Інструкція з охорони праці для педагога-бібліотекаря

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для педагога-бібліотекаря

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для педагога-бібліотекаря розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., урахуванням вимог «Правил охорони праці для працівників бібліотек» (НПАОП 92.0-1.03-13), затверджених наказом МНС України від 12.12.2012 р. № 1398.
1.2. Дана інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи педагога-бібліотекаря школи, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях, які можуть статися в бібліотеці навчального закладу.
1.3. До самостійної роботи педагогом-бібліотекарем допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікаційним вимогам освіту, пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці, медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Працюючи бібліотекарем, необхідно дотримуватися посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених режимів праці і відпочинку.
1.5. У процесі роботи бібліотекарем можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • порушення гостроти зору при поганій освітленості робочого місця, а також зорове стомлення при тривалій роботі з документами та комп'ютером;
 • іонізуючі, неіонізуючі випромінювання і електромагнітні поля під час роботи з комп'ютером;
 • ураження електричним струмом при використанні несправних електричних приладів, оголених проводів;
 • отримані травми при падінні з висоти під час роботи з використанням драбини;
 • травмування предметами, які можуть обрушитися при необережному їх складуванні;
 • перенесення важких предметів, маса яких перевищує допустимі норми;
 • травмування за допомогою дитячих пустощів;
 • травмування при неакуратному поводженні з канцелярським приладдям.

1.6. Педагог-бібліотекар повинен дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та напрямки евакуації при пожежі. В бібліотеці обов'язково повинні бути вогнегасники.
1.7. При нещасному випадку слід негайно довести до відома адміністрації загальноосвітнього закладу; при несправності обладнання - припинити роботу і повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу).
1.8. В процесі виконання роботи необхідно дотримуватися правил носіння спецодягу, дотримуватися правил особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце.
1.9. Педагог-бібліотекар повинен пройти навчання та мати навички надання першої допомоги, знати порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації та евакуації.
1.10. Під час роботи потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
1.11. Про помічені випадки порушення вимог безпеки на робочому місці, несправностях устаткування, пристосувань і меблів педагог-бібліотекар повинен повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської роботи і не приступати до роботи до усунення несправностей.
1.12. Педагог-бібліотекар, який допустив недотримання або порушення інструкції з охорони праці для педагога-бібліотекаря, притягується до дисциплінарної відповідальності відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу і, за необхідності, піддається позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.
1.13. Педагог-бібліотекар повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Включити повністю освітлення приміщення і переконатися в справній роботі світильників. Мінімальна освітленість робочого місця повинна бути: при люмінесцентних лампах — не менше 300 лк (20 Вт/кв.м), при лампах розжарювання — не менше 150 лк (48 Вт/кв.м).
2.2. Переконатися в справності електрообладнання кабінету:

 • світильники повинні бути надійно підвішені до стелі і мати світлорозсіювальну арматуру;
 • комутаційні коробки повинні бути закриті кришками - корпуса і кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і відколів, а також оголених контактів.

2.3. Педагогу-бібліотекарю не слід самостійно усувати виявлені порушення електробезпеки.
2.4. Необхідно перевірити санітарний стан бібліотеки (читального залу), переконатися в цілісності стекол у вікнах.
2.5. Провітрити приміщення і підготувати перед початком роботи необхідний методичний і демонстраційний матеріал, обладнання.
2.6. Підготувати робоче місце, прибрати сторонні предмети і все, що може перешкоджати безпечному виконанню робіт і створити додаткову небезпеку, звільнити проходи, перевірити комплектність і справність інвентарю, ефективність роботи вентиляційних систем.
2.7. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості перебуваючих у згрупованому вигляді документів, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.8. При використанні в процесі роботи електричних приладів, комп'ютерної, демонстраційної та оргтехніки переконатися в їх справності і цілісності вхідних кабелів електричних вилок.
2.9. Температура повітря в залежності від кліматичних умов повинна становити в бібліотеці 17-21°С.
2.10. Упевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і укомплектованості її всіма необхідними медикаментами.
2.11. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) та не використовувати це обладнання і меблі в приміщеннях бібліотеки до повного усунення всіх виявлених недоліків.
2.12. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати тільки ту роботу, яка встановлена посадовими обов'язками педагога-бібліотекаря.
3.2. Дотримуватися порядку і не захаращувати робоче місце зайвими предметами, документами, підручниками і книгами.
3.3. Під час роботи потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших, не використовувати мобільний телефон.
3.4. Утримувати робоче місце необхідно в чистоті, своєчасно прибирати з підлоги розсипані (розлиті) речовини, предмети і матеріали, що впали.
3.5. Не допускається збирати сміття, осколки незахищеними руками, для цієї мети слід використовувати щітку і совок.
3.6. При роботі з використанням комп'ютера керуватися Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері, не допускати застосування несправного електричного освітлення, неробочого персонального комп'ютера, принтера, ксерокса, іншого електричного обладнання, що знаходиться в бібліотеці.
3.7.Дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютерне обладнання, оргтехніку, прилади мокрими або вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення і виключення комп'ютера, оргтехніки, ТЗН;
 • не розташовувати на обладнанні папір, речі, інші предмети,
 • не залишати включеними в електромережу без нагляду комп'ютерне обладнання, мультимедійний проектор, принтер, іншу оргтехніку.

3.8. Для підтримки здорового мікроклімату необхідно через кожні дві години роботи провітрювати приміщення бібліотеки і читального залу.
3.9. У разі відкривання віконних рам, фрамуг для провітрювання приміщень необхідно фіксувати відкриті рами з допомогою гачків, а фрамуги фіксувати на обмежувачі.
3.10. Слід дотримуватися вимог безпеки і правил експлуатації використовуваного демонстраційного обладнання (телевізора, мультимедійного проектора) згідно з технічними паспортами.
3.11. Необхідно дотримуватися методики проведення занять, режим роботи, цю інструкцію з охорони праці.
3.12. При проведенні занять в бібліотеці або навчальному кабінеті необхідно підтримувати дисципліну і порядок, уважно стежити за тим, щоб учні дотримувалися всіх вказівок педагога-бібліотекаря, забезпечити безпечне проведення навчального процесу. Не дозволяти школярам самовільно залишати місце проведення занять.
3.13. В ході роботи педагогу-бібліотекарю школи слід контролювати дотримання вимог охорони праці школярами.
3.14. Під час тривалої роботи з документами і на комп'ютері з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку познотонічного стомлення через кожну годину роботи робити невелику перерву на 10-15 хв., під час якого слід виконувати комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки.
3.15. При перенесенні тягарів дотримуватися норм гранично допустимих навантажень при підйомі і переміщенні тягарів вручну: для жінок не більше 10 кг.
3.16. Стелажі для зберігання книжкового фонду повинні бути міцними і стійкими. Відстань між стелажами повинна бути не менше 0,7м. Не захаращувати проходи між стелажами сторонніми предметами, прохід повинен бути вільним.
3.17. Педагогу-бібліотекарю школи забороняється виконувати будь-які види ремонтно-відбудовних робіт у приміщенні бібліотеки. Ремонт слід виконувати строго спеціально підготовленому персоналу.
3.18. Педагогу-бібліотекарю заборонено використовувати в приміщенні бібліотеки електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т.ін.
3.19. У процесі виконання посадових обов'язків педагог-бібліотекар повинен дотримуватися вимог даної інструкції з охорони праці, бути уважним до учнів, не відволікатися, стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних правил у навчальному кабінеті.
3.20. Педагогу-бібліотекарю не допускається під час роботи порушувати справжню інструкцію з охорони праці в школі, інші інструкції з охорони праці при виконанні робіт і роботі з обладнанням, безпосередньо під час виконання роботи користуватися мобільним телефоном.
3.21. При виникненні несправностей у роботі устаткування, небезпечної чи аварійної ситуації припинити роботу і повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) або іншій посадовій особі навчального закладу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Знеструмити всі електричні прилади, персональний комп'ютер, оргтехніку, телевізор і використовуване демонстраційне обладнання.
4.2. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, книги, підручники, а також проконтролювати винос сміття з приміщення бібліотеки.
4.3. Вимити руки з милом.
4.4. Провітрити приміщення, щільно закрити вікна, вимкнути вентиляцію.
4.5.Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.6. Упевнитися в пожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.7. Про всі потребуючі уваги недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської частини навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При виявленні несправності в роботі електрообладнання, комп'ютера або оргтехніки, з'явився сторонній шум, іскріння і запах гару, слід негайно знеструмити електроприлад від електромережі і повідомити про це адміністрації навчального закладу. Роботу дозволяється продовжувати тільки після усунення виниклої несправності.
5.3. При виникненні пожежі слід негайно евакуювати дітей з приміщення, повідомити в найближчу пожежну частину по телефону 101, директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі), після чого приступити до гасіння осередка загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.4. При отриманні травми надати собі першу допомогу або покликати на допомогу, після чого звернутися в медичний пункт навчального закладу. При отриманні травми іншою особою - надати потерпілому першу допомогу, транспортувати потерпілого в медкабінет або викликати медичного працівника на місце нещасного випадку, повідомити про даний факт директору (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.5. При раптовому погіршенні стану свого здоров'я слід довести до відома директора загальноосвітнього закладу (або іншій посадовій особі).
5.6. При виникненні аварійної ситуації в роботі водопроводу або опалювальної системи евакуювати учнів з приміщення бібліотеки та повідомити про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу), а при його відсутності – іншій посадовій особі навчального закладу.
5.7. У разі загрози або виникненні осередка небезпечного впливу техногенного характеру, терористичного акту діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС терористичного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: