Інструкція з охорони праці для сторожа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для сторожа

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для сторожа школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці для сторожа поширюється на всіх працівників закладу, що виконують обов'язки сторожа установи.
1.3. До самостійної роботи сторожа можуть бути допущені тільки особи:

 • не молодше 18 років, які успішно пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд, за результатами якого протипоказань для виконання даного виду робіт не виявлено;
 • які пройшли навчання безпечним прийомам і методам праці за встановленою в установі програмі і необхідну перевірку знань вимог охорони праці;
 • пройшли вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці.

1.4. Небезпечними факторами при виконанні роботи сторожа є:

 • фізичні фактори (небезпечні значення напруги в електричної мережі і обладнанні, що використовується для роботи; скло; гострі і важкі предмети; вогнепальна та холодна зброя);
 • хімічні фактори: засоби хімічного захисту і нападу;
 • психофізіологічні чинники: напруга і зниження концентрації уваги; паніка; вороже налаштовані відвідувачі і зловмисники).

1.5. Про всі виявлені несправності обладнання, порушення цілісності шибок, захисних грат, замків і запорів, огорожі території школи сторож повинен негайно повідомляти заступнику директора з АГЧ, а в разі його відсутності - чергового адміністратора, а потім зафіксувати їх в журналі заявок і змінному журналі.
1.6. Сторож школи повинен добре знати принциповий пристрій і умови безпечної експлуатації обладнання та інструментів, спеціальних засобів, необхідних йому в роботі.
1.7. Сторож-вахтер зобов'язаний не допускати проникнення на територію школи в неробочий час сторонніх осіб.
1.8. Сторож школи зобов'язаний неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, знати, де розташовані первинні засоби пожежогасіння.
1.9. Сторож повинен знати всі положення даної інструкції, інші інструкції з охорони праці при виконанні робіт.
1.10. Сторожу необхідно знати розташування медичної аптечки для надання першої допомоги потерпілим.
1.11. Згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженого наказом від 16.04.2009 р. № 62, сторожу видається:

 • костюм; черевики;
 • додатково: плащ з капюшоном; куртка утеплена; штани утеплені; чоботи; кожух; шапка; рукавиці.

1.12. В процесі виконання своєї роботи сторож освітнього закладу зобов'язаний виконувати вимоги правил застосування засобів індивідуального та колективного захисту, дотримуватися всіх вимог даної інструкції, правил особистої гігієни, підтримувати чистоту на своєму робочому місці.
1.13. Сторож повинен знати способи повідомлення спецслужбам і адміністрації школи про всі позаштатні ситуації.
1.14. Забороняється спати на робочому місці під час чергування.
1.15. Забороняється вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Палити в приміщеннях та на території закладу забороняється.
1.16. За винне порушення вимог даної інструкції з техніки безпеки для сторожа працівник несе особисту відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

2. Вимоги безпеки для сторожа перед початком роботи

2.1. Перед початком виконання робіт сторожу школи необхідно ознайомитися з записами в змінному журналі, всі неясні питання з'ясувати у змінника і безпосереднього керівника - заступника директора з АГЧ (завгоспа).
2.2. Слід перевірити комплектність, справність необхідного для виконання посадових обов'язків обладнання і пристосувань, переконатися в наявності і справності засобів індивідуального захисту, спеціальних засобів, які знадобляться під час роботи, надіти спецодяг і спецвзуття (якщо вони передбачені).
2.3. Провести огляд ввіреній під охорону території, переконатися в цілісності огорожі території, сигналізаційних пристроїв, телефону, наявність охороняємої техніки, обладнання та приміщень. Переконатися в справності запорів на воротах і в приміщеннях.
2.4. Перевірити наявність і справність протипожежного інвентарю та медичної аптечки.
2.5. Про всі виявлені під час перевірки недоліки і несправності слід негайно повідомити інженеру з охорони праці та заступнику директора із забезпечення безпеки, а в разі їх відсутності - черговому адміністратору і директору школи, зробити запис в журналі реєстрації заявок та змінному журналі.
2.6. Перед початком виконання робіт на новій ділянці сторожу слід пройти додатковий інструктаж з охорони праці при роботі на ньому.
2.7. На початку зміни слід привести робоче місце в безпечний стан, прибрати зайві предмети і матеріали, звільнити проходи і переконатися в достатності освітлення. Освітлювальні прилади необхідно регулювати так, щоб освітлення було достатнім, але не сліпило очі.
2.8. Не замінювати самостійно перегорілі освітлювальні лампи і усувати будь-які виниклі несправності в електричних пристроях.
2.9. Не приступати до роботи в разі виявлення невідповідності робочого місця встановленим в даному розділі вимогам, а також при відсутності можливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії в повній мірі.

3. Вимоги безпеки під час роботи сторожа

3.1. Сторож школи повинен дотримуватися вимог цієї інструкції та інших інструкцій з охорони праці на робочому місці.
3.2. Сторож школи зобов'язаний:

 • постійно перебувати на території, що охороняється їм (у приміщенні);
 • періодично здійснювати огляд території, що охороняється;
 • про всі виявлені порушення слід повідомляти заступнику директора із забезпечення безпеки, вживши заходів до порушників (при необхідності - повідомляти в поліцію);
 • при виявленні загоряння - необхідно негайно вжити заходів до його усунення власними силами, викликати пожежну команду (при необхідності), повідомити заступнику директора із забезпечення безпеки;
 • в разі виникнення раптового захворювання або нещасного випадку повідомити заступнику директора школи щодо забезпечення безпеки або заступнику директора з АГЧ;
 • про всі виявлені під час чергування зауваженнях і пригоди робити запис в журналі;
 • під час розмови зі сторонніми особами (особливо в неробочий час) слід розташовуватися до них обличчям і не підходити до них близько,
 • при виявленні спроб проникнення сторонніх осіб на територію, що охороняється, сторож зобов'язаний досить голосно попередити порушників про неприпустимість їх дій і настояти на тому, щоб вони покинули територію школи.
 • при отриманні відмови від сторонніх осіб на пропозицію покинути територію, що охороняється, сторож школи негайно повинен по телефону і іншим засобам зв'язку викликати поліцію, а потім повідомити про подію заступнику директора із забезпечення безпеки;
 • при наявності у порушників автомототранспорту слід записати або запам'ятати марку, колір і державний номер автомототранспорту;
 • необхідно виконувати тільки ту роботу, яка була йому доручена, і по виконанню якої ним було отримано інструктаж з охорони праці.

3.3. Під час роботи сторожу забороняється:

 • залишати місце чергування, або доручати його охорону іншим особам;
 • зберігати в сторожовому приміщенні запасні частини, інструмент, паливно-мастильні матеріали та інші сторонні предмети, застосовувати для освітлення та опалення небезпечні і несправні прилади;
 • пускати на територію школи на нічліг сторонніх осіб;
 • вживати під час чергування алкогольні напої та наркотики;
 • підходити на близьку відстань до порушників, а в неробочий час - до будь-яких сторонніх осіб;
 • використовувати обладнання, робота на якому не входить в посадові обов'язки;
 • доторкатися до пошкоджених або несправних вимикачів, штепсельних розеток, вилок, до проводів з ізоляцією з видимими дефектами, до відкритих струмоведучих частин обладнання;
 • працювати в умовах поганої видимості (густий туман, хуртовина, при відсутності освітлення в темний час доби);
 • заставляти проходи, проїзди, дверні прорізи будь-якими сторонніми предметами;
 • заходити і протягувати руки за огорожі як діючого, так і бездіяльного в даний момент обладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи сторожа школи

4.1. Після закінчення роботи сторож школи повинен:

 • навести порядок на своєму робочому місці, інструменти, пристосування, інвентар слід прибирати в відведені для них місця зберігання;
 • зняти спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту, помістити їх в гардероб (відведене місце зберігання);
 • вимкнути з мережі живлення всі споживачі електричного струму і електрообладнання, яке не буде в подальшому використовуватися;
 • викинути сміття і інші відходи, що утворилися в спеціальні, відведені місця;
 • про всі виявлені несправності і відхилення від нормального стану об'єкта охорони слід повідомити заступнику директора з АГЧ і зробити відповідний запис у журналі заявок і в змінному вахтовому журналі;
 • перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки;
 • упевнитися в пожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.

4.2. У разі, якщо сторож чергової зміни на роботу не з'явився, сторож, чия зміна підійшла до кінця, зобов'язаний довести до відома заступника директора по забезпеченню безпеки, директора школи і продовжувати виконання своїх обов'язків до особливого розпорядження заступника директора з АГЧ (завгоспа) або ж директора освітнього закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При пригодах, пов'язаних з виникненням аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення тощо), які можуть спричинити за собою травмування та (або) отруєння школярів і (або) співробітників навчального закладу, сторож зобов'язаний відключити несправне обладнання і негайно повідомити про це заступнику директора із забезпечення безпеки, інженеру з охорони праці або черговому адміністратору школи.
5.2. У разі наявності постраждалих серед школярів і (або) співробітників сторожу слід негайно звернутися до шкільної медичної сестри (використовуючи засоби зв'язку), а при необхідності надати першу допомогу.
5.3. При ураженні учнів і (або) працівників електричним струмом вжити заходів щодо їх звільнення від дії струму тільки шляхом відключення електроживлення і до появи лікарської допомоги надати, при необхідності, потерпілому першу допомогу.
5.4. У разі виникнення загоряння обладнання слід вимкнути живлення, повідомити в пожежну охорону і керівнику, після чого приступити до гасіння пожежі наявними засобами відповідно до вимог інструкції про заходи пожежної безпеки.
5.5. При відчутті запаху газу або виявлення прориву трубопроводів (водопостачання, каналізації, опалення та ін.) Викликати по телефону відповідну спеціалізовану аварійну бригаду.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: