Інструкція з охорони праці при роботі з газонокосаркою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при роботі з газонокосаркою

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з охорони праці при роботі з газонокосаркою розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці при роботі з газонокосаркою поширюється на всіх працівників загальноосвітнього закладу, що працюють з даним приладом.
1.3. До самостійної роботи з газонокосаркою мають допуск особи не молодше 18 років, що пройшли обов'язковий медичний огляд, пройшли вступний та первинний інструктаж з охорони праці, навчання та стажування на робочому місці. До роботи з електричною газонокосаркою допускаються особи, які мають групу з електробезпеки не нижче II.
1.4. Під час здійснення роботи з газонокосаркою співробітник установи зобов'язаний:
1.4.1. Виконувати тільки той вид робіт, які визначені робочою інструкцією.
1.4.2. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку установи.
1.4.3. Правильно використовувати засоби індивідуального та колективного захисту.
1.4.4. Дотримуватися всіх вимог охорони праці на території установи.
1.4.5. Слід терміново сповіщати свого безпосереднього керівника про будь-які ситуації, що виникли, які можуть загрожувати життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок або про погіршення стану власного здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого професійного захворювання (отруєння).
1.4.6. Працівникові необхідно вміти надавати першу допомогу постраждалим при ураженні електричним струмом і при будь-яких інших травмах і гострих захворюваннях.
1.4.7. Необхідно вміти правильно використовувати первинні засоби пожежогасіння.
1.5. У процесі виконання робіт з газонокосаркою можливий вплив на співробітника наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • рухомі машини і механізми;
 • висока напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
 • підвищений рівень шуму і вібрації при роботі з газонокосаркою;
 • підвищена або знижена температура повітря при роботі;
 • висока вологість і надмірна загазованість повітря робочої зони;
 • гострі кромки робочих інструментів і обладнання;
 • поява на території вибухонебезпечних, пожежонебезпечних і отруйних речовин;
 • шкідливі речовини (оксид і діоксид вуглецю);
 • відлітаючі шматочки грунту, гілок при роботі газонокосарки;
 • надмірні фізичні перевантаження при роботі.

1.6. У разі отримання травми або нездужання слід негайно зупинити виконання роботи, доповісти про це своєму безпосередньому керівникові і звернутися за допомогою до найближчого медичного закладу.
1.7. За невиконання положень інструкції з охорони праці при роботі з газонокосаркою винний притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи з газонокосаркою

2.1. Необхідно надіти на себе спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту.
2.2. Слід перевірити і переконатися в справності газонокосарки, інструменту, пристосувань і засобів захисту.
2.3. Про всі недоліки і несправності газонокосарки, пристосувань і засобів захисту, виявлених при огляді, слід доповісти керівнику робіт для вжиття заходів до їх усунення.
2.4. Перед початком роботи необхідно провести візуальний огляд газонокосарки:
2.4.1. Необхідно перевірити надійність кріплення і правильність заточування ножа.
2.4.2. Перевірити справний стан і надійність кріплення захисного кожуха.
2.4.3. Слід провести огляд системи живлення двигуна газонокосарки:

 • горловина бензобака повинна бути закрита пробкою, бак повинен бути надійно прикріплений до корпусу газонокосарки, ручка крана повинна надійно фіксуватися в двох положеннях, що мають чіткі написи "Відкрито - Закрито";
 • місця з'єднання крана з бензобаком і відходить патрубком, а також сальник ручки крана не повинні пропускати паливо;
 • ручка управління дроселем повинна переміщатися плавно, без заїдання і відчутного люфту;
 • усмоктувальна трубка карбюратора повинна бути обладнана повітряним фільтром;
 • експлуатація двигуна газонокосарки без повітряного фільтра, передбаченого заводом-виробником, категорично заборонена;
 • приймальня труба глушника і сам глушник газонокосарки не повинні мати тріщин, розривів металу і наскрізної корозії;
 • вихлоп відпрацьованих газів повинен бути спрямований таким чином, щоб струмінь , який виходить при роботі двигуна, не обдував руки співробітника і не забруднював зони його дихання.

2.4.4. Слід провести огляд системи запалювання газонокосарки:

 • в системі запалювання газонокосарки підлягають щоденному огляду провід високої напруги, його наконечник і кнопка зупинки двигуна;
 • провід високої напруги повинен бути одним кінцем щільно закріплений в ізолюючої втулки магнето, а інший його кінець повинен бути армований спеціальним наконечником, що містить опір для придушення радіоперешкод;
 • пробний запуск газонокосарки повинен бути здійснений відповідно до інструкції заводу-виготовлювача.

2.5. Під час роботи двигуна газонокосарки не повинно бути сторонніх шумів і стукотів; двигун повинен міняти число обертів відповідно до положення ручки "газу" і при цьому не давати спалахів в карбюратор або глушник.
2.6. Для живлення електричних газонокосарок слід уздовж газонів, на яких будуть виконуватися роботи по скосу трави, встановити штепсельні роз'єми. Штепсельні вилки повинні мати заземлюючий контакт, що забезпечує випереджаюче підключення заземлення до корпусу газонокосарки щодо подачі напруги живлення і більш пізніше його відключення при виключенні.
2.7. Кількість і місця розташування штепсельних роз'ємів необхідно визначати виходячи з того, що довжина кабелю, що з'єднує електричну газонокосарку зі штепсельним роз'ємом, не повинна перевищувати 150 м, для чого повинен бути передбачений кабельний барабан з ємністю.
2.8. Для підключення штепсельних роз'ємів повинна бути прокладена спеціальна лінія, яка повинна отримувати електроживлення від окремого автомата. Після завершення робіт з використанням газонокосарки, лінія повинна бути знеструмлена шляхом відключення автомата. Місце установки автомата вибирається таким чином, щоб виключалася можливість його включення сторонніми людьми.
2.9. Електричний кабель, що з'єднує газонокосарку з живильною лінією, не повинен мати механічних пошкоджень зовнішньої оболонки.
2.10. У місцях введення повинна бути повністю усунена можливість стирання і пошкодження оболонки електричного кабелю. Струмопровідні частини повинні бути недоступні для випадкового дотику.
2.11. Технологічні процеси косіння газонів повинні здійснюватися відповідно до правил технічної експлуатації використовуваних газонокосарок, з дотриманням вимог, що забезпечують захист працівників від впливу шкідливих і небезпечних факторів.
2.12. Перед початком виконання робіт працівник освітнього закладу, що обслуговує газонокосарку, повинен бути попередньо проінструктований про специфічні особливості косіння конкретного газону.
2.13. Безпосередньо перед початком косіння трави необхідно провести зовнішній огляд ділянки і видалити всі сторонні предмети (камені, скло, гілки), які знаходяться на ній.
2.14. Перебування сторонніх осіб на ділянці косіння заборонено.

3. Вимоги безпеки під час роботи з газонокосаркою

3.1. Починати косіння газону необхідно таким чином, щоб виключити можливість засмічення проїзної частини, пішохідних доріжок та інших територій установи скошеною травою. Для цього перші 1-2 проходи слід виконувати в такому напрямку, щоб викид скошеної трави відбувався всередину газону.
3.2. Для в'їзду газонокосарки на газон через бордюр необхідно використовувати спеціально виготовлені з урахуванням місцевих умов настили.
3.3. Під час переміщення газонокосарки з однієї ділянки території установи на іншу слід відключати ріжучий апарат газонокосарки і встановлювати його в транспортне положення.
3.4. Ніж ріжучого апарату газонокосарки необхідно очищати від трави за допомогою спеціальних щіток. Очищати деталі ріжучого апарату газонокосарки руками забороняється.
3.5. Не допускається застосовувати газонокосарки, обладнані механічним двигуном, для скошування газонів на висоту менше 2 см.
3.6. Не дозволяється застосовувати газонокосарку для косіння трави, висота якої більше 20 см.
3.7 Не дозволяється курити під час заправки газонокосарки паливом, а також під час роботи газонокосарки.
3.8. Якщо в процесі косіння трави будуть виявлені які-небудь відхилення від нормальної роботи (сторонні стуки, підвищена вібрація і т.д.), то двигун газонокосарки повинен бути негайно зупинений.
3.9. Не дозволяється виконувати ремонтні і регулювальні (крім регулювання карбюратора) роботи при працюючому двигуні газонокосарки.
3.10. У разі випадкового пошкодження кабелю електричної газонокосарки необхідно терміново припинити виконання роботи і знеструмити газонокосарку шляхом відключення штепсельного роз'єму.
3.11. У процесі виконання робіт з газонокосаркою забороняється:

 • натягувати і перегинати електричний кабель;
 • передавати газонокосарку стороннім особам;
 • здійснювати роботи поблизу від людей і тварин;
 • виконувати роботи під час дощу;
 • залишати газонокосарку без нагляду;
 • чистити і обслуговувати газонокосарку без відключення її від електричної мережі.

3.12. Працівникові слід уважно стежити за тим, щоб електричний шнур не потрапив під ножі газонокосарки.
3.13. Під час проведення робіт з використанням газонокосарки дотримуватися інструкції з пожежної безпеки на території установи.

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт з газонокосаркою

4.1. Необхідно привести в належний порядок робочу територію, газонокосарку, інструменти і пристосування, знеструмити електричну газонокосарку, здійснити її очищення від трави та бруду.
4.2. Доставити газонокосарку, робочий інструмент і пристосування до основного місця роботи.
4.3. Після прибуття до основного місця роботи, зняти з себе спецодяг, спецвзуття та вимити руки з милом.
4.4. Доповісти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені під час роботи з газонокосаркою та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварій та ситуацій, які можуть призвести до нещасних випадків при використанні газонокосарки, слід:
5.1.1. Негайно зупинити виконання роботи і оповістити про це керівника робіт.
5.1.2. Під керівництвом керівника робіт екстрено вжити всіх можливих заходів, спрямованих на усунення причин аварій або ситуацій, які можуть призвести до нещасних випадків.
5.1.3. При перегріві двигуна газонокосарки слід зупинити його і дати можливість охолонути. Охолоджувати двигун водою не дозволяється.
5.1.4. При появі стуку, вібрації, зміни характерного шуму, появи запаху гару або диму необхідно негайно відключити газонокосарку.
5.2. У разі виникнення пожежі, задимлення необхідно:
5.2.1. Оперативно доповісти про це по телефону 101 в пожежну охорону, поінформувати всіх співробітників установи і оповістити про те, що трапилося свого безпосереднього керівника.
5.2.2. Знеструмити електроживлення газонокосарки.
5.2.3. Приступити до ліквідації пожежі первинними засобами пожежогасіння, якщо це не пов'язано з ризиком для життя.
5.3. При нещасному випадку слід:
5.3.1. Екстрено надати першу допомогу потерпілому і при необхідності організувати його транспортування до найближчої лікувальної установи.
5.3.2. Вжити екстрених заходів, спрямованих на запобігання розвитку аварійної або іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших осіб.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: