Інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
При проведенні масових заходів

1. Загальні вимоги охорони праці при проведенні масових заходів

1.1. Дія інструкції з охорони праці при проведенні масових заходів поширюються на всіх працівників дошкільного навчального закладу, які здійснюють заходи у приміщеннях з масовим перебуванням людей (дітей, батьків).
1.2. До проведення масових заходів допускаються особи, які:

 • не молодші 18 років, в обов'язковому порядку пройшли періодичний медичний огляд та не мають медичних протипоказань для здійснення роботи в дошкільному навчальному закладі;
 • мають, як правило, спеціальну освіту або відповідний досвід роботи;
 • ознайомилися з інструкціями та пройшли інструктаж на робочому місці;
 • ознайомилися зі змістом інструкцій з експлуатації використовуваного устаткування і пристосувань у приміщеннях з масовим перебуванням дітей, вивчили цю інструкцію.

1.3. Працівник ДНЗ зобов'язаний неухильно дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму діяльності дитячого садка, вимог інструкції з охорони праці при проведенні масових заходів. Час і місце проведення масових заходів має визначатися наказом по ДНЗ.
1.4. Факторами, які можуть нести небезпеку при проведенні масових заходів, виступають наступні:

 • фізичні (несправне обладнання та інвентар; небезпечна напруга в електромережі; вентиляційна система);
 • хімічні (пил);
 • психофізіологічні (емоційні навантаження; стан паніки або тривоги).

1.5. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю, сантехнічного обладнання, меблів, вікон, вентиляційної системи співробітник дитячого садка зобов'язаний негайно донести інформацію до чергового адміністратора, а в разі його відсутності - завідувачу дитячого садка або завгоспу, крім того, слід занести запис у журнал заявок.
1.6. Приміщення, які використовуються для проведення масових заходів, повинні мати не менше двох евакуаційних виходів, рух до яких позначається світловими покажчиком з написом «Вихід», забезпечені первинними засобами для гасіння пожеж (не менше двох вогнегасників), обладнані автоматичною системою пожежної сигналізації та припливно-витяжною вентиляцією.
1.7. Килими, килимові доріжки та інші покриття для підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням людей необхідно надійно кріпити до підлоги.
1.8. Заборонено зменшення ширини проходів між рядами стільців і розміщення в проходах додаткових крісел, стільців та інших предметів.
1.9. Заборонено заповнення приміщень людьми понад встановлених норм.
1.10. Усі віконні отвори приміщень, в яких проводяться масові заходи або не повинні бути заґратовані, або повинні мати розсувні решітки, які під час проведення заходу не можна закривати на ключ.
1.11. У приміщенні, в якому проходять масові заходи, крім організаторів, повинні постійно бути присутні як мінімум два чергових співробітника дитячого садка.
1.12. Працівник ДНЗ зобов'язаний знати місця розташуванн первинних засобів пожежогасіння, а також правила користування ними; знати місце знаходження аптечки.
1.13. Процедура проведення інструктажу дітей з техніки безпеки відбувається на підставі наказу по дошкільному навчальному закладу про проведення конкретного заходу.
1.14. Про виникнення нещасного випадку з учасниками масового заходу, організатори заходу зобов'язані негайно поінформувати керівника, чергового адміністратора та медичну сестру дитячого садка. За необхідності, самостійно надати долікарську допомогу.
1.15. За навмисне порушення цієї інструкції з охорони праці при проведенні масових заходів, працівник ДНЗ буде нести персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед проведенням масового заходу

2.1. Перевірити (візуально) справність електричної проводки, обладнання та інвентарю, сантехнічного обладнання, вентиляційної системи, меблів; цілісність скла на вікнах.
2.1. Перевірити правильність установки обладнання та справність інвентарю, здійснити необхідні зміни з метою виключення можливості отримання травм.
2.3. Провести інструктаж вихованців дитячого садка з техніки безпеки.
2.4. Здійснити ретельну перевірку приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і правильному функціонуванні первинних засобів пожежогасіння, телефонного зв'язку і пожежної автоматики.
2.5. Забезпечити контроль проведення провітрювання приміщення та вологого прибирання.
2.6. У разі виявлення несправності обладнання та інвентарю, співробітник зобов'язаний негайно сповістити завгоспа, а за його відсутності – чергового адміністратора, а також внести відповідний запис у зошит заявок.
2.7. Заборонити дітям вхід до приміщення, якщо виявлені невідповідності приміщення, обладнання і використовуваного інвентарю встановленим у цьому розділі вимогам, а також при неможливості виконання зазначених у розділі підготовчих дій для роботи.

3. Вимоги охорони праці під час проведення масового заходу

3.1. В ході проведення масового заходу необхідно забезпечити дотримання цієї інструкції з охорони праці при проведенні масових заходів у ДНЗ, правил експлуатації устаткування та інвентарю, електроосвітлення.
3.2. Працівник зобов'язаний:

 • підтримувати порядок і чистоту в приміщенні;
 • контролювати дотримання дітьми правил поведінки в ДНЗ;
 • дотримуватися вимог пожежної безпеки.

3.3. Під час проведення заходу суворо заборонено:

 • скупчення невикористаного обладнання та інвентарю в приміщенні;
 • заповнення приміщення людьми вище встановлених норм;
 • застосування для прикраси приміщення саморобних електричних гірлянд, іграшок з легкозаймистих матеріалів, вати;
 • використання відкритого вогню (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні, хлопавки, петарди тощо), створення світлових ефектів із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати займання;
 • одягання дітей у костюми з легкозаймистих матеріалів;
 • повне вимкнення електричного освітлення;
 • закриття на замок евакуаційних виходів та ґрат на вікнах;
 • вимикання світлових покажчиків «Вихід»;
 • залишення вихованців без нагляду.

3.4. При відкриванні вікон необхідно стежити за відсутністю протягів, які можуть спричинити розбиття скла.

4. Вимоги охорони праці після закінчення масового заходу

4.1. Після закінчення масового заходу в обов'язки працівника входить:

 • забезпечення організованого виходу дітей із приміщення;
 • приведення обладнання і використовуваних засобів у початковий стан;
 • транспортування використовуваного інвентарю та обладнання до спеціальних місць, призначених для їх зберігання;
 • перекриття кранів;
 • закриття вікон;
 • відключення освітлення;

4.2. У разі виявлення несправності меблів, обладнання, вентиляційної системи, порушення цілісності вікон, інформувати про це завгоспа, а за його відсутності – завідувача ДНЗ, внести запис до журналу заявок.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, прорив водопровідних труб, задимлення, поява сторонніх запахів та ін.), які можуть призвести до отримання травм і (або) отруєння дітей, працівник зобов'язаний негайно, не допускаючи паніки, вивести з приміщення вихованців ДНЗ, керуючись при цьому схемою евакуації і дотримуючись поряду; інформувати про інцидент, що стався, завгоспа, а в разі його відсутності – чергового адміністратора ДНЗ.
5.2. У разі появи постраждалих серед дітей, потрібно звернутися до медичної сестри, а при екстреній необхідності, самостійно надати долікарську допомогу.
5.3. Якщо станеться спалах, співробітник повинен відключити живлення, без паніки евакуювати дітей у відповідності з наявною схемою, повідомити про подію до пожежної охорони та безпосередньому керівникові, після чого оперативно приступити до гасіння пожежі наявними засобами.

6. Прикінцеві положення інструкції

6.1. Перевірка та перегляд інструкції з охорони праці при проведенні масових заходів у дошкільному навчальному закладі здійснюється з періодичністю один раз на 5 років.
6.2. Інструкцію з охорони праці при проведенні масових заходів необхідно достроково переглянути в наступних випадках:

 • при внесенні доповнень і поправок до міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
 • при будь-яких змінах умов праці в конкретному приміщенні;
 • при впровадженні нової техніки і (або) технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, що сталися, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • на вимогу представників органів інспекції праці.

6.3. Якщо по закінченні п'яти років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови праці не піддавалися змінам, то її дія може бути продовжена на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасні зміни і доповнення, а також перегляд цієї інструкції покладено на відповідального з охорони праці в ДНЗ.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: