Інструкція з охорони праці для бухгалтера

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для бухгалтера

1. Загальні положення безпеки для бухгалтера

1.1. Інструкція з охорони праці для бухгалтера розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Дана інструкція з охорони праці встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи працівника, виконуючого обов'язки бухгалтера в навчальному закладі, а також порядок його дій під час аварійних ситуацій.
1.3. До самостійної роботи бухгалтером школи допускаються особи, які:

 • досягли віку 18 років;
 • здобули середню спеціальну освіту і (або) мають достатній стаж роботи на посаді бухгалтера (головного бухгалтера, провідного бухгалтера) не менше 3 років;
 • пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці, вивчили цю інструкцію;
 • пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких медичних протипоказань до роботи бухгалтером.

1.4. Бухгалтер школи зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, положення даної інструкції, а також встановлені режими праці і відпочинку в установі.
1.5. Під час роботи на бухгалтера можливий вплив таких небезпечних і шкідливих факторів:

 • зниження гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також зорове стомлення при тривалій роботі з документами і (або) з персональним комп'ютером;
 • ураження електричним струмом при випадковому дотику до струмоведучих частин комп'ютерного обладнання, периферійних пристроїв, побутової техніки з порушеною ізоляцією або заземленням (під час включення або виключення електроприладів і (або) освітлення в робочих приміщеннях);
 • зниження загального імунного стану організму внаслідок підвищеного (сумарно - понад 4 год. на добу) впливу на працівника електромагнітного випромінювання при роботі з персональним комп'ютером;
 • зниження працездатності і погіршення загального стану внаслідок перевтоми, пов'язаного з надмірною фактичною тривалістю робочого часу і (або) підвищеною інтенсивністю виробничих процесів;
 • можливість отримання травми внаслідок необережного поводження з канцелярським приладдям або використання їх не за прямим призначенням;
 • отримання фізичних і (або) психологічних травм, пов'язаних з незаконними діями працівників установи, а також учнів (вихованців), батьків (осіб, які їх замінюють) та інших осіб, які безпосередньо контактують з бухгалтером установи для вирішення тих чи інших питань виробничого характеру.

1.6. Бухгалтер школи повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій у разі виникнення пожежі чи іншої НС і порядок евакуації.
1.7. Особи, які допустили якесь невиконання або порушення даної інструкції з охорони праці для бухгалтера, повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства України. А, при необхідності, повинні пройти позачергову перевірку знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи бухгалтера

2.1. Перед початком роботи бухгалтеру школи необхідно включити повністю освітлення в приміщенні і переконатися в справній роботі всіх світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах - не менше 300 лк (20 Вт/кв.м).
2.2. Необхідно перевірити працездатність персонального комп'ютера та інших електроприладів, а також встановлених засобів зв'язку, що знаходяться в робочому кабінеті бухгалтера школи.
2.3. Впевнитися, що комутаційні коробки закриті, електричні розетки і вимикачі без пошкоджень (тріщин і відколів), а також без оголених контактів.
2.4. Бухгалтеру забороняється самостійно усувати виявлені порушення електробезпеки.
2.5. Необхідно ретельно провітрити приміщення свого робочого кабінету.
2.6 Провести перевірку безпеки робочого кабінету бухгалтера школи, для цього перевірити стабільність і справність робочих меблів, стабільність згрупованих в стопки документів, а також наявність в достатній кількості і справність канцелярського приладдя.
2.7. Упевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння та терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги та укомплектованості її усіма необхідними медикаментами.
2.8. Упевнитися, що температура повітря в приміщенні відповідає необхідним санітарним нормам.
2.9. Скласти план роботи на день і рівномірно розподілити виконання наміченої роботи з обов'язковою 15-хвилинною перервою через кожні 45 хвилин і встановленою перервою на обід.
2.10. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) і не використовувати дане обладнання і меблі до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки під час роботи бухгалтера школи

3.1. Необхідно дотримуватися правил особистої гігієни.
3.2. Бухгалтер під час роботи зобов'язаний:

 • утримувати в порядку і чистоті робоче місце, не допускати його захаращення;
 • утримувати вільними проходи до робочих місць, не захаращувати устаткування предметами, які зменшують тепловіддачу засобів оргтехніки та іншого обладнання;
 • стежити за справністю засобів оргтехніки та іншого устаткування, дотримуватися правил їх експлуатації та інструкції з охорони праці для відповідних видів робіт;
 • при тривалій відсутності на робочому місці відключати від електромережі засоби оргтехніки та іншого устаткування, за виключенням обладнання, визначеного для цілодобової роботи (апарати факсимільного зв'язку, мережеві сервери тощо);
 • бути уважним, не відволікатися і не відволікати інших;
 • відключати засоби оргтехніки та інше обладнання від електромережі, тільки тримаючись за вилку штепсельного з'єднувача.

3.3. Під час роботи не допускається:

 • торкатися до рухомих частин засобів оргтехніки та іншого обладнання;
 • працювати при знятих і пошкоджених кожухах засобів оргтехніки та іншого обладнання;
 • працювати при недостатній освітленості робочого місця;
 • торкатися елементів засобів оргтехніки та іншого обладнання вологими руками.

3.4. Самостійне усунення порушень вимог безпеки праці, особливо пов'язане з ремонтом і настройкою обладнання, проводиться лише за наявності відповідної підготовки та допуску до подібного виду робіт, за умови дотримання правил безпеки праці.
3.5. Необхідно відмовитися від використання несправного комп'ютера, електроосвітлення, та інших електроприладів, а також засобів зв'язку, які перебувають в робочому кабінеті бухгалтера.
3.6. Дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютерне обладнання, оргтехніку, прилади мокрими або вологими руками;
 • дотримуватися послідовність включення і виключення комп'ютера, оргтехніки;
 • не розташовувати на обладнанні папір, речі, інші предмети,
 • не залишати включеними в електричну мережу без нагляду комп'ютерне обладнання, мультимедійний проектор, принтер, іншу оргтехніку.

3.7. Необхідно постійно підтримувати чистоту та належний порядок на своєму робочому місці, не захаращувати його паперами, книгами і т.п.
3.8. Необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки в кабінеті бухгалтера загальноосвітньої школи.
3.9. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, несертифіковані подовжувачі і. т. д.
3.10. Необхідно дотримуватися вимог цієї інструкції з охорони праці для бухгалтера школи.
3.11. В процесі виконання посадових обов'язків дотримуватися вимог даної інструкції з охорони праці для бухгалтера школи, не відволікатися, стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних правил в робочому кабінеті.

4. Вимоги безпеки для бухгалтера після завершення роботи

4.1. Після закінчення роботи бухгалтер повністю відключає електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер.
4.2. Прибирає робоче місце від непотрібних або використаних предметів.
4.3. Після закінчення роботи забезпечує дотримання санітарних норм і дотримується правил особистої гігієни.
4.4. Перевіряє наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника необхідно передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.5. Впевнитися в протипожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.6. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської частини загальноосвітнього закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки при виникненні аварійних ситуацій

5.1. Не допускається приступати бухгалтеру школи до виконання роботи при поганому самопочутті або раптовій хворобі.
5.2. У разі виникнення аварійних ситуацій необхідно негайно повідомити про те, що трапилося інженеру з охорони праці, а при його відсутності на робочому місці - черговому адміністратору установи або директору, діяти відповідно до отриманих вказівок.
5.3. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.4. У разі виникнення пожежі необхідно керуватися відповідним Планом евакуації та Інструкцією з протипожежної безпеки.
5.5. У разі загрози або виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру необхідно керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки в разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру.
5.6. У разі загрози техногенного характеру необхідно керуватися відповідним Планом евакуації та Інструкцією при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру.
5.7. У разі отримання травми необхідно негайно звернутися за допомогою до лікаря установи та надати першу допомогу собі або потерпілим.
5.8. Посприяти і допомогти при проведенні розслідування нещасного випадку.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: