самостійної роботи допускаються особи, які пройшли інструктаж з охорони праці, медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Працівник зобов'язаний мати особисту медичну книжку, в яку вносяться результати медичних обстежень, відомості про перенесені інфекційні захворювання, про здачу санітарного мінімуму.
1.5. На працівника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • рухомі частини технологічного обладнання;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищена вологість повітря;
 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • підвищена температура поверхонь обладнання;
 • ураження електричним струмом при відсутності заземлення.

1.6. У процесі роботи з мармітом повинен використовуватися наступний спецодяг і засоби індивідуального захисту: халат, фартух бавовняний, головний убір.
1.7. Працюючі зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.8. У приміщенні повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних матеріалів, призначена для термінового надання першої допомоги потерпілим при травмах.
1.9. Працівник повинен бути навчений і мати навички надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, знати місця розташування аптечки.
1.10. Працівник повинен повідомляти своєму безпосередньому керівнику про будь-яку ситуацію, що несе загрозу життю і здоров'ю людей, про будь-який нещасний випадок, про раптове погіршення стану свого здоров'я, в тому числі про появу будь-яких ознак гострого захворювання.
1.11. Працівник зобов'язаний дотримуватися встановленого в організації режиму праці та відпочинку, трудової дисципліни. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин на робочому місці або в робочий час.
1.12. Для попередження і запобігання поширенню шлунково - кишкових, паразитарних та інших захворювань працівник зобов'язаний: коротко стригти нігті; ретельно мити руки з милом перед початком роботи, після кожної перерви в роботі і зіткненні із забрудненими предметами.
1.13. Працівник, який допустив невиконання або порушення даної інструкції з охорони праці при роботі з мармітом, притягується до відповідальності згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим договором і, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи працівникові необхідно надіти санітарний одяг і взуття. Санітарний одяг застебнути на всі гудзики (зав'язати зав'язки), не допускаючи звисаючих кінців одягу, волосся прибрати під ковпак (шапочку, косинку).
2.2. Не допускається заколювати одяг шпильками, голками, тримати в кишенях одягу скляні, гострі предмети.
2.3. Перевірити роботу реле тиску марміту для перших страв шляхом попереднього закривання вентиля для води і включення в мережу. Через деякий час повинна спалахнути сигнальна лампа "немає води". Наповнити парогенератор водою і перевірити роботу поплавкового клапана. Потім включити тени парогенератора, теплової шафи і через 40 хвилин (коли марміт буде доведений до робочого стану) заповнити форми.
2.4. За допомогою повороту ручки термостата в напрямку ходу годинникової стрілки включається конфорка. Найвищий рівень розігріву конфорки досягається, коли ручка термостата знаходиться в положенні «3», а найнижчий – у положенні «1». При включенні конфорки загоряється контрольна лампочка.
2.5. Ручку термостата необхідно повертати без зусиль на кут не більше 310 градусів.
2.6. У разі виявлення порушень вимог охорони праці, які працівник самостійно усунути не може, він повинен повідомити про них безпосередньому керівнику.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.
3.2. Не доручати свою роботу ненавченим і стороннім особам.
3.3. Застосовувати необхідне для безпечної роботи справне устаткування, інвентар, пристосування та засоби індивідуального захисту, передбачені відповідними типовими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту; використовувати їх тільки для тих робіт, для яких вони призначені.
3.4. Дотримуватися правил переміщення в приміщенні і на території організації, користуватися тільки встановленими проходами.
3.5. Утримувати підлоги на шляхах прямування в чистоті, вимагати своєчасного прибирання з підлоги розсипаних (розлитих) відходів, жирів, рідин та ін.
3.6. Якщо пролився якийсь продукт, то його слід негайно видалити з усіх зовнішніх поверхонь.
3.7. Необхідно знеструмлювати апарат при його наповненні і мийці.
3.8. Ні в якому разі не допускати надлишку води і не залишати сталеву сорочку обшивки без води, навіть при простої апарату. При переливі води її надлишок видалити негайно.
3.9. При роботі з мармітом періодично перевіряти справність електропроводки і заземлюючого пристрою, при виявленні несправностей слід викликати електрика.
3.10. Працівник не повинен допускати:

 • очищення марміту із застосуванням водяного струменя або високонапірного миючого пристрою;
 • застосування під час очищення марміту металевих губок, металевих щіток або інших абразивних засобів;
 • розбирання виробу під час очитки;
 • експлуатація марміту з відкритими струмоведучими частинами електричних приладів, а також з несправним заземлюючим пристроєм;
 • зняття з апарату шарнірної кришки, при простої марміту слід тримати її закритою;
 • переміщення включеного апарату або коли в ньому знаходиться гарячий продукт;
 • роботу порожнього апарату.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Регулювання, чистку, ремонт марміту робити тільки після відключення його від електричної мережі і повного охолодження обладнання.
4.2. Очищення марміту виконується наступним чином:

 • конфорки марміту вимикаються за допомогою термостатів;
 • марміт слід залишити до повного охолодження;
 • відключити марміт від електромережі вимиканням автоматичного вимикача в електрощиті;
 • поверхні марміту очищаються мокрою ганчіркою, змоченою в теплій воді або в розчині миючого засобу;
 • після очищення слід ретельно протерти марміт сухою ганчіркою, а потім висушити.

4.3. Зняти з себе спецодяг і вимити руки з милом.
4.4. При наявності зауважень в роботі обладнання повідомити свого керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні будь-якої несправності в роботі марміту, а також при порушенні захисного заземлення його корпусу, ізоляції кабелю живлення роботу слід негайно припинити і відключити обладнання від електромережі. Повідомити про несправність безпосередньо керівнику. Роботу дозволяється відновити тільки після усунення всіх несправностей.
5.2. У разі виникнення пожежі слід негайно відключити прилад від електричної мережі, евакуювати людей з приміщення і приступити до ліквідації осередку загоряння за допомогою вогнегасника. При подальшому поширенні вогню викликати пожежну службу за телефоном 101 і повідомити про подію керівнику.
5.3. При отриманні травми необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу або транспортувати постраждалого до найближчого лікувального закладу. Проінформувати про те, що трапилося безпосереднього керівника.
5.4. У разі ураження електричним струмом слід надати потерпілому першу допомогу. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і провести непрямий масаж серця, викликати швидку медичну допомогу або організувати його транспортування у найближчий медичний заклад. Повідомити про те, що трапилося керівнику.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: