Інструкція з охорони праці заступника директора з методичної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для заступника директора з методичної роботи

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з охорони праці заступника директора з методичної роботи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи працівника, який виконує обов'язки заступника директора з методичної роботи, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До роботи заступником директора з методичної роботи допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли вступний та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці в освітньому закладі, обов'язковий періодичний медичний огляд, інструктаж з пожежної безпеки, при відсутності будь-яких медичних протипоказань.
1.4. Працівник повинен мати I групу з електробезпеки, знати і дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлені режими праці і відпочинку, інструкції з охорони праці при виконанні робіт і роботи з комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою, свою посадову інструкцію, регулярно, 1 раз на рік, проходити обов'язковий медичний профілактичний огляд.
1.5. У процесі роботи на заступника директора з МР можливий вплив наступних шкідливих і небезпечних факторів:

 • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використанні несправних електричних приладів;
 • зниження гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також підвищене зорове стомлення при тривалій роботі з документами і на персональному комп'ютері (ноутбуці);
 • зниження працездатності і погіршення загального стану внаслідок перевтоми, пов'язаного з надмірною фактичною тривалістю робочого часу та (або) підвищеною інтенсивністю роботи;
 • підвищене психо-емоційне напруження;
 • травмування в приміщеннях і на території загальноосвітнього закладу за допомогою дитячих пустощів;
 • можливість отримання травми внаслідок необережного поводження з канцелярським приладдям або використання їх не за прямим призначенням;
 • іонізуючі, неіонізуючі випромінювання і електромагнітні поля під час роботи з комп'ютером і оргтехнікою.

1.6. Заступник директора з методичної роботи з метою виконання вимог охорони праці зобов'язаний:

 • дотримуватися вимог охорони праці на робочому місці;
 • мати чітке уявлення про небезпечні і шкідливі фактори, пов'язані з виконанням робіт і знати основні способи захисту від їх впливу;
 • дбати про особисту безпеку і особисте здоров'я, а також про безпеку оточуючих у процесі виконання роботи або під час знаходження на території навчального закладу;
 • здійснювати контроль виконання педагогічними працівниками правил та вимог охорони праці;
 • дотримуватися встановлених режимів праці та відпочинку, трудової дисципліни;
 • утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;
 • дотримуватися вимог пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння, аптечки першої допомоги;
 • виконувати норми і зобов'язання по охороні праці, встановлені колективним договором, угодою, трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, посадовими обов'язками;
 • користуватися обладнанням згідно інструкцій з експлуатації;
 • знати санітарно-гігієнічні умови праці та дотримуватися вимог санітарії;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • дотримуватися правил поведінки на території і в приміщеннях навчального закладу, а при пересуванні по території і в приміщеннях школи користуватися тільки встановленими проходами;
 • оперативно повідомляти директору про ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю працівників і учнів, про кожен нещасний випадок і про погіршення свого здоров'я;
 • знати необхідні номери телефонів для виклику екстрених служб (пожежно-рятувальної служби – 101, поліції-102, швидкої медичної допомоги-103 і т. д.).

1.7. Заступник директора з методичної роботи повинен пройти навчання та мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі чи іншої НС та евакуації.
1.8. У разі невиконання або порушення вимог цієї інструкції з охорони праці, працівник притягається до дисциплінарної відповідальності згідно із Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Заступник директора з методичної роботи навчального закладу повинен приходити на роботу в чистому і охайному одязі, перед початком роботи вимити руки.
2.2. Необхідно перевірити цілісність вікон в робочому кабінеті, візуально визначити справність освітлювальних приладів, вимикачів, розеток, електричної проводки.
2.3. Провести огляд санітарного стану робочого кабінету.
2.4. Перевірити безпеку робочого місця на предмет стабільного положення і справності меблів (стіл, стільці, шафи), стабільного положення документів, що знаходяться в згрупованому положенні.
2.5. Підготувати робоче місце, прибрати сторонні предмети і все, що може перешкоджати безпечного виконання робіт і створити додаткову небезпеку, звільнити проходи.
2.6. Перевірити наявність в достатній кількості і справність канцелярського приладдя, необхідних для роботи заступнику директора. Раціонально організувати своє робоче місце, привести його в порядок. Здійснити підготовку необхідної робочої документації до роботи.
2.7. Перевірити наявність аптечки першої допомоги і її укомплектованість, а також наявність і доступність засобів пожежогасіння. При закінченні терміну придатності вогнегасника необхідно здати його для перезарядки заступнику директора з адміністративно-господарської частини та отримати перезаряджений вогнегасник.
2.8. Провести наскрізне провітрювання використовуваного адміністративного кабінету.
2.9. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера (ноутбука), принтера, ксерокса заступник директора з МР повинен переконатися в їх справності і цілісності вхідних кабелів електричних вилок. Переконатися у відсутності паперу та інших предметів на корпусах комп'ютера та оргтехніки. Очистити екран комп'ютера серветкою від пилу.
2.10. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.
2.11. Про виявлені порушення вимог охорони праці, які самостійно не можна усунути, заступник директора з методичної роботи повинен повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (особі, відповідальній за охорону праці в школі) для вжиття заходів щодо їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи заступник директора з методичної роботи повинен бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
3.2. Заступник директора з МР повинен контролювати дотримання вимог і правил охорони праці та пожежної безпеки педагогічними працівниками навчального закладу в процесі спільної з ними діяльності.
3.3. Необхідно утримувати робоче місце в чистоті і порядку, дотримуватися санітарно-гігієнічні норми і правила особистої гігієни. Не захаращувати робоче місце і проходи до нього документацією, папками, обладнанням.
3.4. У разі відкривання віконних рам, фрамуг для провітрювання робочого кабінету необхідно фіксувати відкриті рами з допомогою гачків, а фрамуги фіксувати на обмежувачі.
3.5. Під час роботи за комп'ютером з принтером, ксероксом, мультимедійним проектором дотримуватися правил експлуатації даного обладнання.
3.6. Користуватися при роботі тільки справною комп'ютерною технікою, ТЗН, оргтехнікою.
3.7. У процесі роботи дотримується режимів праці та відпочинку.
3.8. Щоб уникнути травмування не допускається:

 • торкатися до відкритих і неогороджених струмоведучих частин комп'ютерного обладнання та оргтехніки, мультимедійного проектора, до оголених або з пошкодженою ізоляцією проводів;
 • згинати і защемляти електричні з'єднувальні кабелі, дроти (шнури);
 • залишати без нагляду включені електроприлади.

3.9. При роботі з комп'ютером і оргехнікою необхідно дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не включати до електромережі і не відключати прилади мокрими і вологими руками;
 • дотримуватися послідовність включення і виключення комп'ютера, оргтехніки, мультимедійного проектора, не порушувати технологічні процеси;
 • не залишати включеними в електромережу електрообладнання та прилади без нагляду;
 • не пересувати включений в електричну мережу комп'ютер, принтер та іншу оргтехніку, мультимедійний проектор;
 • не складати на обладнання папір, речі та інші предмети;
 • не проводити вимикання пристроїв ривком за шнур живлення;
 • не намагатися виконати ремонт включеного в мережу електрообладнання.

3.10. При роботі на персональному комп'ютері екран монітора повинен знаходитися від очей користувача на відстані 600-700 мм з урахуванням розмірів символів тексту, але не ближче 500 мм.
3.11. Щоб освітлення не створювало сліпучих відблисків на моніторі, комп'ютер повинен бути розташований так, щоб пряме світло не потрапляло на екран. Необхідно забезпечити відсутність додаткових відблисків і збереження чіткості, яскравості і контрастності зображення на моніторі, інакше при роботі з монітором будуть швидко втомлюватися очі.
3.12. При тривалій роботі з документами і на персональному комп'ютері з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії через кожну годину безперервної роботи заступник директора з методичної роботи повинен робити невелику перерву на 10-15 хвилин, під час якої виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультхвилинки.
3.13. Для підтримки здорового мікроклімату слід через кожні 2 год роботи провітрювати робочий кабінет; відкриваючи фрамугу, бути обережним при фіксуванні її у відкритому стані. Наскрізне провітрювання кабінету особливо необхідно після тривалої роботи комп'ютерної та оргтехніки в ньому.
3.14. Щоб уникнути можливості виникнення пожежі не можна допускати скупчення паперового пилу на конструктивних елементах копіювально-розмножувальної техніки.
3.15. Щоб уникнути травмування рук при прошивці документів необхідно дотримуватися обережності при роботі з голкою, шилом, ножицями.
3.16. При недостатній освітленості робочого місця для додаткового освітлення необхідно використовувати настільну лампу.
3.17. При пересуванні слід звертати увагу на нерівності і слизькі місця на території і в приміщеннях навчального закладу, обходити їх і остерігатися падіння.
3.18. Стежити за протипожежним станом робочого кабінету, не користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю, відкритим вогнем.
3.19. Не допускається заступнику директора під час роботи порушувати цю інструкцію з охорони праці, інші інструкції з охорони праці та пожежної безпеки в школі. Заборонено приховування фактів травмування учнів і працівників освітнього закладу.
3.20. При виникненні несправностей в роботі комп'ютерного обладнання або оргтехніки, мультимедійного проектора припинити роботу і знеструмити їх, повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) навчального закладу.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Після закінчення роботи заступнику директора з методичної роботи необхідно вимкнути всі електрообладнання, електроприлади і знеструмити їх відключенням з електромережі.
4.2. Уважно оглянути робоче місце і кабінет, привести його в порядок. Прибрати з робочого столу документацію, носії інформації (компакт-диски, флешки і т.п.) у відведені для зберігання місця.
4.3. Упевнитися в пожежній безпеці робочого кабінету, провітрити його. Упевнитися, що протипожежні правила в кабінеті дотримані.
4.4. Привести себе в порядок, вимити руки з милом.
4.5. Повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської роботи про всі несправності комп'ютерного обладнання та оргтехніки, мультимедійного проектора, меблів і інші недоліки, помічені під час виконання роботи.
4.6. Повідомити безпосередньо спеціалісту з охорони праці про недоліки, що впливають на безпеку і охорону праці, помічених під час виконання роботи.
4.7. Закрити вікна, перекрити воду і вимкнути світло.
4.8. При відсутності недоліків закрити приміщення на ключ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не приступати до роботи при поганому самопочутті або раптової хвороби.
5.2. У випадку виникнення несправності в роботі персонального комп'ютера, принтера, мультимедійного проектора або інших приладів (сторонній шум, дим, іскріння і запах гару) слід негайно вимкнути електроприлад від електричної мережі і повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини з метою здійснення ремонту або заміни обладнання. Продовжувати роботу з даним обладнанням допускається тільки після повного усунення виниклої несправності.
5.3. Заступник директора з методичної роботи не слід самому усувати технічні неполадки використовуваного електрообладнання та електроприладів.
5.4. При виникненні пожежі:

 • припинити роботу;
 • у разі загоряння електромереж та електричного обладнання (електроприладів) слід їх знеструмити;
 • вивести працівників з кабінету в безпечну зону;
 • невелике загоряння загасити за допомогою первинних засобів пожежогасіння, в іншому випадку задіяти вручну АПС, викликати пожежну службу по телефону 101 і довести до відома директора загальноосвітнього закладу;
 • при відсутності небезпеки для життя здійснювати ліквідацію пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

5.5. При використанні вогнегасників не можна направляти в бік людей струмінь вуглекислоти і порошку. При користуванні вуглекислотним вогнегасником щоб уникнути обмороження не братися рукою за розтруб вогнегасника. При загорянні електрообладнання для його гасіння слід застосовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники.
5.6. В інших аварійних ситуаціях (поломки систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та ін), що створюють перешкоди виконанню робіт, зупинити роботу і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частии.
5.7. При нещасному випадку (травмі) слід:

 • надати першу допомогу потерпілому, викликати медичного працівника навчального закладу або транспортувати потерпілого в медпункт. Якщо необхідно, викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103;
 • доповісти про подію безпосередньому директору школи;
 • якщо нещасний випадок стався безпосередньо з заступником директора з МР, йому слід покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, повідомити про це директору або попросити зробити це кого-небудь з оточуючих. При нещасних випадках слід забезпечити до початку розслідування збереження обставин, якщо це не несе загрози життю і здоров'ю людей і не загрожує аварією.

5.8. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру, погрози або приведення у виконання терористичного акту слід керуватися відповідними інструкціями і прийнятим Порядком дій.
5.9. Заступник директора з методичної роботи зобов'язаний сповістити безпосередньо директора освітнього закладу про будь-яку ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю учнів і працівників загальноосвітнього закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: